Zapis

Facebook HFS
45
2004
45/2004
kino programi
PRIKAZIVAČKI PROGRAMI HRVATSKOGA FILMSKOG SAVEZA
Filmski programi Hrvatskog filmskog saveza i Hrvatske kinoteke u dvorani kina Tuškanac
Uvod Djelatnost Hrvatskoga filmskog saveza, udruge neprofesijskih filmskih i videoudruga koja djeluje od 1928. godine, a kao Filmski savez od 1963. godine, u posljednjih desetak godina ima i sve važniju ulogu i u profesionalnom području kinematografske djelatnosti. Hrvatski filmski savez prihvatio je i uspješno obavlja sve važnije popratne, izdavačke i ostale profesionalne filmske djelatnosti, osim proizvodnje cjelovečernjih filmova. Sve te djelatnosti ne samo da su nastavljene, tj. održan je njihov kontinuitet, nego su se uvelike razvile, što se posebno odnosi na izdavačku djelatnost, Medijsku školu, sustavno obrazovanje djelatnika koji se bave neprofesijskim filmom bilo kao oblikom slobodne aktivnosti ili u okviru obrazovnoga sustava ili sveučilišnih studija, te prezentacijskom funkcijom u predstavljanju neprofesijskog filma u zemlji (republičke revije dječjeg i filma odraslih) i inozemstvu.. To je bilo moguće jer Hrvatski filmski savez može u svim svojim akcijama i djelatnostima računati na suradnju i potporu mnogih važnih imena filmskih profesionalaca koji su stasali iz Hrvatskoga filmskog saveza. Primjerice to su: Ivan Ladislav Galeta, Tomislav Gotovac, Vladimir Petek, Mihovil Pansini, Ivan Martinac, Ivan Faktor, Nenad Puhovski, Milivoj Puhlovski, Hrvoje Turković, Vedran Šamanović, Vjekoslav Majcen, Lordan Zafranović, Andrija Pivčević, Ante Verzotti, Vlado Zrnić, Dan Oki, Zdravko Mustač, Boris Poljak, Damir Čučić, Milan Bukovac, Edo Lukman (animacija), Zrinko Ogresta (prvi njegovi dječji filmovi), Miro Mikuljan, Mladen Stilinović, Miki Ostrovidov, Oto Zake, Branko Bubenik, Juraj Lovrenčić, Rajko Grlić, Ljubiša Grlić, Darko Tralić, Ranko Kursar i mnogi drugi. Osim tih iznimno važnih aktivnosti za hrvatski neprofesijski i profesionalni film, HFS je i idejni pokretač projektnoga prijedloga Filmski centar, a tijekom tri godine njegova virtualnog djelovanja glavni realizator svih aktivnosti. Hrvatski filmski savez nije bio u tom razdoblju samo izvršni realizator cjelokupnoga dosadašnjeg programa, nego su i sve organizacijske i programske pripreme obavljene u ovoj udruzi. Filmski stručnjaci, filmolozi i filmski profesionalci, koji su osmislili projekt FC i koji danas sudjeluju u njegovim radnim i upravnim tijelima, odreda su osobe ne samo ponikle u Hrvatskom filmskom savezu nego su i profesionalnim radom vezane uz HFS, a posebice Hrvoje Turković, Ladislav Galeta, pokojni Vjekoslav Majcen, Vera Robić Škarica, Mato Kukuljica, Dario Marković, Ante Peterlić, Krešimir Mikić i još neki. Kako pune tri godine FC nije registriran na sastanku vijeća Filmskog centra (u osnivanju) u petak 19. prosinca 2003. predloženo je i od većine članova Vijeća prihvaćeno ukidanje ovog projekta. U 2004. Hrvatski filmski savez nastavlja sa sadržajno istom djelatnošću u suradnji s Hrvatskom kinotekom. I dalje će to biti kinotečni sadržaji s naglašenim obrazovnim funkcijama, širenje opće filmske kulture te stvaranje nove publike i mladih filmofila, budućih filmskih stručnjaka ili stvaralaca. Koliko je dosad značila ova prikazivačka aktivnost u organizaciji Hrvatskog filmskog saveza, govori i činjenica da su klasična djela svjetskog, europskog i hrvatskog filma postala dio obvezatnoga nastavnog programa na nekim fakultetima, umjetničkim akademijama te u srednjim školama kao obvezna lektira. Programski plan za 2004. Prikazivački program Hrvatski filmski savez planira nastaviti sve do sada realizirane programske aktivnosti. Što znači da taj program nastavlja razvijati funkciju kulturnoga središta posvećena filmu i audio-vizualnim medijima, i nastoji osigurati dostupnost nacionalne i svjetske audiovizualne baštine javnosti i što većem broju korisnika ne samo u gradu Zagrebu nego i izvan što se već čini uhodanom suradnjom sa Splitom i Rijekom. U planu je suradnja s Osijekom, čekamo na otvaranje adekvatnoga prostora. Prikazivčki program HFS bit će realiziran u partnerskom odnosu s Hrvatskom kinotekom, a potporu mu daju ustanove relevantne u području filmskog i audio-vizualnog obrazovanja, kulture i znanosti. Predstavnici tih ustanova i udruga – koje u najvećoj mjeri i osjećaju nedostatak ovakvog specijaliziranog programa – čine savjet programa i radni tim. Savjet Prikazivačkog programa HFS Dr.sc. Jasna Galjer, Filozofski fakultet, Odsjek povijesti umjetnosti, Zagreb Dr.sc. Mato Kukuljica, Hrvatska kinoteka pri Hrvatskom državnom arhivu, Zagreb Krešimir Mikić, docent, Učiteljska akademija, Zagreb Ivan Ladislav Galeta, docent Likovna akademija, Zagreb Diana Nenadić, filmologinja Hrvatski filmski savez Dr. sc. Ante Peterlić, Akademija za dramsku umjetnost / Filozofski fakultet, Odsjek komparatistike, Zagreb Dr. sc. Hrvoje Turković, Akademija dramske umjetnosti, Zagreb Radni tim Vera Robić Škarica, tajnica HFS, odgovorna osoba Agar Pata, koordinatorica Prikazivačkoga programa HFS Partneri u realizaciji programa Goetheov institut, British Council, Francuski institut, Hrvatska kinoteka, Jugoslovenska kinoteka, Beograd, Makedonska kinoteka, Jadran film, Europa film, Blitz Film&Video Distribution, Discovery Film&Video Distrubution, Europa film, Talijanski kulturni centar, Austrijski kulturni forum, Hrvatska televizija, Veleposlanstvo Republike Poljske, Veleposlanstvo Indije, Švedsko veleposlanstvo; Veleposlanstvo Republike Mađarske, Veleposlanstvo Indije, Veleposlanstvo Republike Bugarske… Jugoslavenska kinoteka, Kinoteka Makedonije, Slovenska kinoteka Jadran film, Croatia film, Discovery, Europa, Blitz, HTV, Zagreb film.… Prikazivački program HFS obuhvaća - prikazivanje filmova nacionalne filmske baštine, svjetske klasike i posebnih programa eksperimentalnog filma i umjetničkog videa; - organiziranje predavanja i filmskih tribina, koristeći se pritom mogućnostima koje pruža koncentracija nastavnih i znanstvenih djelatnika u Hrvatskoj kinoteci, na ADU, Akademiji likovnih umjetnosti, Filozofskom fakultetu i Učiteljskoj akademiji te dosad uspostavljenim brojnim vezama sa znanstvenicima na polju audio-vizualnih medija u svijetu; - organiziranje namjenskih ciklusa projekcija u skladu s programima medijske kulture u osnovnim i srednjim školama te na visokim obrazovnim ustanovama, i na taj način omogućivanje školama i nastavnicima kvalitetna i potpuna ostvarivanje programskih zadataka i ciljeva medijskog odgoja i obrazovanja; - izložbenu djelatnost – organiziranjem izložbi vezanih uz povijest filma i audio-vizualnih medija, dijelom iz domaćih fondova (Hrvatska kinoteka, Tehnički muzej, Školski muzej), dijelom iz stranih filmskih i kulturnih centara; - edukativnu djelatnost u užem smislu, omogućavajući i pojedinačno korištenje filmskim fondom (individualno i grupno gledanje filmova s videa ili digitalno presnimljenih, pružanje pomoći učenicima i studentima u izradi seminarskih, diplomskih i drugih radova i dr.). (Izvadak iz projektnoga prijedloga HFS / Filmski programi, pripremila Agar Pata, koordinatorica filmskih programa.)

SADRŽAJ

ZAPIS