Zapis

Facebook HFS
64-65
2009
64-65/2009
Anja Šošić: FILM I RAT U HRVATSKOJ
Refleksije jugoslavenskih ratova u hrvatskom igranom filmu
4.1. Objašnjenje pojmova

Za ratna razračunavanja između država nasljednica Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije općenito se rabi pojam »jugoslavenski ratovi«. Konkretno, pod tim se pojmom podrazumijeva niz ratova, naime, desetodnevni slovenski rat (1991), rat u Hrvastkoj (1991-1995), rat u Bosni (1992-1995) i rat na Kosovu (1999). U samoj Hrvatskoj taj se rat naziva Domovinski rat, što bi se na njemački prevelo kao Vaterlandskrieg ili Heimatkrieg. Dodatni hrvatski naziv glasi Velikosrpska agresija, Großserbische Agression, a upućuje na to se da u hrvatskoj historiografiji ovaj rat shvaća kao čisto obrambeni rat. U njemačkoj jezičnoj uporabi poznat je i pojam balkanski rat, no on je višeznačan i ne upućuje samo na ratove u 1990-ima, nego u prvom redu na oba balkanska rata u razdoblju prije Prvoga svjetskog rata. Kada se nadalje u ovom radu spomene jednostavno rat, time se misli na nasilno raspuštanje jugoslavenske države 1990-ih godina, odnosno na jugoslavenske ratove općenito.

SADRŽAJ

ZAPIS