Zapis

Facebook HFS
41
2003
41/2003
12. Dani hrvatskog filma
PROGAMI VIDEORADIONICA
Programi videoradionica upoznaju polaznike s jednim od načina rada s učenicima u filmskoj ili videodružini, ali i nude određena znaja i vješ- tine te obuhvaćaju praktičan rad na ostvarenju dokumentarnog, igranog, TV reportaže ili animiranog filma (videa) od ideje do realizacije. Planirano je osam skupina polaznika, koje se trebaju odlučiti za rad u radionicama.
POLAZNE RADIONICE 1. dokumentarni film 2. igrani film 3. TV-reportaža 4. animirani film (a. i b.)
SPECIJALIZIRANE RADIONICE 1. kamera i snimanje 2. montaža 3. scenarij u filmu Planirani broj polaznika je 10 - 12 sudionika u svakoj radionici (osim u radionici za animirani film, gdje je moguće primiti 20 polaznika - u svakom predloženom programu po 10), a program svake radionice raspoređen je u sedam radnih dana (cjelodnevni rad).
1, 2. i 3. VIDEORADIONICAZADOKUMENTARNI, IGRANI FILM I TV-REPORTAŽU Predavanja: - Osnove videostvaralaštva (izražajna sredstva) - Osnove videotehnike (osnovni uređaji i princip rada) - Temelji dramske strukture - Od lika do priče - Scenarij i knjiga snimanja - 'Objektivnost' dokumentarnog filma. Film i zbilja - Stil, konstrukcija i drama u igranom filmu - Otkrivanje novog (eksperimentalni i videoart filmovi) Odabrani primjeri Praktični rad - Od ideje do knjige snimanja - Snimanje dokumentarnoga filma, igranoga filma i TV- reportaže - Obrada snimljenog materijala (slikovna i tonska montaža) - Projekcija i analiza snimljenih radova POSEBNI OBLICI RADA (zajednički program za sve polaznike Škole medijske kulture) Autor i voditelj Radionice za dokumentarni film: Petar Krelja, filmski redatelj Autor i voditelj Radionice za igrani film: Zoran Tadić, filmski redatelj Autor i voditelj Radionice za TV- reportažu: Damir Čučić, filmski redatelj
4. VIDEORADIONICA ZA ANIMIRANI FILM a) početnička skupina - objašnjenja osnova animacije i animacijska tehnika - upoznavanje s video-računalnom opremom, potrebnom za rad na animiranom filmu - priprema projekta (ideje, rad na scenariju, odnosno knjizi snimanja) - rad na animaciji (obično crteži na papiru), svaki polaznik radi individualno svoj dio filma - snimanje crteža (eventualno računalna obrada crteža) - montaža (računalo) - snimanje glazbe i zvučnih efekata (računalo) - analiza snimljenog filma b) napredna skupina Program rada te skupine također se temelji na individualnom radu svakog polaznika, s time da će se animacijska tehnika odabrati prema predznanju polaznika. Težište rada te skupine bit će na detaljnijem upoznavanju s videorač unalnom opremom, odnosno programima potrebnim za realizaciju animiranih filmova. POSEBNI OBLICI RADA (zajednički program za sve polaznike Škole medijske kulture) 66 Autor i voditelj Radionice: Edo Lukman, dugogodiš nji voditelj Škole animiranog filma u Čakovcu.
5. SPECIJALIZIRANAVIDEORADIONICA Tema: KAMERA I SNIMANJE Teorijski i praktični rad s polaznicima, koji se bave filmskim ili videostvaralaštvom bilo kao voditelji družina bilo kao autori. POSEBNI OBLICI RADA (zajednički program za sve polaznike Škole medijske kulture) Autor i voditelj Radionice: Silvestar Kolbas, filmski i TV-snimatelj
6. SPECIJALIZIRANAVIDEORADIONICA Tema: MONTAŽA Predavanja: - uvod i razgovor o filmskoj montaži - pregled tehničkih oblika izvedbe - zašto postoje pravila u montaži - odnos filmskih stilova i montaže Praktični rad: - stvaranje montažnih vježbi iz raznoga pripremljenog materijala - montažno oblikovanje materijala ostalih videoradionica POSEBNI OBLICI RADA (zajednički program za sve polaznike Škole medijske kulture) Autor i voditelj Radionice: Slaven Zečević, filmski montažer
7. SPECIJALIZIRANAVIDEORADIONICA Tema: FILMSKI SCENARIJ Od ideje do scenarija Autor i voditelj Radionice: Goran Tribuson, književnik
UVJETI DOLASKA I BORAVKA u hotelu CONING - Trakošćan u vrijeme održavanja 5. ŠKOLE MEDIJSKE KULTURE

SADRŽAJ

ZAPIS