Zapis

Facebook HFS
45
2004
45/2004
Klubovi
POZIV KLUBOVIMA
Hrvatski filmski savez poziva sve kino- i videoklubove koji su članovi Saveza da, radi koordinacije suradnje s HFS-om i eventualne međuklupske suradnje, najkasnije do 30. travnja 2004. pošalju godišnje izvještaje o aktivnostima u protekloj godini te programske planove za tekuću, 2004.godinu U izvještajima / planovima potrebno je navesti vrstu aktivnosti kojom se klub/udruga bavi: - produkcija (broj realiziranih / planiranih ostvarenja, naslove, autore, suradnike, opseg posla) - obrazovanje (organizacija klupskih škola i tečajeva, revija i festivala, sudjelovanje članova na Školi medijske kulture ili drugim oblicima obrazovanja) - prikazivaštvo (klupske i druge projekcije filmova i filmskih ciklusa za članstvo i širu javnost) - priredbe (interne klupske, sudjelovanje na drugim priredbama u gradu, regiji, zemlji i inozemstvu, suorganizacija priredbi s drugim ustanovama i udrugama) - međunarodna suradnja - nakladništvo (tiskanje jubilarnih kataloga, programa i sličnih publikacija) - oprema kojom udruga raspolaže i plan nabavke opreme za 2004. - broj članova udruga u 2003. U izvještajima je potrebno navesti ukupna financijska sredstva realizirana u 2003, po mogućnosti s izvorima financiranja, a u programskim planovima dinamiku i rokove realizacije programa te popis tehnike i opreme potrebne za realizaciju.

SADRŽAJ

ZAPIS