Zapis

Facebook HFS
47
2004
47/2004
(ljetne) RADIONICE
KINOSEKCIJA MRAVEC SVOM GRADU
Ljetna škola filma, Koprivnica, 5-22.srpnja 2004.
Kinosekcija Mravec radi ve? desetu godinu kao slobodna aktivnost Osnovne škole Antun Nem?i? Gostovinski u Koprivnici, a prije nekoliko godina postali smo ?lanovi Zajednice tehni?ke kulture Grada Koprivnice te radimo u svojevrsnoj simbiozi. Naši su ?lanovi djeca i mladež od devet do osamnaest godina, a voditeljica je u?iteljica Karmen Bardek. Ove smo godine odlu?ili svom gradu darovati Ljetnu školu filma (5–11. srpnja 2004) da bi djeca koju zanima film, iz drugih gradskih škola i okolnih sela, mogla o njemu nešto nau?iti ovakvim neposrednim sudjelovanjem u samoj izradi igranog ili dokumentarnog filma. Voditelji Škole najstariji su ‘mravci’, koji su uz višegodišnji rad u našoj družini završili i neke polazne i specijalizirane radionice u Školi medijske kulture u Trakoš?anu. Ivan Brki? (18 g.) i Martina Treš?ec (17 g.) vodili su radionicu Kamera, snimanje i montaža, a Maida Srabovi? (17 g.) i Josip Pintari? (18 g.) Radionicu igranoga filma. Otvaranje Ljetne škole filma (5. srpnja 2004) proteklo je u dinami?noj atmosferi, usprkos ljetnoj vru?ini, u Domu ZTK GK. Tomu su mnogo pridonijeli naši gosti: Vera Robi?-Škarica, Mira Kermek-Sredanovi?, Vesna Švec-Krelja, Petar Krelja i Edo Lukman. Polaznici Škole (djeca od 9-15 godina) i njihovi roditelji sa zanimanjem su slušali o dje?jem filmskom stvaralaštvu u Hrvatskoj, što je bilo popra?eno projekcijama naših filmova, o animiranom filmu i radu Škole medijske kulture u Trakoš?anu uz projekciju animiranog filma Pet je kumi, nastala u toj Školi, a od redatelja Petra Krelje mogli su nau?iti koliko se dragocjenosti krije u našem kraju, od tematskih, potrebnih za izradu dobra filma, do emocionalnih, potrebnih za ‘sitnicu zvanu život’, te su pogledali njegov dokumentarni film Recital koji je bio zabranjen dvadesetak godina. Školu je otvorio gradona?elnik Zvonimir Mrši?. Na kraju vru?ega dana okrepa je ?ekala sudionike u klimatiziranom restoranu uz švedski stol i hladno pi?e. Mravinjak je vrvio od sretnih ‘mravaca’. Hrabro smo zapo?eli posao u kojem ?e mladi ljudi deset sati dnevno sljede?ega tjedna posvetiti djeci željnoj znanja i zabave. * * * U nedjelju 11. srpnja 2004. održana je završna sve?anost Ljetne škole filma. U sklopu sve?anosti projicirana su videoostvarenja radionice igranog filma Vojna obuka i radionice kamere, snimanja i montaže Vila, a zatim su dodijeljene potvrde o polaženju LJŠF polaznicima i zahvalnice voditeljima Škole. Sve?anosti su prisustvovali roditelji polaznika, predsjednik županijske ZTK Ante Star?evi?, predsjednik ZTK GK Vladimir Talan te gosti iz križeva?koga Kinokluba. Mravinjak je sad vrvio od umornih ‘mravaca’. Gromoglasni pljesak gostiju i sretan osmijeh na licima polaznika (koji ‘bi još!’, a gradona?elnik je na po?etku Škole pitao ne?e li im deset sati dnevno biti prenaporno?!), izbrisali su umor s naših lica. Kao što se knjige posve?uju nekom, tako smo i mi ovu Ljetnu školu filma posvetili, danas pokojnom, ravnatelju OŠ A. Nem?i? G. i osniva?u ZTK GK, gospodinu Miroslavu Palecu, ?ijom je inicijativom i uz golemu potporu prije deset godina Mravec po?eo postojati i raditi.

SADRŽAJ

ZAPIS