Zapis

Facebook HFS
41
2003
41/2003
Medijska škola
5. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE
Trakošćan, 25. kolovoza do 3. rujna 2003.
Priređivači: Ministarstvo prosvjete i športa Hrvatski filmski savez
Realizacija: Hrvatski filmski savez Filmski i videoprimjeri: Hrvatski filmski savez i Hrvatska kinoteka Filmska i videotehnika: Hrvatski filmski savez
Glavni pokrovitelj: PowerCom 2000
Medijski pokrovitelj: Redakcija Školskih novina
Savjet Škole: Ante Peterlić (predsjednik) Vera Robić-Škarica (voditeljica Škole) Dario Marković (voditelj programa) Olgica Jambrec, Petar Krelja, Mato Kukuljica, Edo Lukman, Krešimir Mikić, Zoran Tadić, Stjepko Težak, Hrvoje Turković
Polaznici: odgajatelji, nastavnici osnovnih i srednjih škola, studenti učiteljskih i umjetnič- kih akademija, autori iz filmskih i videoudruga i osobe zaninteresirane za medijsku kulturu. Program je raspoređen u osam radnih dana, 70 nastavnih sati (cjelodnevni rad) sa sljedećim oblicima rada: predavanja, metodičke radionice, video radionice (kao samostalni programi) i projekcije filmova.
Svrha: Škola je namijenjena nastavnicima koji u okviru nastave hrvatskoga jezika i izborne nastave provode nastavni program medijske kulture, kao i voditeljima filmskih i videodruž ina. Dvostruka je svrha programa Škole medijske kulture. Prvo, nastavnicima kojima je to potrebno oni daju temeljna znanja za provedbu nastave (osnove medijske teorije; osnove filmskog jezika; temeljne filmske vrste; metodič ke radionice). Drugo, svrha je škole da omogući permanentno obrazovanje nastavnika, pa im u tu svrhu pruža posebne obrazovne programe sa stalno novim i aktualnim temama.
Struktura Škole: Škola medijske kulture u 2003. nudi pet programa, tri seminarska i dva radionička. (a) Prvi seminarski program pruža temeljna znanja, a namijenjen je onim nastavnicima koji ta znanja nisu mogli steći u okviru svojega studija, ili ih trebaju utvrditi. (b) Svrha je drugog seminarskog programa da pruži dodatna, specijalizirana znanja. Ponuđeni predmeti mijenjaju se iz godine u godinu, biraju se nove aktualne teme, tako da polaznici mogu stalno pohađati seminar, čime on omogućuje permanentno obrazovanje nastavnika. (c) Treći seminarski program namijenjen je nastavnicima, koji su pohađali prvi i drugi seminar, a žele proširiti znanje s područja filmološkometodič ke prakse. (d) Prvi radionički program - sastavljen je od radionice za dokumentarni film, radionice za igrani film, radionice za TV reportaž u i radionice za animirani film - namijenjen je autorima i voditeljima filmskih i videodru- žina (bez obzira kojega su nastavnog profila voditelji). Oni u praktičnom radu (izrada videodjela) stječu izravno proizvodno iskustvo potrebno za vođenje toga tipa radionica. (e) Specijalizirani radionički seminar namijenjen je onima koji su završili neki od temeljnih programa i žele produbiti znanje iz nekog specifičnog područja proizvodnje (za 2003. predlažemo tri seminara iz videosnimanja, videomontaže i radionice za filmski scenarij).
Nositelji programa: Nositelji su programa vrhunski stručnjaci na području filmske, televizijske i medijske kulture, odnosno afirmirani pedagozi, filmski i televizijski stvaraoci (npr. abecednim redom: Damir Čučić, redatelj; Nikica Gilić, sveuč. asistent; dr. Radovan Ivančević, Olga Jambrec, prosvjetna savjetnica; Silvestar Kolbas, filmski i TV-snimatelj, Petar Krelja, redatelj i kritičar; dr. Mate Kukuljica; Edo Lukman, voditelj animiranih radionica; mr. Dario Marković, Krešimir Mikić, profesor Visoke škole; dr. Ante Peterlić, Irena Paulus, profesor, mr. Ivo Škrabalo; Zoran Tadić, redatelj; dr. Stjepko Težak, dr. Hrvoje Turković; Goran Tribuson, književnik; dr. Nikola Vončina; Vedrana Vrhovnik, redatelj; Slaven Zečević, filmski montažer, i veliki broj stručnih suradnika. Svake godine škola ima i posebne goste.
Popratni sadržaji: (a) U okviru predavanja koristi se filmskim, televizijskim i videoprimjerima. (b) Svake večeri priređuju se projekcije cjelovečernjih filmova koje prate rasprave idućeg dana, a prikazuju kapitalna djela filmske umjetnosti, odnosno ona koja se vezuju uz seminare. (c) U okviru predavanja također se daju uvodni komentari programa dokumentarnih i animiranih filmova. (d) Svake godine školu prati posebno izdanje časopisa HFS-a - Zapis, u kojem nositelji programa objavljuju tekstove, kao priručnu literaturu uz Školu. (e) U okviru škole polaznicima se također nude raspoložive knjige, stručni časopisi i priručnici za dopunsko obrazovanje (npr. Hrvatski filmski ljetopis, također izdanje HFS-a, koji je Ministarstvo prosvjete preporučilo kao dodatnu literaturu za medijsku kulturu u osnovnoj i srednjoj školi). Na kraju Škole polaznicima se prikažu radovi svih radionica, a u ovoj godini u okviru Škole organizirat će se i Okrugli stol o temi:

SADRŽAJ

ZAPIS