Zapis

Facebook HFS
45
2004
45/2004
Natječaji/Festivali/Prijave
42. REVIJA HRVATSKOGA FILMSKOG I VIDEOSTVARALAŠTVA DJECE I MLADEŽI
Zadar, 3 - 6. lipnja 2004.
Priređivači Revije Hrvatski filmski savez Osnovna škola Stanovi, Zadar Pokrovitelji Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske Poglavarstvo grada Zadra Revija traje četiri dana, a uz domaćine, na Reviji sudjeluje četiristo djece / mladih čiji se radovi prikazuju u revijskim programima, uz sudjelovanje osamdesetak voditelja filmskih / videodružina. Revija je mjesto za prezentaciju i ocjenu jednogodišnje filmske i videoprodukcije djece i mladeži Hrvatske i filmsko-pedagoškog rada na području izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti u razvijanju filmske kulture. Uz filmske i videoprojekcije revijski sadržaji obogaćeni su održavanjem okruglog stola za voditelje filmskih / videodružina, razgovorom djece sa članovima ocjenjivačkog suda i filmskim retrospektivama. P R A V I L A 42. REVIJE HRVATSKOGA FILMSKOG I VIDEOSTVARALAŠTVA DJECE I MLADEŽI Filmska i videorevija hrvatskoga filmskog i videostvaralaštva djece i mladeži jedino je mjesto na kojem se javnosti prezentiraju filmska i videoostvarenja djece i mladeži realizirana u filmskim i videodružinama, klubovima i grupama u okviru slobodnih aktivnosti kao izvannastavne ili izvanškolske djelatnosti u osnovnoj i srednjoj školi. PRAVILA ZA SUDJELOVANJE NA 42. REVIJI HRVATSKOGA FILMSKOG I VIDEOSTVARALAŠTVA DJECE I MLADEŽI 1. 42. reviju filmskog i videostvaralaštva djece i mladeži organiziraju: Hrvatski filmski savez, Zagreb i Osnovna škola Stanovi, Zadar. 2. Revija će se održati u Zadru, od 3. do 6. lipnja 2004. 3. Na Reviji mogu sudjelovati filmske i videodružine, klubovi i grupe djece i mladeži. 4. Sudjelovanje može biti grupno i pojedinačno. 5. Svaka družina, klub (grupa) može na Reviju prijaviti neograničen broj ostvarenja. 6. Filmski radovi mogu biti prijavljeni na formatima S8 i 16 mm, crno-bijeli ili u boji, ozvučeni ili neozvučeni. 7. Videoradovi mogu biti prijavljeni na videovrpcama VHS, SVHS, BETACAM SP, Mini DV SP ili DVCAM SP, u PAL-sustavu. 8. Preporuča se da ostvarenja ne traju dulje od 10 min. 9. Ozvučenje filmova može biti na magnetofonskoj vrpci, kaseti ili izravno na filmu. Na jednoj audiovrpci može biti ozvučenje samo za jedan (1) film. 10. Početak filma mora biti označen bijelim blankom dugim najmanje 1,5 metar. 11. Svako ostvarenje na filmu mora biti na posebnom kolutu i treba imati ove podatke: naziv ostvarenja, naziv družine, kluba (grupe), sustav ozvučenja i startnu točku. 12. Na jednoj videokaseti mogu biti prijavljeni svi radovi uz ove uvjete: - na početku kasete i između pojedinih radova mora biti najmanje 10 sekundi crnine, - uz kasetu mora biti priložen redoslijed radova - po mogućnosti ostvariti kontinuitet TC-a. 13. Radove ocjenjuje ocjenjivački sud koji imenuje: Izvršni odbor Hrvatskoga filmskog saveza na prijedlog Organizacijskog odbora Revije i Ocjenjivački sud koji predlažu voditelji čiji klubovi (grupe) s ostvarenjima sudjeluju na Reviji. Ocjenjivački sud koji predlažu voditelji sastavljen je od djece i mladeži. Rad ocjenjivačkog suda organiziran je ovako: A) Ocjenjivački sud, koji imenuje Izvršni odbor Hrvatskoga filmskog saveza, nakon pregleda prispjelih radova donosi odluku što će biti prikazano na Reviji. Prispjeli radovi pregledat će se u Zagrebu, do 14. svibnja 2004. godine. B) U vrijeme održavanja revijskih projekcija sva tri ocjenjivačka suda odvojeno ocjenjuju prikazane radove i donose svoju listu nagrađenih ostvarenja. Za nagrađene radove dodjeljuju se diploma klubu i pojedincu. 14. Za radove koji će biti prikazani na Reviji družine, klubovi (grupe) dobivaju diplomu za sudjelovanje na Reviji, a najbolja ostvarenja u kategorijama ocjenjivački će sud posebno nagraditi (nagrađuje se kinoklub, a ne pojedinac). 15. Zaključni rok za slanje prijavnica i ostvarenja je 30. travnja 2004. 16. Prijavljeni radovi šalju se na adresu: HRVATSKI FILMSKI SAVEZ Za 42. reviju 10000 ZAGREB Dalmatinska 12 Faks/tel: (0)1 48 48 764; Tel: (0)1 48 48 771 17. Radi popularizacije dječjeg stvaralaštva poželjno je da družina, kinoklub (grupa) pošalje uz prijavnice i radove i radne fotografije sa snimanja, odnosno iz rada kluba (grupe). 18. Organizatori pridržavaju pravo da radove nakon Revije pohrane u arhivi Hrvatskog filmskog saveza radi prikazivanja u javnim medijima u svrhu popularizacije filmskog i videostvaralaštva djece i mladeži. 19. Troškove smještaja i prehrane za troje djece iz filmske družine, kinokluba (grupe) čiji film uđe u službeni program prikazivanja snose organizatori Revije. Voditelji i ostala prijavljena djeca snose sami troškove smještaja i prehrane ukoliko im ne plaća škola ili kinoklub. 20. Prijavnice za voditelje i djecu treba poslati najkasnije do 20. svibnja 2004. na adresu: Osnovna škola Stanovi za 42. reviju Rine Avas bb 23000 ZADAR ŠKOLA: ___________________________________________________________________________ Adresa, telefon: _____________________________________________________________________ PRIJAVNICA FILMA / VIDEA ZA 42. REVIJU HRVATSKOGA FILMSKOG I VIDEOSTVARALAŠTVA DJECE I MLADEŽI KINOKLUB: ________________________________________________________________________ Naziv filma/videa: ____________________________________________________________________ Godina proizvodnje: _________________________ Trajanje: _________________________ Voditelj: ____________________________________________________________________________ Prijavljujem u kategoriji: a) DJECE b) MLADEŽI Tema (sadržaj) filma/videa: Kategorija: ٱ igrani ٱ dokumentarni ٱ animirani ٱ reportaža ٱ otvorena kategorija U realizaciji ostvarenja sudjelovali su (ime i prezime i dob djece, mladeži): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Izvorni format filma/videa: _____________________________________________________________ Tehnički podaci filma / videa prijavljena na Reviju: FILM: VIDEO: Format: ٱS8 mm ٱ16 mm ٱ VHS ٱ SVHS ٱ BETACAM SP Brzina projekcije: ٱ 18sl/sek ٱ24 sl/sek ٱ Mini DV SP ٱ DV Cam SP Ton: ٱ kztf ٱ svjetloton ٱmgt.ton ٱ mono ٱ HI-FI ٱCH1 ٱCH2 Posebna napomena: Kino-klub prvi put sudjeluje na Reviji: DA NE M.P. (mjesto i nadnevak) (potpis) *** Napomena: Prijavnice s radovima poslati najkasnije do 30. travnja 2004. na adresu: HRVATSKI FILMSKI SAVEZ ZA 42. REVIJU Dalmatinska 12 10 000 ZAGREB

SADRŽAJ

ZAPIS