Hrvatski Filmski Ljetopis

Facebook HFS

Hrvatski filmski ljetopis

Projekt izdavanja filmološkog časopisa Hrvatski filmski ljetopis bio je zajednički pothvat Hrvatske kinoteke pri Hrvatskom državnom arhivu, Hrvatskog društva filmskih kritičara i Filmoteke 16 iz Zagreba, a danas je izdanje Hrvatskog filmskog saveza (sa središtem u Zagrebu). Uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ureda za kulturu grada Zagreba, časopis je počeo izlaziti 1995. godine kao tromjesečnik, te je u dvadeset godina tiskano 80 brojeva.

Časopis je evidentiran u FIAF International Index to Film Periodicals, u Arts and Humanities Citation Index, u SCOPUS-u te u najprestižnijoj međunarodnoj bazi radova Web of Science (WoS).

Hrvatski filmski ljetopis - 117 / 2024.

U ovom broju

Novi broj Hrvatskog filmskog ljetopisa (212 stranica) otvara opširni temat koji donosi svježe perspektive na klasike filma – Ana Marija Habjan na primjeru Don Kihota Vlade Kristla piše o subverzivnom karakteru redateljeva opusa, a Andrijana Kos-Lajtman i Damir Radić predstavljaju komparativnu analizu Careva novog ruha Hansa Christiana Andersena i istoimenog igranog filma Ante Babaje. Temat donosi i nekoliko intrigantnih eseja – Patrik Gregurec raspravlja o dosljednostima autorskih motiva u Babajinim Kamenitim vratima, Goran Pećanac iz psihoanalitičke perspektive piše o humanističkim odrednicama filmova Érica Rohmera, a Rade Dragojević bavi se nasljeđem Ninočke Ernsta Lubitscha u hladnoratovskom političkom kontekstu.

Novi Ljetopis donosi i studiju povjesničara Aleksandra Stamatovića koja daje historiografski pregled kinofikacije Crne Gore između dva svjetska rata, te tekst Marija Slugana u sjećanje na nedavno preminulog teoretičara filma Davida Bordwella. U novom broju čitajte i tekstove o 70. pulskom filmskom festivalu, 21. Human Rights Film Festivalu, a osvrtima na domaće festivale pridružujemo i preglede 80. venecijanskog filmskog festivala te beogradskog Festivala autorskog filma. U rubrici "Novi filmovi" možete pronaći i devet eseja suradnika različitih generacija, među ostalima i o nizu hrvatskih filmova (Escort L. Nole, Hotel Pula A. Korovljeva, Samo kad se smijem V. Juranić). Ljetopis donosi i prikaze recentno objavljenih knjiga o filmu, važnog prijevoda knjige velikana filozofije filma Andréa Bazina, monografije o stripu i vizualnoj kulturi u Hrvatskoj, te knjige snimanja filma Martin u oblacima Branka Bauera.

LICA KLASIKE

Jedan protiv svih. Prilog saznanjima o filmu Don Kihot Vlade Kristla
Carevo novo ruho, priča Hansa Christiana Andersena i film Ante Babaje: intermedijsko pripovijedanje kao poligon za političku alegoriju
Ante Babaja: Kamenita vrata i dosljednost
Radikalni Rohmer: empatija kao spas
Ninočka ili kako je repertoarna politika utjecala na "pravu" politiku

STUDIJE

Bioskopi u Crnoj Gori između dva svjetska rata

FESTIVALI I REVIJE

Egzistencijalna hrvatska filmska zbilja
70. pulski filmski festival (2023)
Filmografije i odluke ocjenjivačkoga suda hrvatskog programa
70. pulski filmski festival (2023)
Rezultati glasovanja publike za Nagradu Zlatna vrata Pule
70. pulski filmski festival (2023)
Prostori zajedničkih snova
21. Human Rights Film Festival (2023)
Sloboda nesputane procjene koju si ne dopušta svatko
80. venecijanski filmski festival (2023)
Drugačije i unikatne filmske poetike
29. festival autorskog filma (2023)

NOVI FILMOVI

Betonska utopija
Crveno nebo
Dosje Labudović: Nesvrstani i Ciné-Guerrillas
Escort
Hotel Pula
Jeanne du Barry
Palo lišće
Samo kad se smijem
Uboga stvorenja

NOVE KNJIGE

Kapitalno djelo velikana filozofije filma
André Bazin, 2022, Što je film?
Kako se kalio hrvatski strip
Jasna Jakšić i Ivana Kancir (ur.), 2021, Nastavit će se… Strip i vizualna kultura u Hrvatskoj
Riječi iza slike Branka Bauera
Mladen Burić (ur.), 2022, Riječ iza slike: reprodukcija knjige snimanja hrvatskih filmskih klasika iz zbirke HDA, "Martin u oblacima" Branka Bauera, 1961

DODACI

Kronika
Tekuća bibliografija filmskih publikacija
English Summaries
O suradnicima
In memoriam: David Bordwell
Upute suradnicima
HFLJ