Zapis

Facebook HFS
45
2004
45/2004
Nova izdanja
Midhat Ajanović, ANIMACIJA I REALIZAM / ANIMATION AND REALISM
Hrvatski film savez, Zagreb, 2004.
Sadržaj / Contents: Uvod: Na margini 'filmskog realizma' / Introduction: On the margin of 'film realism' • Crtani realizam Walta Disneya / Walt Disney's cartoon realism • Mali čovjek na razmeđi svjetova – fenomen zagrebačke škole crtanog filma / Little man at the turn of the worlds – 'Zagreb School of Animation' • Srenjoeuropska animacija: Dobri vojak Švejk u civilnom odijelu / Middle European animation: Good Soldier in civil suit • John Grierson i animirani film / John Grierson and animated film • Ugroženi megalopolis japanskih anime filmova / Endangered megalopolis of Japanese anime Midhat Ajanović, sarajevski novinar, karikaturist i romanopisac, prošao je 'šegrtovanje' iz animiranog filma u Zagrebačkom studiju kod najvažnijih autora 'zagrebačke škole crtanog filma', izradio je više nagrađenih animiranih filmova, a od kraja 1990-ih profesor je filma u Švedskoj. Otada sustavno piše studije o crtanom filmu, objavljuje kolumne o animiranom filmu u dnevniku Göteborg-Posten. Godine 2002. bio je umjetnički direktor međunarodnog Animafesta u Zagrebu, a od 2003. glavni je urednik švedskoga časopisa posvećena animaciji Animagi. Midhat Ajanović, a journalist from Sarajevo, caricaturist and novelist, served his 'apprenticeship' in the Zagreb studio of animation with some of the most important authors of the Zagreb School of Animation. He made several acknowledged animated films, and in 1990 became professor of film in Sweden. Ever since he has been continually writing studies on animated film and columns on animated film in the magazine Goteborg-Posten. In 2002, he was appointed art director of the international Animafest in Zagreb, and in 2003 he became chief editor of the Swedish magazine on animation Animag Šest studija, pisanih poletnim stilom, popraćenih pravim bogatstvom podataka, daju i širok i dubok pogled na ključne povijesne trendove svjetskog animiranog filma. Riječ o vrhunskoj interpretativnoj prozi, ključnom prilogu svjetski važnom promišljanju animacije, knjizi podjednako korisnoj i poticajnoj stručno animacijskoj, ali i široj kulturnoj zajednici. Six enthousiastically written studies, accompanied by a vast amount of data, offer a wide and deep perspective on key historical trends in animation. The book presents a work of excellent interpretative prose, an essential contribution to worldly important study of animation. The book is equally usefull and encouraging for both expert animation and wider cultural comunity. Ova je knjiga tiskana dvojezično, na hrvatskom i engleskom jeziku, funkcionalno je ilustrirana i opremljena nezaobilaznim indeksom navedenih filmova i imena. The book is bilingual, published in Croatian and English, functionally illustrated and equipped with the unavoidable index of all mentioned films and names. Cijena knjige: 250,00 kn

SADRŽAJ

ZAPIS