Zapis

Facebook HFS
45
2004
45/2004
Natječaji/Festivali/Prijave
5. Međunarodni filmski festival du grain à démoudre
5. Međunarodni filmski festival du grain à démoudre raspisao je natječaj za filmski scenarij na temu POBUNA, koje najkasnije do 15. lipnja 2004. treba poslati na adresu: du grain à démoudre Maison des Associations – BP 95 76700 Gonfreville l'Orcher (France) e-mail: contact@dugrainademoudre.net http://www.dugrainademoudre.net Natječaj je otvoren autorima od 15 do 25 godina. Scenarij treba biti dug najviše tri do pet kucanih stranica i napisan na francuskom, engleskom ili njemačkom jeziku. Stručna komisija festivala razmotrit će sve predloške i odabrati šest najboljih, a pobjednici će biti pozvani na 5. međunarodni filmski festival du grain à démoudre, koji se održava 8-16.listopada 2004.

SADRŽAJ

ZAPIS