Zapis

Facebook HFS
45
2004
45/2004
Natječaji/Festivali/Prijave
6. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE
Trakošćan, 23. kolovoza do 1. rujna 2004.
6. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE Trakošćan, 23. kolovoza do 1. rujna 2004. Priređivači: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Hrvatski filmski savez Realizacija: Hrvatski filmski savez Filmski i videoprimjeri: Hrvatski filmski savez i Hrvatska kinoteka Filmska i videotehnika: Hrvatski filmski savez Glavni pokrovitelj: PowerCom 2000 Medijski pokrovitelj: Redakcija Školskih novina Savjet Škole: Ante Peterlić (predsjednik) Vera Robić-Škarica (voditeljica Škole) Dario Marković (voditelj programa) Petar Krelja, Mato Kukuljica, Edo Lukman, Krešimir Mikić, Mirela Barbaroša-Šikić, Zoran Tadić, Stjepko Težak, Hrvoje Turković Polaznici: odgajatelji, nastavnici osnovnih i srednjih škola, studenti učiteljskih i umjetničkih akademija, autori iz filmskih i videoudruga i osobe zainteresirane za medijsku kulturu. Program je raspoređen u osam radnih dana, 70 nastavnih sati (cjelodnevni rad) s ovim oblicima rada: predavanja, metodičke radionice, videoradionice (kao samostalni programi) i projekcije filmova. Svrha: Škola je namijenjena nastavnicima koji u okviru nastave hrvatskoga jezika i izborne nastave provode nastavni program medijske kulture, kao i voditeljima filmskih i videodružina. Dvostruka je svrha programa Škole medijske kulture. Prvo, nastavnicima kojima je to potrebno oni daju temeljna znanja za provedbu nastave (osnove medijske teorije; osnove filmskoga jezika; temeljne filmske vrste; metodičke radionice). Drugo, svrha je škole da omogući trajno obrazovanje nastavnika, pa im u tu svrhu pruža posebne obrazovne programe sa stalno novim i aktualnim temama. Struktura Škole: Škola medijske kulture u 2004. nudi pet programa, tri seminarska i dva radionička. (a) Prvi seminarski program pruža temeljna znanja, a namijenjen je onim nastavnicima koji ta znanja nisu mogli steći u okviru svojega studija, ili ih trebaju utvrditi. (b) Svrha je drugoga seminarskog programa da pruži dodatna, specijalizirana znanja. Ponuđeni predmeti mijenjaju se iz godine u godinu, biraju se nove aktualne teme, tako da polaznici mogu stalno pohađati seminar, čime on omogućuje permanentno obrazovanje nastavnika. (c) Treći seminarski program namijenjen je nastavnicima koji su pohađali prvi i drugi seminar, a žele proširiti znanje s područja filmološkometodičke prakse. (d) Prvi radionički program – sastavljen je od radionice za dokumentarni film, radionice za igrani film , radionice za TV-reportažu i radionice za animirani film – namijenjen je autorima i voditeljima filmskih i videodružina (bez obzira kojega su nastavnog profila voditelji). Oni u praktičnom radu (izrada videodjela) stječu izravno proizvodno iskustvo potrebno za vođenje toga tipa radionica. (e) Specijalizirani radionički seminar namijenjen je onima koji su završili neki od temeljnih programa i žele produbiti znanje iz nekog specifičnog područja proizvodnje (za 2004. predlažemo tri seminara iz videosnimanja, videomontaže i radionice za filmski scenarij). Nositelji programa: Nositelji su programa vrhunski stručnjaci na području filmske, televizijske i medijske kulture, odnosno afirmirani pedagozi, filmski i televizijski stvaraoci (npr. abecednim redom: Damir Čučić, redatelj; Ladislav Galeta, autor eksperimentalnih filmova, Nikica Gilić, sveuč. asistent; Dražen Ilinčić, filmski kritičar; Olga Jambrec, prosvjetna savjetnica; Silvestar Kolbas, filmski i TV-snimatelj; Bruno Kragić, redakcijski suradnik Hrvatske enciklopedije; Petar Krelja, redatelj i kritičar; dr. Mato Kukuljica, pročelnik Hrvatske kinoteke; Edo Lukman, voditelj animiranih radionica; mr. Dario Marković, filmolog, Joško Marušić, autor crtanih filmova; Krešimir Mikić, profesor medijske kulture na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu; Diana Nenadić, filmska kritičarka; dr. Ante Peterlić, redoviti profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu; Irena Paulus, profesorica, mr. Ivo Škrabalo, povjesničar filma; Zoran Tadić, redatelj; dr. Stjepko Težak, sveučilišni profesor; dr. Hrvoje Turković, izvanredni profesor na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu; Goran Trbuljak, filmski redatelj, Goran Tribuson, književnik; dr. Nikola Vončina; Vedrana Vrhovnik, redateljica; Slaven Zečević, filmski montažer, i veliki broj stručnih suradnika. Svake godine škola ima i posebne goste. Popratni sadržaji: (a) U okviru predavanja koristi se filmskim, televizijskim i videoprimjerima. (b) Svake večeri priređuju se projekcije cjelovečernjih filmova koje prate rasprave idućeg dana, a prikazuju kapitalna djela filmske umjetnosti, odnosno ona koja se vezuju uz seminare. (c) U okviru predavanja također se daju uvodni komentari programa dokumentarnih i animiranih filmova. (d) Svake godine školu prati posebno izdanje časopisa HFS-a - Zapis, u kojem nositelji programa objavljuju tekstove, kao priručnu literaturu uz Školu. (e) U okviru škole polaznicima se također nude raspoložive knjige, stručni časopisi i priručnici za dopunsko obrazovanje (npr. Hrvatski filmski ljetopis, također izdanje HFS-a, koji je Ministarstvo prosvjete preporučilo kao dodatnu literaturu za medijsku kulturu u osnovnoj i srednjoj školi). Na kraju Škole polaznicima se prikažu radovi svih radionica. PROGRAM SEMINARA MEDIJSKE KULTURE 1. PRVI STUPANJ (OSNOVNI) JUTARNJI RAD U SKUPINAMA: METODE I ANALIZE FILMA AUDIO-VIZUALNI MEDIJI (film, televizija, radio, video, novo komunikacijsko okružje) Krešimir Mikić, profesor Visoke škole TEORIJA FILMA dr. Ante Peterlić mr. Nikica Gilić STRUKTURA FILMSKOGA DJELA dr. Hrvoje Turković POVIJEST FILMA dr. Ante Peterlić POVIJEST HRVATSKOGA FILMA dr. Mato Kukuljica VRSTE I METODE DOKUMENTARNOGA FILMA mr. Dario Marković ANIMIRANI FILM I ZAGREBAČKA ŠKOLA Joško Marušić METODIČKI PRISTUPI U NASTAVI MEDIJSKE KULTURE dr. Stjepko Težak ANALIZA FILMA – UZ PROJEKCIJU CJELOVEČERNJEGA FILMA 2. DRUGI STUPANJ (NAPREDNI) INTERMEDIJALNOST dr. Hrvoje Turković ANALIZA FILMA dr. Ante Peterlić POVIJEST I ULOGA FILMSKIH ARHIVA dr. Mato Kukuljica ČEŠKI FILM mr. Dario Marković HRVATSKI MODERNISTIČKI FILM mr. Dario Marković FRANCUSKI POETSKI REALIZAM Bruno Kragić PORTRET HRVATSKOGA REDATELJA mr. Ivo Škrabalo FILMSKA KRITIKA Diana Nenadić GLAZBA U FILMU Irena Paulus ANALIZA FILMA – UZ PROJEKCIJE CJELOVEČERNJIH FILMOVA 3. TREĆI STUPANJ – mediji u nastavi (svi programi na ovom stupnju organizirani su u filmološko-metodičkim radionicama – predavač uz suradnju učitelja praktičara) ANALIZA FILMA (klasični hrvatski film) dr. Ante Peterlić ANALIZA GLAZBENOGA FILMA Irena Paulus ANALIZA LIKOVNE KOMPONENTE U FILMU Goran Trbuljak ANALIZA DIJALOGA U FILMU mr. Dario Marković DIGITALNI SUSTAVI Krešimir Mikić ANALIZA DOKUMENTARNOGA FILMA dr. Mato Kukuljica ANALIZA CRTANOG FILMA Joško Marušić MEDIJI I PERCEPCIJA Ivan Ladislav Galeta STRUČNI IZVORI U NASTAVI MEDIJSKE KULTURE svi predavači Škole RADIOFONIJSKA RADIONICA dr. Nikola Vončina Vedrana Vrhovnik, redateljica ANALIZA FILMA – UZ PROJEKCIJE CJELOVEČERNJIH FILMOVA PROGAMI VIDEORADIONICA Programi videoradionica upoznaju polaznike s jednim od načina rada s učenicima u filmskoj ili videodružini, ali i nude određena znaja i vještine te obuhvaćaju praktičan rad na ostvarenju dokumentarnog, igranog, TV-reportaže ili animiranog filma (videa) od ideje do realizacije. Planirano je osam skupina polaznika, koje se odlučuju za rad u radionicama. POLAZNE RADIONICE 1. dokumentarni film 2. igrani film 3. TV-reportaža 4. animirani film (a. i b.) Za jedan od programa polaznih radionica mogu se prijaviti samo polaznici koji su odslušali prvi seminarski program. SPECIJALIZIRANE RADIONICE 1. kamera i snimanje 2. montaža 3. scenarij u filmu Planirani broj polaznika je 10 - 12 sudionika u svakoj radionici (osim u radionici za animirani film, gdje je moguće primiti 20 polaznika - u svakom predloženom programu po 10), a program svake radionice raspoređen je u sedam radnih dana (cjelodnevni rad). Za jedan od programa specijaliziranih radionica mogu se prijaviti samo polaznici koji su prošli program barem jedne polazne radionice. 1, 2. i 3. VIDEORADIONICA ZA DOKUMENTARNI, IGRANI FILM I TV-REPORTAŽU Predavanja - Osnove videostvaralaštva (izražajna sredstva) - Osnove videotehnike (osnovni uređaji i princip rada) - Temelji dramske strukture - Od lika do priče - Scenarij i knjiga snimanja - 'Objektivnost' dokumentarnoga filma. Film i zbilja - Razlike između dokumentarnoga filma i filmske reportaže - Stil, konstrukcija i drama u igranom filmu - Otkrivanje novoga (eksperimentalni i videoart filmovi) Odabrani primjeri Praktični rad - Od ideje do knjige snimanja - Snimanje dokumentarnoga filma, igranoga filma i TV-reportaže - Obrada snimljena materijala (slikovna i tonska montaža) - Projekcija i analiza snimljenih radova POSEBNI OBLICI RADA (zajednički program za sve polaznike Škole medijske kulture) Autor i voditelj Radionice za dokumentarni film: Damir Čučić, filmski redatelj Autor i voditelj Radionice za igrani film: Zoran Tadić, filmski redatelj Autor i voditelj Radionice za TV-reportažu: Dražen Ilinčić, filmski kritičar 4. VIDEORADIONICA ZA ANIMIRANI FILM a) početnička skupina - objašnjenja osnova animacije i animacijskih tehnika - upoznavanje s videoračunalnom opremom i programima, za rad na animiranom filmu - priprema projekta (ideje, rad na scenariju, odnosno knjizi snimanja) - rad na animaciji (obično crteži na papiru), svaki polaznik radi individualno svoj dio filma - snimanje crteža i računalna obrada crteža - montaža (računalo) - snimanje glazbe i zvučnih efekata (računalo) - analiza snimljenoga filma b) napredna skupina Program rada te skupine također se temelji na individualnom radu svakog polaznika, s time da će se animacijska tehnika odabrati prema predznanju i interesima polaznika. Težište rada te skupine bit će na detaljnijem upoznavanju s videoračunalnom opremom, odnosno programima potrebnim za realizaciju animiranih filmova. POSEBNI OBLICI RADA (zajednički program za sve polaznike Škole medijske kulture) Autor i voditelj Radionice: Edo Lukman, dugogodišnji voditelj Škole animiranog filma u Čakovcu 5. SPECIJALIZIRANA VIDEORADIONICA Tema: KAMERA I SNIMANJE Teorijski i praktični rad s polaznicima, koji se bave filmskim ili videostvaralaštvom bilo kao voditelji družina bilo kao autori. POSEBNI OBLICI RADA (zajednički program za sve polaznike Škole medijske kulture) Autor i voditelj Radionice: Silvestar Kolbas, filmski i TV-snimatelj 6. SPECIJALIZIRANA VIDEORADIONICA Tema: MONTAŽA Predavanja: - uvod i razgovor o filmskoj montaži - pregled tehničkih oblika izvedbe - zašto postoje pravila u montaži - odnos filmskih stilova i montaže Praktični rad: - stvaranje montažnih vježbi od raznoga pripremljenog materijala - montažno oblikovanje materijala radionice za igrani film POSEBNI OBLICI RADA (zajednički program za sve polaznike Škole medijske kulture) Autor i voditelj Radionice: Slaven Zečević, filmski montažer 7. SPECIJALIZIRANA VIDEORADIONICA Tema: FILMSKI SCENARIJ Od ideje do scenarija Autor i voditelj Radionice: Goran Tribuson, književnik ******************************************************** UVJETI DOLASKA I BORAVKA u Hotelu Coning - Trakošćan u vrijeme održavanja 6. škole medijske kulture PARTICIPACIJA • Za program po polazniku iznosi 200,00 kuna. Prema prijavi Savez šalje predračun prijavitelju na osnovu kojega se uplaćuje participacija na žiro račun Hrvatskoga filmskog saveza broj: 2360000-1101556872. SMJEŠTAJ I PREHRANA • Smještaj za sve polaznike Medijske škole osiguran je u dvokrevetnim sobama u Hotelu Coning – Trakošćan. Cijena punoga pansiona iznosi 180,00 kuna, a boravišna pristojba 7,00 kuna dnevno po osobi. • Ukupna cijena hotelske usluge (puni pansion) od ponedjeljka, 23. kolovoza (večera) do srijede, 1. rujna 2004. (objed) po polazniku u dvokrevetnoj sobi iznosi (s boravišnom taksom) 1.700,00 kuna (ukoliko ne dođe do promjene tečaja kune). Posebno napominjemo da nismo u mogućnosti osigurati smještaj u jednokrevetnoj sobi. • Prijavnica za jedan od programa 6. škole medijske kulture mora na adresu Saveza stići najkasnije do 5. lipnja 2004. s kopijom uplatnice za participaciju. • Prijavnicom za Medijsku školu ujedno se rezervira hotelski smještaj na osnovi koje hotel dostavlja predračun prijavitelju. Time prijavitelj preuzima i obvezu plaćanja hotelskoga smještaja. • Plaćanje je avansno na žiro račun po predračunu hotela do 15. lipnja 2004. Organizatori Medijske škole rezervirali su smještaj za 140 osoba. Izvan toga nije moguć smještaj u hotelu s obzirom na hotelske smještajne kapacitete. PRIJAVNICA ZA 6. ŠKOLU MEDIJSKE KULTURE SEMINARSKI PROGRAM Zaokruživenjem broja prijavljujete željeni program. Moguće je birati samo jedan program. Prijavljujem se za seminarski program medijske kulture: 1. Osnovni 2. Napredni 3. Filmološkometodički Ime i prezime:.............................................................................................................................. Škola/udruga: ............................................................................................................................. MB: ............................................................................................................................................ Adresa: ...................................................................................................................................... Telefon: ................................................................. Faks: ........................................................... Privatna adresa prijavljenog polaznika: ...................................................................................... ..................................................................................................................................................... Telefon: ................................................................. Faks: ........................................................... Napomena: Ovom prijavom polaznik se obvezuje da će podmiriti hotelske troškove prijavljenog polaznika za jedan od programa 6. medijske škole. M.P. ....................................................................... (potpis ravnatelja) Rok za slanje prijave je do 1. lipnja 2004. Rok za avansno plaćanje do 15. lipnja 2004. Prijave za program slati na adresu: HRVATSKI FILMSKI SAVEZ (za Školu medijske kulture) Dalmatinska 12 10000 ZAGREB Prijavnicom za Medijsku školu ujedno se rezervira hotelski smještaj jer Savez šalje sve prijavnice u Hotel Coning u Trakošćan. PRIJAVNICA ZA 6. ŠKOLU MEDIJSKE KULTURE RADIONIČKI PROGRAM Zaokruživenjem broja prijavljujete željeni program. Moguće je birati samo jedan program Prijavljujem se za program videoradionice: POLAZNE RADIONICE: 1. Radionica za dokumentarni film 2. Radionica za igrani film 3. Radionica za TV-reportažu 4. Radionica za animirani film a) početnička grupa b) napredna grupa SPECIJALIZIRANE RADIONICE: 1. Radionica za kameru i snimanje 2. Radionica za montažu 3. Radionica za scenarij u filmu Ime i prezime:.............................................................................................................................. Škola/udruga: ............................................................................................................................. MB: ............................................................................................................................................ Adresa: ...................................................................................................................................... Telefon: ................................................................. Faks: ........................................................... Privatna adresa prijavljenog polaznika: ...................................................................................... ..................................................................................................................................................... Telefon: ................................................................. Faks: ........................................................... Napomena: Ovom prijavom polaznik se obvezuje da će podmiriti hotelske troškove prijavljenog polaznika za jedan od programa 6. medijske škole. M.P. ....................................................................... (potpis ravnatelja) Rok za slanje prijave je do 1. lipnja 2004. Rok za avansno plaćanje do 15. lipnja 2004. Prijave za program slati na adresu: HRVATSKI FILMSKI SAVEZ (za Školu medijske kulture) Dalmatinska 12 10000 ZAGREB Prijavnicom za Medijsku školu ujedno se rezervira hotelski smještaj jer Savez šalje sve prijavnice u Hotel Coning u Trakošćan.

SADRŽAJ

ZAPIS