Zapis

Facebook HFS
47
2004
47/2004
Povodi
AJANOVI? NA ANIMAFESTU
Petak, 18. lipnja, bio je veliki dan za teoreti?are i analiti?are animacije. U Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog, pred me?unarodnom publikom, predstavljene su tri knjige o animaciji, a me?u njima i zbirka filmoloških studija Midhata Ajanovi?a Animacija i realizam, objavljena u nakladi Hrvatskoga filmskog saveza. Predstavljanje je otvorio Joško Maruši?, ovaj put ne kao animator ili umjetni?ki direktor festivala, nego kao pedagog i autor knjige Alkemije animiranoga filma u nakladi Meandra. Predstavio je svoje suradnike (Jasminka Marinovi?, Darko Kre?, Pavao Štalter, Neven Petri?i? i Goce Vaskov) i publikaciju koja obuhva?a tekstove o trima temeljnim problemima animacije - povijesti, estetici i tehnologiji, pa ?e u slaboj ponudi knjiga o animaciji (i ne samo na hrvatskom jeziku), biti neizostavan priru?nik i vodi? budu?im studentima i svim ljubiteljima animacije. O dvojezi?noj (hrvatsko-englesku) zbirci Ajanovi?evih studija Animacija i realizam / Animation and Realism govorio je potom Giannalberto Bendazzi, jedan od vode?ih autoriteteta u podru?ju teorije animacije, hvale?i je kao jednu od najboljih knjiga o animiranom filmu u svjetskim razmjerima. Premda se Ajanovi? bavio raznorodnim pojavama u animaciji, zaklju?io je Bendazzi, svih šest studija zapravo su intrigantne i instruktivne razrade Ajanovi?eve polazišne teze o animiranom filmu kao realisti?kom mediju, koju autor elaborira u prvom eseju Na margini 'filmskog realizma'. Tre?a (trojezi?na) knjiga i DVD-izdanje Les Peintures animées / Die laufenden Farbbilder / Animated Painings stigli su pred zagreba?ku publiku iz Švicarske zajedno s autorom, animatorom Georgesom Schwizgebelom, koji se specijalizirao za animaciju slikarskih djela. Odgovaraju?i na pitanja publike, autori i predstavlja?i izrazili su zadovoljstvo što se sve više mladih ljudi zanima za animirani film, ali i predstavljanje i dalje malobrojnih knjiga o animaciji u svijetu, a taj interes potvr?uje tezu da je animacija 'umjetnost budu?nosti'.

SADRŽAJ

ZAPIS