Zapis

Facebook HFS
47
2004
47/2004
42 revija hrv. filmskog i videostvaralaštva djece i mladeži, Zadar
SUN?ANA REVIJA
42. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece i mladeži, Zadar, 3-6. lipnja 2004.
Lagana lipanjska kišica ispratila nas je iz Zagreba, orosivši kombi pretovaren razli?itom tehni?kom opremom, katalozima i drugim stvarima, u kojem s Verom, Anom, Marijom, Željkom i Damirom kre?em prema Zadru. Srijeda je, pa se isprva ?ini da ne?e biti problema s prometom na Li?koj magistrali, ali ve? iza Karlovca po?inju gužve, koje se kod Korenice pretvaraju u dosadnu kolonu iz koje, ?ini se, nema izlaza. To Damirov voza?ki temperament stavlja pred ozbiljne kušnje. Ipak, izvla?imo se i u Zadar stižemo u predvi?enu vremenu. De?ki se odmah bacaju na istovar opreme i njezinu montažu, u prostorima Hrvatske kazališne ku?e, gdje ?e se od sutra, dakle od 3. pa do 6. lipnja 2004. godine, održati, u organizaciji Hrvatskoga filmskog saveza i Osnovne škole Stanovi, Zadar, pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i Poglavarstva grada Zadra, 42. revija hrvatskoga filmskog i videostvaralaštva djece i mladeži. Iz Zagreba nam javljaju da se ona lagana kišica pretvorila u tmurni kišni dan, a nama, pod toplim zadarskim suncem, usred Kalelarge, okruženim sivim kamenom Foruma i Svetog Donata i s modrim i srebrnim morem u pozadini, to zvu?i poput ?iste fikcije. Razgovaramo s tajnicom Prire?iva?kog odbora i voditeljicom Odbora za do?ek i ispra?aj Slavicom Kova?, koja nas je do?ekala više prijateljski nego službeno. Pripreme su, dakako, zapo?ele odavno i ova naša montaža opreme, lijepljenje plakata na staklene plohe Kazališne ku?e, lagana nervoza koju osje?amo i mi, kao dio ekipe prire?iva?a i organizatora 42. revije, tek su završetak cjelogodišnje serije zagreba?kih i zadarskih (i drugih) sastanaka, dogovora i uputa. Iako se, eto, godinu dana sve to dogovaralo, po dobru obi?aju, dio poslova obavlja se u posljednji ?as. Odlazimo zatim u Osnovnu školu Stanovi, gdje nas do?ekuje predsjednica Prire?iva?kog odbora i ravnateljica škole, Jurka Šaban. Uz izvrsni pršut i sir (sa Željkom komentiram da bi i ?aša vina dobro došla, ali kako je ipak rije? o školi i o dje?joj reviji, tek se obilno nalijevamo sokovima i vodom) dogovaraju se posljednji detalji sutrašnjeg protokola. Jurka i Slavica vode nas u sumrak na Punta Skalu, gdje ?emo biti smješteni. Veliki turisti?ki kompleks, sastavljen od Hotela Makija i nizova bungalova, kako ?emo poslije saznati, ?eka ve? dugo na privatizaciju, pa baš sve i ne štima kako bi trebalo. Trgovina ?e proraditi tek u petak, osoblja koje bi trebalo pripremiti sobe i hranu nema dovoljno (pa ?e i Vera morati prisko?iti jednog jutra i rezati kruh kako bi se nahranila brojna mlada i gladna usta), a njema?ki turisti, koji s nama dijele užitak boravka na poluotoku, sami ?iste staze i plaže. No dobro, na moru smo, cvr?ci cvr?e na ?voru crne smr?e, nakon dvije-tri promjene soba u kojima ?emo no?iti (to uklju?uje i sablasno prazni i mra?ni Hotel Makija, koji obilazimo dogovaraju?i se o tome gdje ?e biti koji od sadržaja Revije) ipak se smirujemo i dan prepun uzbu?enja i aktivnosti okon?avamo snom. Ve? kako tko. U ?etvrtak, 3. lipnja, vra?amo se u Zadar, gdje u Osnovnoj školi Stanovi ?ekamo sudionike 42. revije. Voditelji videoprojekcija, tehnike i razglasa imaju još mnoštvo obveza, pa nas ostavljaju i odlaze u grad. Mi se smještamo u ekološki vrt škole, u kojem buja obilje cvije?a, egzoti?nih biljaka i stabala, a me?u njima ozbiljno še?u kornja?e. Zeca, koji je volio gristi koru stabala, morali su dati na ?uvanje. Ve?ina u?itelja i drugog školskog osoblja i mnogi u?enici (posebno su aktivni ?lanovi novinarske sekcije koji, pod vodstvom Vesne Dunatov i Stjepana Lozi?a, pripremaju svoj Bilten 42. revije) svugdje su prisutni i nenametljivo gostoljubivi. Opet se sladimo pršutom i sirom, fritulama i kroštulama i sa?ekujemo sudionike Revije, koji stižu u nekoliko valova. Sve je ispunjeno glasovima, susretima starih znanaca, razgovorima. Osam projekcija U Hrvatskoj kazališnoj ku?i istoga je dana, u 18.30, sve?ano otvaranje 42. revije, a zatim, u 19.00 i prva revijska projekcija. Prikazano je trinaest filmova, ?iji su autori iz obje kategorije, i djece i mladeži, po ?etiri igrana i dokumentarna, tri animirana i dvije reportaže. Atmosfera je odmah na po?etku užarena, ?lanovi pojedinih klubova i videodružina bu?no pozdravljaju projekcije svojih radova (nažalost, podjednako bu?no ometaju i projekcije drugih!?), neki su u jednakim majicama i kapama, o?ito žele?i istaknuti pripadnost timu. Poslije dvosatne projekcije svi se vra?amo na Punta Skalu, na kasnu ve?eru i spavanje. Petak, 4. lipnja, zapo?inje doru?kom, a u 8 sati izletom na Kornate. Svi jurimo po paketi?e s hranom pa na brod. Ve?ina u?iteljica sjeda na gornju, otvorenu palubu, a kad je sunce upeklo, sele se na donju, ipak zašti?eniju. U?enici isprva mirno sjede, ?ak i slušaju vodi?a koji im pokušava prenijeti o?ito bogato znanje o Zadru i njegovoj povijesti, a zatim i o prirodnim ljepotama i zna?ajkama Kornata, no nakon nekoliko sati nemaju više živaca pa jure po brodu, s jedne palube na drugu, vrište i ci?e, jedu iz svojih paketi?a be?ke šnicle, sir i jabuke i ve? im je lagano dosta izleta. Ve?ina ih bjesomu?no snima kamerama i fotoaparatima. Moje suputnice, Maja i Anita, s U?iteljske akademije u Zagrebu, dijele se: Anita dio puta provodi spavaju?i, a Maja je na samu pramcu broda, poput Kate Winslet na Titanicu! Popodne su ?ak tri projekcije, u 17.00 druga, sa šesnaest filmova dje?jih autora (kao i na prvoj, od formata prevladava MiniDV), u 18.30 tre?a (opet šesnaest dje?jih radova), a u 20.00 ?etvrta revijska projekcija, ?iji su autori iz kategorije mladeži, sa samo osam radova, ali u ukupnom trajanju od sat i pol. U subotu prijepodne, u 9 sati, održavaju se u Hotelu Makija istodobno okrugli stol za voditelje filmskih i videodružina, koji vodi Krešimir Miki? te razgovor djece i mladeži s ?lanicom ocjenjiva?kog suda 42. revije hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece i mladeži Snježanom Tribuson. Popodnevni je program sastavljen od ?etiri revijske projekcije. U 14.00 je peta, sa ?etrnaest filmova u kategoriji djece, zatim u 16.00 šesta, s deset dje?jih ostvarenja, u 18.00 sedma, sa osam filmova u kategoriji mladeži. Na posljednjoj, osmoj revijskoj projekciji u 20.00 prikazano je ?etrnaest filmova autora iz kategorije mladeži. Ukupno su za 42. reviju prijavljena 123 videorada djece iz 72 filmske ili videodružine (?ak 46 igranih, 33 dokumentarna, 11 animiranih i 19 reportaža te 14 u otvorenoj kategoriji), a u službenu je konkurenciju uvršteno njih 64. U kategoriji mladeži prijavljen je 101 rad iz 34 filmske i videodružine. Najviše je igranih (36), pa radova iz otvorene kategorije (25), zatim dokumentarnih (18) i devet reportaža. Za službenu je konkurenciju odabrano 34 ostvarenja. Ili, ukupno, 224 videorada, u trajanju od oko 18 sati, a u službenom programu 98 ostvarenja pa ne ?udi da je bilo ?ak osam projekcija u trajanju od 8 sati i 45 minuta. Tomu valja dodati i 34 rada prijavljena na službeni program Male minute 2004, koji se prvi put odvijao u sklopu Revije filmskog i videostvaralaštva djece i mladeži, u organizaciji Hrvatske revije jednominutnog filma iz Požege. Prikazani su filmovi autora iz ?akova, Bjelovara, Rijeke, Požege, Zagreba, Garešnice, Šibenika, Zapreši?a, Osijeka, Sikirevaca, Velike, Jasenovca, Kutine i Siska. ?etiri rada, zbog dužine, nisu bila u konkurenciji, ali su prikazana, a neki su se radovi našli i u programu Male minute i u službenoj konkurenciji 42. revije, što bi ubudu?e možda trebalo izbje?i. Mala minuta održana je posljednjega dana Revije, u nedjelju, 6. lipnja, u 13.30, a sat poslije održana je i sve?anost podjele nagrada i zatvaranja Revije. Tom je prigodom promoviran i Bilten 42. revije (22 stranice, obilje fotografija, naklada 500 primjeraka). U brzini stvaranja sve je mogu?e, pa je tako prva dje?ja koprodukcija u Hrvatskoj u Biltenu proglašena reprodukcijom, ali nema veze, bitno je da su se svi dobro zabavljali. Medijski su pokrovitelji Revije bili Gradska televizija Zadar, HRT – Radio Zadar, HTV – Studio Zadar, Slobodna Dalmacija, Zadar, te Zadarski list i Narodni list, Zadar. Kamerom i fotoaparatom doga?anja na 42. reviji vjerno je zabilježio voditelj videodokumentacije Milan Bun?i?. Epilog Istim se kombijem (samo bez Marije, koja ide svojim putem) vra?amo u Zagreb, raspravljaju?i o protekloj Reviji, prikazanim filmovima, opravdanosti ?ak šezdeset nagrada i budu?nosti filmskog i videostvaralaštva djece i mladeži. Damir odjednom ko?i, skre?e na parkiralište i tjera nas iz kombija. Dok nam bura vitla kose (tj. onima koji to još imaju), divimo se gruboj ljepoti Velebita, a ja pokušavam i nešto snimiti, iako mi se tehnika trese u rukama. Puni dojmova, pod obla?nim se nebom vra?amo svakodnevici. Suncem okupan Zadar ostao je na morskoj strani planinskog masiva. Hvala na svemu!

SADRŽAJ

ZAPIS