Zapis

Facebook HFS
45
2004
45/2004
Nova izdanja
IZDANJA HRVATSKOG FILMSKOG SAVEZA
Midhat Ajanović, ANIMACIJA I REALIZAM / ANIMATION AND REALISM Hrvatski film savez, Zagreb, 2004. Sadržaj / Contents: Uvod: Na margini 'filmskog realizma' / Introduction: On the margin of 'film realism' • Crtani realizam Walta Disneya / Walt Disney's cartoon realism • Mali čovjek na razmeđi svjetova – fenomen zagrebačke škole crtanog filma / Little man at the turn of the worlds – 'Zagreb School of Animation' • Srenjoeuropska animacija: Dobri vojak Švejk u civilnom odijelu / Middle European animation: Good Soldier in civil suit • John Grierson i animirani film / John Grierson and animated film • Ugroženi megalopolis japanskih anime filmova / Endangered megalopolis of Japanese anime Midhat Ajanović, sarajevski novinar, karikaturist i romanopisac, prošao je 'šegrtovanje' iz animiranog filma u Zagrebačkom studiju kod najvažnijih autora 'zagrebačke škole crtanog filma', izradio je više nagrađenih animiranih filmova, a od kraja 1990-ih profesor je filma u Švedskoj. Otada sustavno piše studije o crtanom filmu, objavljuje kolumne o animiranom filmu u dnevniku Göteborg-Posten. Godine 2002. bio je umjetnički direktor međunarodnog Animafesta u Zagrebu, a od 2003. glavni je urednik švedskoga časopisa posvećena animaciji Animagi. Šest studija, pisanih poletnim stilom, popraćenih pravim bogatstvom podataka, daju i širok i dubok pogled na ključne povijesne trendove svjetskog animiranog filma. Riječ o vrhunskoj interpretativnoj prozi, ključnom prilogu svjetski važnom promišljanju animacije, knjizi podjednako korisnoj i poticajnoj stručno animacijskoj, ali i široj kulturnoj zajednici. Ova je knjiga tiskana dvojezično, na hrvatskom i engleskom jeziku, funkcionalno je ilustrirana i opremljena nezaobilaznim indeksom navedenih filmova i imena. Irena Paulus: Glazba s ekrana: Hrvatska filmska glazba od 1942. do 1990. godine, Hrvatsko muzikološko društvo i Hrvatski filmski savez, Zagreb, 2002. Knjiga sabire studije filmskih kompozitora, uglavnom onih nakon 1945. Istodobno daje njihove portrete, analizira njihov glazbeni stil, ali i minuciozno analizira glazbena rješenja u pojedinim filmovima. Kako su glazbenici kronološki poredani, to je ujedno i svojevrsna povijest filmske glazbe u Hrvatskoj. Njezine analize glazbe u hrvatskim filmovima mogu korisno poslužiti u nastavnoj obradi tih filmova. Cijena: 180,00 kuna (prodajna cijena) Hrvoje Turković i Vjekoslav Majcen: Hrvatska kinematografija, povijesne značajke, suvremeno stanje, filmografija (1991-2002), Ministarstvo kulture, Hrvatski filmski savez, Zagreb, 2003. Knjiga je jedinstven i iscrpan pregled suvremenog stanja hrvatske kinematografije. Sadrži uvodni povijesni pregled uvjeta pod kojima se razvijao hrvatski film, popraćen polemikom s prevladavajućim niposaštavanjem hrvatskog filma. Središnji dio knjige čini istraživački pregled nad ključnim komponentama kinematografske situacije u drugoj polovici 1990-ih godina (zakonodavstva, temeljnih državnih nadleštava, proizvodnih prilika, distribucije, prikazivalaštva; filmskog obrazovanja, filmskih udruge, nakladništva). Priložena je i Filmografija hrvatskog filma od 1991.-2002. te obuhvatni adresar (izvori informacija o hrvatskoj kinematografiji, bibliografija, spisak zakona i uredaba, međunarodne uključenosti, državnih tijela, proizvodnih poduzeća, umjetničkih organizacija, distributera, televizijskih postaja, festivala i revija, kina, nekomercijalnih prikazivača, arhiva, viših studija i obrazovnih seminara, udruga, kinoklubova, časopisa i godišnjaka). Cijena 100,00 kuna (prodajna cijena) Hrvoje Turković: Umijeće filma, esejistički uvod u film i filmologiju, Hrvatski filmski savez, Zagreb 1996. U kratkim, pristupačno pisanim esejima, tu se obrađuju neki pojedinačni filmski postupci (npr. elipsa, pretapanja, dubinska mizanscena, opisne sekvence, odijevanje, perspektiva pripovijedanja, montažne varke i dr.) a na primjerima pojedinih filmova; potom pitanje fikcionalnosti (igranofilmskosti) i dokumentarizma; razmatraju se različiti tipovi filmova i njihove ključne značajke; odnos književnosti i filma; pojedine i globalne značajke televizije i njezina funkcioniranja, te kulturološki kontekst u kojem se primaju filmovi i televizijske emisije. Cijena 100,00 kuna (prodajna cijena) Ante Peterlić: Studije o 9 filmova, Hrvatski filmski savez, Zagreb, 2002. Najnovija knjiga interpretacija – potankih analiza nekih od povijesno ključnih filmova (M, Pravilo igre, Građanin Kane, Vrtoglavica, Rio Bravo, Do posljednjeg daha, Prošle godine u Marienbadu, Osam i pol, Odiseja u svemiru). Uzor su intepretativnog pristupa pojedinom filmu, a ujedno i izvor bogatih podataka o autoru, kulturnom kontekstu, povijesnom razvoju pojedinih motiva te o stilskim odrednicama i filma, i autora i razdoblja. Cijena 80,00 kuna (prodajna cijena) Tomislav Gotovac (Urednici Aleksandar Battista Ilić, Diana Nenadić), Hrvatski filmski savez, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, 2003. Gotovac je jedna od najvećih stvaralačkih ličnosti na avangardnom krilu hrvatske umjetnosti, podjednako filma i likovnih umjetnosti. Knjiga okvirno donosi (na hrvatskom i na engleskom) dva velika eseja, jedan Jerka Denegrija o ključnoj likovno-kulturnoj važnosti i pionirstvu Gotovčevih akcija, peformansi i djela, a drugi, Hrvoja Turkovića, o filmskom prinosu Gotovca filmsko-eksperimentalističkoj tradiciji, te o temeljnim osobinama njegova stvaralaštva. Ova dva eseja dopunjena su i intrigantnim biofilmografskim razgovorom s Gotovcem. Središnji dio monografije čini fascinantna dokumentacija – poput slikovnih monografija – Gotovčevih akcija, reprodukcija njegovih fotografskih radova, te slika iz filmova. Cijena 200,00 kuna

SADRŽAJ

ZAPIS