Zapis

Facebook HFS
47
2004
47/2004
(ljetne) RADIONICE
FABRIKA ODUŠEVILA ŠIPANCE
Ljetna filmska škola i Mali filmski festival u Šipanskoj Luci (4-15. kolovoza 2004.)
– Radionica je trajala deset dana i u njoj je sudjelovalo trinaestero polaznika. Mislim da je sve dobro prošlo. U ovakvoj vrsti škole najvažniji je sam proces rada, a manje kona?ni proizvod. Iako mislim da je i on poprili?no uspio. Važna stvar dogodila se na samu po?etku rada. Kako je ovo prvi put da sam vodio školu, pošao sam na instrukcije u Hrvatski filmski savez, gdje su mi odmah rekli da ne radim na na?in na koji sam ve? bio po?eo. Naime, u kontaktu s Nilskom dogovorio sam se da mi polaznici radionice pošalju u Zagreb teme prema kojima bismo radili dokumentarni film. Kad sam to kazao ljudima u HFS-u, rekli su mi 'nemoj tako', jer je zajedni?ko pronalaženje teme koju ?emo raditi najvažniji dio škole. Tema je njihova, a zanimljiva je jer otvara ve? postoje?i ili mogu?i problem. A to je pitanje njihova igrališta koje se zove Fabrika i toga kako ?e se na njegovu mjestu graditi apartmani, a oni ?e ostati bez njega. Film anketira desetak mještana i sluša njihovo mišljenje, kao i mišljenje ljudi koji planiraju tu gradnju. Kako sam u Hrvatskom filmskom savezu odgledao radove druge djece, vidim da je ovaj film u prednosti jer se bavi društveno relevantnom temom, dok su ostali filmovi koje rade klinci ipak uglavnom opisni impresionisti?ki filmovi – kazuje dojmove o radu šipanske Ljetne škole filma njezin voditelj, mladi hrvatski redatelj Zvonimir Juri?. Njegov dosadašnji filmski opus uklju?uje nagra?ivane dokumentarce Nebo nad Osijekom i Tvr?a te njegov prvi igrani film Onaj koji ?e ostati neprimije?en, koji je snimio prošle godine. Dokumentarac Fabrika s oduševljenjem je primila publika na završnoj ve?eri, pogotovo što su u izboru teme i stvaranju filma sudjelovala tamošnja djeca, polaznici radionice, koji su se upoznali s tajnama nastajanja filma. U radu radionice sudjelovali su: Borna Kova?evi?, Baldo Jozovi?, Tereza Jozovi?, Pero Brajovi?, Ana Cari?, Katija Kazna?i?, Vedrana Ivankovi?, Nebojša Manojlovi?, Marija Cvijetkovi?, Klaria Babi?, Ivana Babi?, Zrinka Car i Mario Burum. Djeca u svijetu medija – Najve?i bi dobitak ovog filma bio kad bi utjecao na doga?anja i kad bi se ve? sljede?e godine pronašla lokacija gdje bi se njima izgradilo drugo, alternativno igralište – kaže redatelj Zvonimir Juri?. Za trajanja škole održan je Mali filmski festival, koji je donio svakove?ernje projekcije odabranih filmova, me?u kojima su se isticali mnogi recentni radovi mladih hrvatskih autora. – Rekao bih da smo ovim ostvarili dva cilja. Prvi, što se ti?e Ljetne škole filma, u kojoj smo uspjeli djecu nau?iti osnove filma i uvesti ih u svijet medija. Uspjeh Maloga ljetnog festivala najbolje pokazuje publika. Bio nam je cilj prikazati desetak filmova kao popratno doga?anje uz školu filma, a izabrali smo filmove da bude za svakoga ponešto. U po?etku smo organizirali tridesetak stolaca za projekcije, pa smo se snalazili kako bismo pribavili mnogo više jer je broj gledatelja bio iznad o?ekivanja. To nam je najve?a nagrada i snaga za dalje. Na taj na?in htjeli smo nadopuniti u tom smislu vrlo siromašnu turisti?ku ponudu. U tome smo uspjeli, a najbolji je pokazatelj da se svaku ve?er tražilo mjesto više, a svih deset dana ljudi su organizirali životni ritam tako da uve?er budu na projekcijama – kaže Miro Bronzi? iz šipanske Udruge mladeži Dom, koja je potegnula ve?i dio organizacijskih napora oko Festivala i Ljetne škole filma. Projekt iznimno uspio Na završnoj sve?anosti svim sudionicima uru?ene su prigodne nagrade, koje je izradila dubrova?ka akademska umjetnica Ivana Pegan Ba?e, a u ime Hrvatskoga filmskog saveza, koji je potpomogao manifestaciju, prisutne je pozdravila Agar Pata, najavivši još bolju suradnju u sljede?im godinama, kada bi se u rad Ljetne škole filma na Šipanu trebali uklju?iti i nagra?eni autori s revije filma koju svake godine organizira HFS. – Sigurno ne?emo ostati na ovome i nastojat ?emo proširiti doga?anje i kvalitetom i trajanjem. Mislim da je rije? o projektu koji ?e Šipan , u turisti?kom i kulturnom smislu, podi?i na zavidnu razinu za malo mjesto. Mještani su prihvatili doga?anja jako dobro, što pokazuje i broj gledatelja svake ve?eri, a posebice na završnoj sve?anosti, kada je prikazan dokumentarni film koji su snimila šipanska djeca s voditeljima radionice. Nisam filmski stru?njak, ali mislim da je projekt iznimno uspio, iznad svih naših o?ekivanja – kazao nam je i predsjednik Mjesnog odbora Šipana Božo Brajevi?. ?ini seda su se svi na Šipanu složili oko uspješnosti filmske škole i mladoga festivala filma pa se nadamo kako ?e se svi i sljede?e godine okupiti u Šipanskoj Luci i krenuti korak dalje u u?enju o tajnama filmske umjetnosti i u organizaciji ove manifestacije. S dopuštenjem autora tekst prenosimo iz Dubrova?kog lista od 18. kolovoza 2004. Sve o Ljetnoj školi filma na Šipanu Inicijator: Nils Neubert Organizator: Dom, Udruga mladeži Šipanske luke (Tatjana Liban i Miro Bronzi?) Predava?i: Zvonimir Juri? (redatelj), Amir Kamber (scenarist) i Mate Sklepi? (montažer i snimatelj) Filmovi prikazni na Malom filmskom festivalu GORI VATRA, Pjer Žalica VELIKO PLAVETNILO, Luc Besson SVOGA TELA GOSPODAR, Fedor Hanžekovi? STRAH, Nils Neubert SRETNO DIJETE, Igor Mirkovi? UVOZNE VRANE, Goran Devi? TVR?A, Zvonimir Juri? NEBO ISPOD OSIJEKA, Zvonimir Juri?

SADRŽAJ

ZAPIS