Zapis

Facebook HFS
45
2004
45/2004
Natječaji/Festivali/Prijave
VISURA APERTA MOMIANO O4 - MOMJAN
Academia moderna, Zagreb raspisuje NATJEČAJ za FESTIVAL VIZUALNIH I AUDIOMEDIJA (slike, fotograma, videa i zvuka)MOMJAN VISURA APERTA MOMIANO O4
VISURA APERTA multimedijalni je projekt u internacionalnom okviru koji uključuje festivalsko prikazivanje videoradova, dijaprojekcija, zvučnih instalacija, izložbe fotografiija i slika mlađe generacije suvremenih umjetnika iz Hrvatske, Slovenije i Italije. Uz festival djeluje i multimedijalna radionica koja istražuje prostor komunikacije putem kulturoloških problema, problema izolacije, marginalizacije i položaja umjetnika u društvu, femističkih tema ... Zamisao je usporedno s različitostima i suživotom na kulturno-socijalnom planu prikazati otvorenost granica vizualnih i audiomedija putem njihova prožimanja (spoj dijaprojekcije i slikarskog rada te različitih materijala, ozvučavanje slika, komunikaciju radova s prirodnim ambijentom i arhitekturom vidljivu u postavu i ideji rada). Dokumentacija o ranijim radovima i prijedlozi za izradu radova u momjanskoj radionici prijavljuju se od dana objave natječaja do 15. lipnja 2004. na e-mail adrese: academia@academia-moderna.hr, te davorka.vucic-sneperger@zg.hinet.hr, poštom ili osobno na adresu: academia moderna, Mohorovićičeva 16, Zagreb. Dokumentacija o prijavljenom radu treba sadržavati: ime i prezime autora, biografski i bibliografski materijal, kontakt adresu, e-mail, telefon, naziv rada, tehniku, objašnjenje što je sve potrebno za prezentaciju rada i kratak opis rada. Vizualni i audiomaterijal o radovima uključuje: fotografije, dijapozitive, VHS- kasete, audiokasete, CD, diskete – JPEG-format, skice, fotokopije, printove itd. Izabranim radovima, odnosno njihovim autorima, organizator pokriva putne troškove, troškove realizacije rada, smještaj i hranu. Prijava za izradu videorada podrazumijeva rad na vlastitoj videokameri (po mogućnosti digitalnoj), odnosno drugoj opremi. Odabranim sudionicima javit ćemo se osobno.

SADRŽAJ

ZAPIS