Zapis

Facebook HFS
83
2017
83/2017
AKTUALIJE
Vijeće Europe usvojilo preporuku o rodnoj ravnopravnosti u audiovizualnom sektoru

Odbor ministara Vijeća Europe prihvatio je preporučene smjernice o rodnoj ravnopravnosti u audiovizualnom sektoru. Ta je odluka uslijedila nakon deklaracije donesene na Sarajevskoj konferenciji Vijeća Europe koja je usvojena u kolovozu 2015. godine pod predsjedanjem Odbora ministara Bosne i Hercegovine. 

Preporuku su sastavljali mnogobrojni međunarodni stručnjaci iz filmskih fondova i medija zemalja članica Vijeća Europe uz aktivno sudjelovanje istaknutih predstavnika industrije i akademika.

Riječ je o prvoj paneuropskoj preporuci koja prepoznaje probleme svojstvene filmskoj industriji iz rodne perspektive ikad sastavljenoj, a, između ostalog, ističe se:
- nedostatak svijesti o raširenosti rodne nejednakosti;
- svjesna i nesvjesna rodna pristranosti na svim razinama i
- nejednaka distribucija financijskih sredstava za audiovizualni sadržaj između žena i muškaraca. 

U Preporuci je također istaknuto kako bi se ove probleme trebalo rješavati raznim praktičnim rješenjima. Shodno tome u preporuci se poziva sve vlade država članica Vijeća Europe, a samim time i Hrvatsku, da: 
- revidira svoje zakonodavstvo i politike;
- prikuplja, prati i objavljuje podatke;
- podržava istraživanja; 
- potiče stalni razvoj filmske pismenosti i 
- unaprijedi procese odgovornosti.

Uz sve navedeno Preporuka sadrži i detaljnu analizu metoda mjerenja i indikatore parametara koji će pomoći svim sektorima audiovizualne industrije u prikupljanju podataka i poduzimanju dosljednih i logičnih mjera prilikom provođenja svojih istraživanja. Uz to tu je i praktičan popis referentnih alata za razvoj znanja u tom području. U cilju širenja programa organizirat će se i različita događanja, a sve kako bi korisnici međusobno mogli dijeliti znanje i najbolje prakse.

U sadržaj Preporuke svojim se znanjem uključio i Filmski fond Eurimages kao i Upravni odbor za kulturu, baštinu i krajobraz (CDCPP/Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape), a upravo je Eurimages proveo seriju mjera koje za cilj imaju unaprijediti rodnu ravnopravnost u filmskoj industriji. Pojedinosti se nalaze na ovoj poveznici.

Podsjetimo, Eurimages je fond koji financijski podržava filmske koprodukcije, kazališnu distribuciju i izložbe, a osnovalo ga je Vijeće Europe 1988. godine. Od svog osnutka Eurimages je financijski podržao 1 862 europske koprodukcije s ukupnim iznosom od oko 553 milijuna eura.

Preporuku u cijelosti možete pročitati ovdje.

SADRŽAJ

ZAPIS