Zapis

Facebook HFS
45
2004
45/2004
Natječaji/Festivali/Prijave
12. HRVATSKA REVIJA JEDNOMINUTNIH FILMOVA
UVJETI SUDJELOVANJA 12. HRVATSKU REVIJU JEDNOMINUTNIH FILMOVA priređuju GFR FILM-VIDEO iz Požege i Hrvatski filmski savez iz Zagreba. Revija će se održati 28. – 29. svibnja 2004. u Požegi. 1. Na Reviji će biti prikazana ostvarenja autora iz udruga udruženih u Hrvatski filmski savez kao i samostalnih autora iz Republike Hrvatske i inozemstva. 2. Svaki autor ili udruga mogu prijaviti neograničen broj ostvarenja koja do sada nisu bila prijavljivana na Reviji. Autori moraju biti stariji od 16 godina. 3. Duljina prijavljenih ostvarenja ne smije premašivati 60 sekundi (uključujući sve naslove i duljinu trajanja zvuka). 4. Ostvarenja mogu biti snimljena u PAL sustavu na VHS, SVHS, BETACAM SP, miniDV, DV, DVCam, CD-ROM-u (obvezatno snimiti i program za prikazivanje) i DVD-u. Prijavljujete li više ostvarenja preporučamo da budu na jednom nosaču zapisa, njihov početak treba biti označen, a ostvarenja trebaju biti odvojena crnim blankom u dužini 15-30 sekundi bez ikakva zvuka. 5. Ukoliko ostvarenja ne budu udovoljavala zahtjevima iz točaka 4 i 5 Uvjeta sudjelovanja ili komisija za tehnički pregled ustanovi njihovu neispravnost, smatrat će se tehnički neispravnim i neće biti prikazana. 6. Ostvarenja za službeni program izabrat će ocjenjivački sud koji imenuje priređivač, a tri najbolja ostvarenja u službenom programu nagradit će međunarodni ocjenjivački sud vrijednim nagradama, plaketama i diplomama. Posebna nagrada UNICA-e dodijelit će se za promicanje solidarnosti među narodima ili uporabe novih oblika izražavanja, a bit će dodijeljena i nagrada publike. 7. Svaki autor treba čitko ispuniti prijavnicu, priložiti je uz svoje ostvarenje i pravovremeno poslati priređivačima. Priređivač će pažljivo rukovati ostvarenjima, ali ne snosi odgovornost za moguću štetu učinjenu u transportu. Ostvarenja će se prikazivat u najboljim tehničkim uvjetima i vratiti autorima (osim CD-ROM-a) u roku trideset dana po završetku Revije o trošku organizatora. Priređivač zadržava pravo da se sa svrhom promicanja filmskog i videostvaralaštva koristi prijavljenim ostvarenjima za prikazivanje u javnim medijima, drugim javnim prikazivanjima te ih presnimi za arhiv Hrvatskoga filmskog saveza po odobrenju autora. 8. Priređivač će osigurati besplatan smještaj i boravak na Reviji (28-29. svibnja 2004) autorima čija su ostvarenja u službenom programu, a ostalim autorima po veoma povoljnim uvjetima. 9. Zaključni rok za slanje prijavnica i ostvarenja je 16. travnja 2004.(vrijedi pečat pošte). Prijavnice i filmove slati na adresu: GFR FILM-VIDEO pp 709 34000 POŽEGA Ostale informacije možete dobiti na: tel./faks: 034 273 605 mob. 098 520 560 e-mail: gfr-film-video@po.htnet.hr http://www.crominute.hr PRIJAVNICA KLUB / SEKCIJA.......................................................................................................................... NASLOV........................................................................................................................................ REDATELJ............................................................................................ god. rođ......................... SCENARIJ..............................................................................................god. rođ......................... KAMERA................................................................................................god. rođ......................... MONTAŽA.............................................................................................god.rođ.......................... ZVUK....................................................................................................god. rođ.......................... Dužina.............................. godina proizvodnje......................... VIDEO VRATITI NA ADRESU VHS □ SVHS □ (napišite i broj telefona / faksa, e-mail) BETACAM SP □ miniDV □ DV □ DVcam □ CD-ROM □ DVD □ ZVUK HIFI□ mono □ mix□

SADRŽAJ

ZAPIS