Zapis

Facebook HFS
41
2003
41/2003
12. Dani hrvatskog filma
PRAVILA 41. REVIJE HRVATSKOGA FILMSKOG I VIDEOSTVARALAŠTVA DJECE I MLADEŽI
Filmska i videorevija hrvatskoga filmskog i videostvaralaš tva djece i mladeži jedino je mjesto na kojem se javnosti prezentiraju filmska i videoostvarenja djece i mladeži realizirana u filmskim i videodružinama, klubovima i grupama u okviru slobodnih aktivnosti kao izvannastavne ili izvan- školske djelatnosti u osnovnoj i srednjoj školi.
PRAVILA ZA SUDJELOVANJE NA 41. REVIJI HRVATSKOGA FILMSKOG I VIDEOSTVARALAŠTVA DJECE I MLADEŽ I 1. 41. reviju filmskog i videostvaralaštva djece i mladeži organiziraju: Hrvatski filmski savez, I. osnovna škola Luka Sesvete, Sesvete i Škola animacije Lukas, Sesvete 2. Revija će se održati u Sesvetama, od- 8. lipnja 2003. godine. 3. Na Reviji mogu sudjelovati filmske i video družine, klubovi i grupe djece i mladeži. 4. Sudjelovanje može biti grupno i pojedinač no. 5. Svaka družina, klub (grupa) može na Reviju prijaviti neograničeni broj ostvarenja. 6. Filmska ostvarenja mogu biti snimljena na formatima S8 i 16 mm, crno-bijeli ili u boji, ozvučeni ili neozvučeni. 7. Videoostvarenja mogu biti snimljena na videovrpcama VHS, SVHS, BETACAM SP, DV ili DV Cam u PAL-sustavu. 8. Preporučuje se da ostvarenja ne traju dulje od 10 min. 9. Ozvučenje filmova može biti na magnetofonskoj vrpci, kaseti ili izravno na filmu. Na jednoj audiovrpci može biti ozvučenje samo za jedan (1) film. 10. Početak filma mora biti označen bijelim blankom dugim najmanje 1,5 metar. 11. Svako filmsko i videoostvarenje mora biti na posebnom kolutu, odnosno videokaseti i treba imati ove podatke: naziv ostvarenja, naziv družine, kluba (grupe), sustav ozvučenja i startnu točku. 12. Radove ocjenjuje ocjenjivački sud koji imenuje: Izvršni odbor Hrvatskog filmskog saveza na prijedlog Organizacijskog odbora Revije i Ocjenjivački sud koji predlaž u voditelji čiji klubovi (grupe) s ostvarenjima sudjeluju na Reviji. Ocjenjivački sud koji predlažu voditelji sastavljen je od djece i mladeži - filmskih i videostvaratelja. Rad ocjenjivačkog suda organiziran je ovako: A) Ocjenjivački sud koji imenuje Izvršni odbor Hrvatskog filmskog saveza nakon pregleda prispjelih filmskih i videoostvarenja donosi odluku o izboru filmskih i videoostvarenja koja će biti prikazana na Reviji. Prispjeli radovi pregledat će se u Zagrebu, od 15. do 19. svibnja 2003. B) U vrijeme održavanja revijskih projekcija sva tri ocjenjivačka suda odvojeno ocjenjuju prikazana ostvarenja i donose svoju listu nagrađenih ostvarenja. Za nagrađena ostvarenja dodjeljuju se diploma klubu i pojedincu. RE 13 Za filmove koji će biti prikazani na Reviji družine, klubovi (grupe) dobivaju diplomu za sudjelovanje na Reviji, a najbolja ostvarenja u kategorijama ocjenjivački sud posebno će nagraditi (nagrađuje se kinoklub, a ne pojedinac). 14. Zaključni rok za slanje prijavnica i ostvarenja je 10. svibnja 2003. 15. Prijavljena ostvarenja šalju se na adresu:

HRVATSKI FILMSKI SAVEZ Za 41. reviju 10000 ZAGREB Dalmatinska 12 Faks/tel: (0)1 48 48 764; Tel: (0)1 48 48 771

16. Radi popularizacije poželjno je da družina, kinoklub (grupa) pošalje uz prijavnice i filmsko i videoostvarenje i radne fotografije sa snimanja, odnosno iz rada kluba (grupe). 17. Organizatori pridržavaju pravo da filmsko i videoostvarenje nakon Revije (najviše trideset dana) zadrže radi prikazivanja u javnim medijima u svrhu popularizacije filmskog i videostvaralaštva djece i mladeži te radi presnimavanja za arhiv Hrvatskoga filmskog saveza. 18. Prijavnice za voditelje i djecu treba poslati najkasnije do 10. svibnja 2003. na adresu: I. osnovna škola Luka Sesvete za 41. reviju Otona Ivekovića 16 10 360 SESVETE

SADRŽAJ

ZAPIS