Zapis

Facebook HFS
41
2003
41/2003
12. Dani hrvatskog filma
PRIJAVNICA ZA 5. ŠKOLU MEDIJSKE KULTURE
Ime i prezime: (Zaokruživenjem broja prijavljujete željeni program. Moguće je birati samo jedan program)
Prijavljujem se za seminarski program medijske kulture: 1. Osnovni 2. Napredni 3. Filmološkometodički Prijavljujem se za program videoradionice: POLAZNE RADIONICE: 1. Radionica za dokumentarni film 2. Radionica za igrani film 3. Radionica za TV- reportažu 4. Radionica za animirani film a) početnička grupa b) napredna grupa SPECIJALIZIRANE RADIONICE: 1. Radionica za kameru i snimanje 2. Radionica za montažu 3. Radionica za scenarij u filmu Škola/udruga: MB: Adresa: Telefon: Faks: Privatna adresa prijavljenog polaznika: Telefon: Faks: Napomena: Ovom prijavom polaznik se obvezuje da će podmiriti hotelske troškove prijavljenog polaznika za jedan od programa 5. medijske škole. M.P. (potpis ravnatelja) (Rok za slanje prijave je do 1. lipnja 2003. - Rok za avansno plaćanje do 15. lipnja 2003.) Prijave za program slati na adresu: HRVATSKI FILMSKI SAVEZ, (za Školu medijske kulture) Dalmatinska 12, 10000 ZAGREB Narudžbenicu za hotelske troškove slati na adresu: HOTEL CONING, 42254 TRAKOŠĆAN 68

SADRŽAJ

ZAPIS