Zapis

Facebook HFS
47
2004
47/2004
42 revija hrv. filmskog i videostvaralaštva djece i mladeži, Zadar
MANJE IMPROVIZACIJE, VIŠE SAMOKRITI?NOSTI
Okrugli stol za voditelje filmskih i videodružina na 42. reviji
Ovogodišnja 42. revija hrvatskoga filmskog i videostvaralaštva djece i mladeži održana je od 3-6. lipnja 2004. u Zadru, a prire?iva?i su bili Hrvatski filmski savez i Osnovna škola Stanovi, dok su pokrovitelji Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH te Poglavarstvo grada Zadra. U osmišljenu programu i kvalitetnoj organizaciji prikazano je 99 filmova (224 prijavljena) u osam revijskih projekcija te zasebnoj projekciji radovi prijavljeni na Malu minutu u Požegi. Posebni doživljaj za sve sudionike bio je izlet na Kornate, na kojem su se u druženju mladih i odraslih razmjenjivala iskustva, produbljivala i stjecala prijateljstva. Uz prikazana filmska ostvarenja održani su i okrugli stolovi za voditelje filmkih i videodružina te razgovor djece i mladeži s ?lanicom ocjenjiva?koga suda 42. revije redateljicom Snježanom Tribuson. Okrugli stol s voditeljima realizirali su ?lanovi ocjenjiva?kog suda: Krešimir Miki?, sveu?ilišni profesor na U?iteljskoj akademiji u Zagrebu, Slaven Ze?evi?, filmski montažer u Zagrebu, Maja Flego, novinarka Školskih novina, Jasna Pandži?, savjetnica za školstvo Zadarske županije te Vera Robi?-Škarica, tajnica Hrvatskoga filmskog saveza. Osvrnuli su se na ovogodišnju filmsku produkciju i nazna?ili neke probleme u realizaciji filmova. Krešimir Miki? govorio je o nekoliko problema koji je zapazio gledaju?i i analiziraju?i filmske ostvaraje. Naglasio je da je u dokumentarnom filmu ?esto vidljiv utjecaj voditelja, ali i televizije (televizija nije uvijek dobar uzor!). Smatra da u igranom filmu treba ve?u pozornost posvetiti scenariju, odnosno filmskoj pri?i, te da valja pripaziti na improvizaciju u negativnom smislu te rije?i. Naglasio je i problem glumljenja djece - djeca ne bi trebala glumiti odrasle osobe! Pozornost treba obratiti i na zvu?nu stranu filma (izbor glazbe treba biti u funkciji filma, prirodnost govora). Otvorio je i problem postprodukcije u realizaciji nekih filmova. Slaven Ze?evi? smatra da valja razvijati interesne probleme, a da bude manje autorskog. Video omogu?ava ispravke napravljenog pa tu mogu?nost treba koristiti. Tako?er isti?e da sve što se snimi nije i kvalitetno te je potrebno više kriti?nosti i samokriti?nosti. Maja Flego uo?ila je da su filmovi sve bolji, pa su stoga i kriteriji sve viši i stroži. Naglasila je ciljeve rada filmskih družina kao što su kreativnost, razvijanje sposobnosti za stvarala?ko djelo, stvaranje kohezije grupe; timskoga rada. Pohvalila je rad voditelja filmskih skupina. Jasna Pandži? pohvalila je brojnost filmskih ostvarenja pa i timski rad škola. Smatra da treba dati prednost slici, a ne podacima u dokumentarnom filmu. Otvorila su se pitanja prijavljivanja filmova za Reviju, Lidrano, odnosno Malu minutu. Na upit što zna?i TV-emisija (a to je kategorija na Lidranu), dr. Hrvoje Turkovi? govorio je o TV-emisiji kao sveobuhvatnom pojmu. Tako?er se javila dvojba oko reportaže i dokumentarnoga filma kao razli?itih kategorija na Reviji. U raspravi su se i ovaj put nametnula pitanja potpore rada filmskim družinama u školama te opremljenost za filmski rad. Upitna su i voditeljstva filmskih družina u školama: voditelji u?itelji i voditelji profesionalci. Zbog te problematike pojavila su se razmišljanja da Revija bude susret, razmjena iskustva, prikaz rada bez dodjele nagrada (bez natjecateljskoga karaktera). Raspravljano je i o terminu održavanja Revije (optere?enost mladih i voditelja na kraju školske godine). Bilo je razli?itih razmišljanja, ali se nije iskristalizirao prijedlog najpovoljnijega termina. Sljede?a, 43. revija, održat ?e se u Kutini, u lipnju 2005.

SADRŽAJ

ZAPIS