Zapis

Facebook HFS
47
2004
47/2004
Klubovi
ASTRONOMIJA I FILM
Astronomsko društvo Giordano Bruno iz Belog Manastira nastupilo je na 22. beogradskom astronomskom vikendu (BAV, 25-26. lipnja 2004) u beogradskoj Narodnoj opservatoriji, kojemu je doma?in bilo beogradsko Astronomsko društvo Ru?er Boškovi?. Tom prigodom, belomanastirsko AD predstavilo se i kao kinoklub, filmovima koji su prethodno prikazivani na raznim revijama: - Korak do sna (prikazan na 41. reviji), - Dark Side of the Moon (40. revija), - Boje s neba (RAF 2004). Za prisutne, to je bilo nešto novo, druk?iji pristup popularizaciji astronomije u radu s djecom. Imali su priliku vidjeti naša tri znanstvenopopularna i edukativna filma u kojima se pojavljuju u?enici koji objašnjavaju prirodne pojave (pomr?ine, Mjese?eve faze) koje su sami snimili. Filmovi su karakteristi?ni najviše zbog toga što smo se u njima koristili isklju?ivo vlastitim videozapisima. Naime, poznata je ?injenica da astronomska društva svojim promatranjima pišu ljetopise doga?anja prirodnih pojava. Dio te gra?e objavi se u stru?nim i popularnim ?asopisima, dok se najve?i dio zauvijek pohrani u arhivima društava daleko od o?iju javnosti. Isto tako, pretpostavimo li da gotovo sva društva imaju riješeno pitanje ra?unala (klupsko ili privatno) nabavkom studijske videokartice stje?u se uvjeti za montažu videomaterijala. Danas je, naime, razmjena ‘slike i tona’ putem kompakt-diskova nešto sasvim normalno i svakodnevno. Osim toga, ?esto je lakše na?i u?enika za rad na filmu nego za no?no promatranje. Upravo zbog toga, s obzirom na raspoloženje prisutnih, o?ekujemo da ?emo na idu?em BAV-u imati prilike vidjeti, osim naših, još poneki dje?ji znanstvenopopularni film.

SADRŽAJ

ZAPIS