Zapis

Facebook HFS
47
2004
47/2004
Povodi
Produkcija HFS-a u ?akovcu
Centar za kulturu Èakovec i Hrvatski filmski savez organizirali su filmski program srijedom u Klubu Centra za kulturu. U programskoj koncepciji filmskoprikazivaèke djelatnosti dulji niz godina pored komercijalnoga filma njeguje se europski autorski i, dakako, domaæa filmska produkcija organizacijom sveèanih filmskih premijera, ali i ukljuèivanjem hrvatskoga filma na redoviti repertoar. Prvi put ukljuèuje se u program eksperimentalni i dokumentarni film iz produkcije Hrvatskoga filmskog saveza. Prvi su na red došli autori i filmovi iz 2001. i 2002. godine: Faktor, Gotovac, Mustaæ, Èuèiæ, Šešiæ. Možda su oèekivanja u pogledu odaziva publike bila veæa, ali s obzirom na veæ topliji mjesec svibanj i 17 000 stanovnika grada, nakon uhodavanja i stvaranja navike i za takav žanr filmova možda æe i odaziv biti veæi. Filmska kultura interes je kulture u širem smislu u Èakovcu. Inicijativa je kvalitativno obogatila kulturni program grada, na zadovoljstvo organizatora i publike.

SADRŽAJ

ZAPIS