Zapis

Facebook HFS
64-65
2009
64-65/2009
Anja Šošić: FILM I RAT U HRVATSKOJ
Refleksije jugoslavenskih ratova u hrvatskom igranom filmu
1.2. O strukturi ovog rada

Glavni dio ovoga rada sastoji se od devet poglavlja, u svakom od njih posvećujem se jednom ili dvama filmovima. Pritom filmove najprije razmatram samostalno, usredotočujem se na djelo sâmo te utvrđujem kako pripovijeda o ratu, odnosno kako se sadržajno odnosi na rat i kojim se estetskim sredstvima pritome koristi. Polazeći od takvs istraživanja u drugom koraku otvaram pogled na širem okruženju toga filma. To znači da filmove ne promatram samo unutar njihovih granica, nego ih smještam u kontekste koje, s obzirom na njihov nastanak i recepciju, smatram relevantnima.

Ti konteksti nikako nisu homogeni, jer dok je za neki film bila važna aktualna politička situacija u zemlji, neki se drugi film može razumjeti ponajprije u kontekstu autorskoga pokreta; za neki su treći opet važna kulturno-politička mjerila ili žestoke javne rasprave. U kontekstualnom razmatranju filmova iskristalizirali su se interesi redateljH i utjecaji na njihove filmove koji često nadilaze puku obradu ratne tematike. Time čitatelj dobiva kompleksan uvid ne samo u heterogeni filmski krajolik Hrvatske nego i u moguća uzajamna djelovanja hrvatskih filmova i određenih aspekata hrvatske životne realnosti.

Prije negoli se posvetim filmovima, u ovom prvom dijelu rada reći ću nešto i o još trima područjima za koje mislim da ih treba pojasniti. Najprije bih željela objasniti svoj pristup vođenju intervjua i njihovoj uporabi. Zatim ću se kratko pozabaviti pitanjem Balkana te obrazložiti zašto u mom radu nije riječ o balkanskom filmu, nego o hrvatskom filmu. Na koncu kao ekskurs u povijest i politiku slijedi još jedno poglavlje o jugoslavenskim ratovima. To poglavlje nema filmološko težište, nego prije služi tomu da čitatelju pruži osnovni pregled tijeka jugoslavenskih ratova i uloge Hrvatske u ovim ratovima. Makar i grubo razumijevanje političke pozadine bit će od pomoći za filmske rasprave koje slijede.

U dodatku nalaze se intervjui s hrvatskim redateljima i filmolozima, filmografija, kao i popis literature. Dosad je o hrvatskom filmu objavljeno tek vrlo malo znanstvene literature. Poradi ograničena broja objavljenih knjiga o filmovima iz Hrvatske ili bivše Jugoslavije materijalnu osnovu moga rada čine eseji, članci i kritike, intervjui koje sam vodila i, dakako, sami filmovi. U nastavku pridodala sam i opću literaturu o teoriji filma i ratnoga filma, kao i politološku literaturu o jugoslavenskim ratovima.

 

SADRŽAJ

ZAPIS