Zapis

Facebook HFS
64-65
2009
64-65/2009
Anja Šošić: FILM I RAT U HRVATSKOJ
Refleksije jugoslavenskih ratova u hrvatskom igranom filmu
1. Film kao instrument politike

Podjela Jugoslavije i s tim povezan slom središnje organizirana sustava za potporu filmu imali su za posljedicu najprije potpunu obustavu filmske produkcije u Hrvatskoj 1991. Dovršavani su oni filmovi čija je produkcija započela još u socijalističkom sustavu, ali se s novim filmskim projektima u metežu rata koji je izbio isprva nije započinjalo.

Prvi film koji je u potpunosti nastao u doba nacionalne neovisnosti bio je Vrijeme za... Oje Kodar, ratna drama koja je u kina došla 1993, dok je zemlja još bila usred rata. Kada bih u razgovoru s hrvatskim filmskim stvaraocima i filmolozima spomenula taj film, to je izazvalo uvijek slične, isključivo negativne reakcije. Ljutito odmahujući glavom ili smijući se s prezirom mnogi sugovornici film nazivaju sramotom hrvatske kinematografije5. Podcjenjujući pogled na taj film u kritikama i drugim publikacijama išao je čak i toliko daleko da se tražilo da »Šga ješ najbolje zaboraviti ili izbrisati iz korpusa hrvatskoga filma« (Juvančić, 1997a). Izričito se protivim takvu, svakako nerealističnom zahtjevu. Filmu se doduše uvijek iznova osporava svaka kvalitativna vrijednost, no moje je mišljenje da filmovi poput Vrijeme za... ipak igraju važnu ulogu u povijesti hrvatskoga filma — i to kao negativ s kojega se noviji filmovi pokušavaju uzdići.

 

SADRŽAJ

ZAPIS