Zapis

Facebook HFS
45
2004
45/2004
35. revija hrvatskog filmskog i video stvaralaštva
NAGRADE 35 REVIJE HRVATSKOGA FILMSKOG I VIDEOSTVARALAŠTVA
Prosudbeno vijeće: Nikica Gilić, Sanja Iveković, Mihovil Pansini (predsjednik), Zoran Tadić
1. nagrada CIRCLE, autor: Milan Bukovac 2. nagrada DJEVOJČICA SA ŠIBICAMA, autor: Jadranko Lopatić UTERUS, autorica: Marija Prusina 3. nagrada VODA, autorica: Dina Zjača FAŠNIKDAN, autor: Dario Juričan TOTALNA ŠTETA, autor: Ivica Čotić MORSKA BOLEST, autor: Mario Papić PRAŠĆINA, autor: Elvis Lenić ODRŽAVANJE VRSTE, autor: Tomislav Vujić BARIŠA, autor: Tomislav Krištofić Diploma: HLAD I MIR, autori: Justina Kosir, Nikola Dubović i Anđelko Krajinović AMBIENTA, autorica: Jelena Nazor ELIKSIR, autorica: Marina Zlatarić WELCOME TO SPLIT, autori: Zoran Erceg i Jere Gruić LIFELINE, autorica: Jelena Bračun Posebne nagrade članova ocjenjivačkoga suda: Nikica Gilić: REMI, autor: Jere Gruić Sanja Iveković: KOMUNALNO DRUŠTVO VIŠKOVO – TRAGEDIJA APSURDA U 3 ČINA, autorica: Martina Čip Zoran Tadić: VELIKA OBITELJ, autorica: Marija Ratković FILMOGRAFIJA 35 REVIJE * Selekcijsko vijeće: Nikica Gilić, Sanja Iveković, Mihovil Pansini (predsjednik), Ante Peterlić, Zoran Tadić 1. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, autor: Vedran Maslovara, 1 min., Mini DV, animirani, 2003, Videoklub Mursa, Osijek *2. 0502969310045, autor: Dražen Kranjec, 2 min. 25 sec., BETACAM SP, žanr, 2003, samostalni autor, Bjelovar 3. 1000 DM, autor: Zoran Zekanović, sc., m.: Zoran Zekanović, k.: Hili Leimgruber i Jens Woernle, t.: Peter Balz, g.: Joza Fran, Zdenko Katić, Joey Zimmermann i Branko Rogić, 29 min. 13 sec., Mini DV, igrani, 2003, samostalni autor, Zürich 4. 1132915, autor: Zoran Boban, sc. i m.: Zoran Boban, k.: Zoran Boban i Zela Luša, g.: Zoran Boban, Danči Bauk i Zela Luša, 2 min. 26 sec., Mini DV, igrani, 2003, Kinoklub Split, Split *5. 12/24 12/48, autorica: Ana Kutleša, sc.:Ana Kutleša, k.: Iva Kelentrić, Ana Kutleša, Radmila Ristić, Loredana Simčić i Daniel Žuvela, m.: A. Kutleša i L. Simčić, 27 min. 31 sec., Mini DV, dokumentarni, 2003, Filmaktiv – Dom mladih, Rijeka *6. 2002: A SPACE ODYSSEY, autor: Mario Papić, 4 min. 45 sec., Mini DV, žanr, 2002, FAG Enthusia Planck, Samobor 7. 71 – 98, autor: Fran Sokolić, 1 min., Mini DV, žanr, 2003, FAG Enthusia Planck, Samobor 8. 9 x 4, autor: Vedran Maslovara, 36 sec., Mini DV, animirani, 2003, Videoklub Mursa, Osijek 9. AJMO NAŠI, autor: Dario Lonjak, sc. i m.: D. Lonjak, k.:Vinko Plazibat, t.: Miroslav Tukša, Dina Zjača, gl.: Ivan Granić i Goran Katušin, 2 min. 41 sec., Mini DV, igrani, 2003, Kinoklub Karlovac i Videodružina Gimnazije Karlovac, Karlovac *10. AMBIENTA, autorica: Jelena Nazor, 9 min. 20 sec., Mini DV, žanr, 2003, Umjetnička akademija, Split 11. AMEN, autor: Ivan Škoc, 1 min., Mini DV, animirani, 2003, FKVK Zaprešić, Zaprešić 12. AQUARIAN, autor: Mario Papić, 3 min. 15 sec., Mini DV, žanr, 2003, FAG Enthusia Planck, Samobor *13. BAKA, autor: Tomislav Vujić, 1 min., Mini DV, igrani, 2003, ZOO Company, Požega *14. BARIŠA, autor: Tomislav Krištofić, sc. i k.: Tomislav Krištofić, g.: Iva Krizmanić, 11 min. 4 sec., Mini DV, žanr, 2003, FKVK Zaprešić, Zaprešić 15. BODY PIERCING STUDIO "KYNG", autor: Vedran Maslovara, sc., k., m. i t.: Vedran Maslovara, gl.: Cold, Rammstein, g.:Andrej Tomljenović, 57 sec., Mini DV, videospot, 2003, Videoklub Mursa, Osijek 16. BRUNO intervju, autor: Dragutin Hušman, k.: Dragutin Hušman, m.: Jelenko Bantić, sudjeluje: Bruno Bjelinski, 19 min. 24 sec., VHS, dokumentarni, 2003, Kinoklub Zagreb – SF, Zagreb 17. CHIRONOV SAN, autor: Saša Stanić, sc.: Boris Ružić, Marija Tomić, Biljana Maljković, k.: Marija Tomić, m.: Boris Ružić, g.: Boris Ružić, Saša Stanić, Biljana Maljković, 2 min. 27 sec., VHS, igrani, 2003, Dom mladih, Rijeka *18. CIRCLE, autor: Milan Bukovac, sc., m. i t.: M. Bukovac, k.: M. Bukovac i Andrej Hanžek, 11 min. 18 sec., DVCAM, žanr, 2003, Autorski studio – FFV, Zagreb *19. CLAUSTROPHOBIC MACHINE, autor: Mladen Burić, sc. i k.: M. Burić, m., gl. i t.: Siniša Burić Dugi, 3 min., Mini DV, žanr, 2003, Kinoklub Zagreb, Zagreb 20. CRUCIFIXION, autori: Aleksandar Muharemović i Damir Tomić, sc., k., m. i t.: A. Muharemović i D. Tomić, g.: Hrvoje Seršić, 2 min. 11 sec., Mini DV, žanr, 2003, Videoklub Mursa, Osijek 21. CRVULJAK, autori: Justina Kosir, Nikola Dubović i Anđelko Krajinović, 1 min. 55 sec., Mini DV, animirani, 2002, FKVK Zaprešić, Zaprešić 22. ČETIRI GODIŠNJA DOBA, autorica: Irena Škorić, sc. i t.: Irena Škorić, k. i m.: Vinko Kovačić, 1 min., VHS, igrani, 2003, D' Company, Zagreb 23. ČISTOĆA JE POLA ZDRAVLJA, autori: Vjekoslav Šarić, Emanuel Matijević i Marko Tucaković, sc.: V. Šarić, E. Matijević i M. Tucaković, k.: Leon Pohilj, m. i t.: Dino Paškvan, 1 min., Mini DV, igrani, 2003, GFR film-video, Požega 24. DEČKI S IGRAČKAMA, autor: Željko Mesing, 1 min. 24 sec., VHS, žanr, 2003, K.O.O. Production, Zagreb 25. DETALJ FILM, autor: Vedran Maslovara, 50 sec., Mini DV, žanr, 2003, Videoklub Mursa, Osijek 26. DIKTAT MISLI BEZ RAZUMSKE KONTROLE, autor: Kristijan Jenko, 9 min. 13 sec., Mini DV, žanr, 2003, FAG Enthusia Planck, Samobor *27. DJEVOJČICA SA ŠIBICAMA, autor: Jadranko Lopatić, 1 min., Mini DV, animirani, 2003, FKVK Zaprešić, Zaprešić 28. ECKO, autor: Igor Lušić, sc.: Igor Lušić i Jelena Dukarić, k., m. i t.:Igor Lušić, 1 min. 30 sec., Mini DV, žanr, 2003, Kinoklub Split, Split 29. ECLIPSE, autor: Mladen Burić, sc. i k.: M. Burić, m.: Matko Dodig, 6 min., Mini DV, žanr, 2003, Kinoklub Zagreb, Zagreb *30. ELIKSIR, autorica: Marina Zlatarić, sc., k. i t.: M. Zlatarić, m.: Mladen Magdalenić, 9 min. 40 sec., DVCAM, dokumentarni, 2003, Autorski studio – FFV, Zagreb 31. EVEN PUSSYCATS GET THE BLUES, autorica: Nataša Dorić, sc.: N. Dorić, k., m. i t.: Aleksandar Muharemović, 4 min. 55 sec., Mini DV, dokumentarni, 2003, Videoklub Mursa, Osijek *32. EVOLUCIJA, autori: Dario Črepak i Kristian Žeinski, 1 min. 17 sec., Mini DV, animirani, 2003, FKVK Zaprešić, Zaprešić *33. FAŠNIKDAN, autor: Dario Juričan, 2 min. 45 sec., Mini DV, žanr, 2003, Blank, Zagreb *34. F 20.0, autor: Mladen Burić, sc., k. i t.: Mladen Burić, m.: Igor Lušić 2 min. 10 sec., Mini DV, žanr, 2003, Kinoklub Split, Split i Kinoklub Zagreb, Zagreb 35. FINI MRTVI DEČKI, skupina autora, k.: Sandra Stanec, m.: Fran Sokolić, 29 sec., Mini DV, igrani, 2003, FAG Enthusia Planck, Samobor *36. FOR 2, autor: Ana Hušman, 6 min. 44 sec., Mini DV, animirani, 2003, Samostalni autor, Zagreb *37. FREE AS A BIRD, autorica: Irena Škorić, sc., k. i t.: Irena Škorić, m.: Bruno, 1 min., VHS, žanr, 2002, Kinoklub Zagreb, Zagreb. *38. FROGSDAY, autor: Tomislav Vujić, 1 min., Mini DV, dokumentarni, 2003, ZOO Company, Požega 39. GIFT, autor: Vedran Maslovara, sc., k., m. i t.: V. Maslovara gl.:TAPROOT, g.: Marijan Malčić, Ivana Krvavica, 3 min. 4 sec., Mini DV, videospot. 2003, Videoklub Mursa, Osijek 40. GLUP FILM, autori: Vedran Maslovara, Nastasja Sailović i Sandra Šarčević, sc.: V. Maslovara, N. Sailović i S. Šarčević, k., m. i t.: V. Maslovara, g.: S. Šarčević i N. Sailović, 2 min., Mini DV, igrani, 2003, Videoklub Mursa, Osijek *41. GRAND HOTEL GOLI OTOK, autorica: Morana Komljenović, sc. i m.: M. Komljenović, k.: Jusuf Hadžifejzović, Sven Stilinović, Marijan Molnar, Deni Šesnić, M. Komljenović, Damir Čargonja i Vladi Bralić, gl.: Hrvoje Radnić, 27 min. 30 sec., Mini DV, dokumentarni, 2003, Filmaktiv – Dom mladih, Rijeka *42. HA? AHA!, autor: Ivica Brusić, sc., k., m. i t.: I. Brusić, g.: Aleksandar i Saša Udina, Branimir Crnčić, 8 min. 35 sec., VHS, igrani, 2003, samostalni autor, Rijeka *43. HLAD I MIR, autori: Justina Kosir, Nikola Dubović i Anđelko Krajinović, sc.: N. Dubović, a.: J. Kosir, N. Dubović i A. Krajinović, 6 min. 32 sec., Mini DV, animirani, 2003, FKVK Zaprešić, Zaprešić 44. ILUZIJA, autorica: Irena Škorić, sc., m. i t.: I. Škorić, k.: Pero Orešković, g.: Frano Domitrović, 1 min., VHS, igrani, 2001, Kinoklub Zagreb, Zagreb 45. I NA ZEMLJI…, autor: Neven Dužanec, 2 min. 49 sec., Mini DV, žanr, 2003, Kinoklub Zagreb, Zagreb 46. IN MEMORIAM, autori: skupina autora, sc.: Kristina Kajinić, Andreja Sivinjski, Marko Pojatina i Iva Dilber, k.: Ardijana Idrizi i Marijana Orlović m.: Morana Studak i Marijana Orlović, g.: Ivana Nikolić, 6 min., Mini DV, igrani, 2003, FKVK Zaprešić, Zaprešić *47. INVAZIJA, autor: Igor Krainović, 1 min., Mini DV, animirani, 2003, FKVK Zaprešić, Zaprešić *48. I TO JE SPORT, autori: Ervin Debeuc, Damir Debeuc i Zoran Ventin, 3 min. 7 sec., VHS, animirani, 2003, KVK Liburnija-film, Rijeka 49. IVIČAK – MOJ POP STARI, autor: Anđelo Jurkas, sc.: A. Jurkas, k.:Danilo Brozović i A. Jurkas, m.: Konrad Mulvaj, t.: D. Brozović, 22 min. 34 sec., VHS, dokumentarni, 2003, SKIN29 d.o.o., Koprivnica. 50. IZA VRATA…, autor: Tomislav Vujić, 27 min., Mini DV, igrani, 2003, ZOO Company, Požega 51. JA TO NE SMIJEM, autori: Vedran Maslovara i Sandra Šarčević, sc., m. i t.: V. Maslovara, k.: Marko Karanović, 6 min. 11 sec., Mini DV, dokumentarni, 2003, Videoklub Mursa, Osijek 52. JAZZ, autor: Kristijan Jenko, 2 min. 25 sec., Mini DV, žanr, 2003, FAG Enthusia Planck, Samobor *53. JEDAN DAN, autori: Tvrtko Mandić i Slaven Hrkać, sc.: T. Mandić, k.: T. Mandić i S. Hrkać, m. i t.: Ante Galić, 1 min. 37 sec., Mini DV, dokumentarni, 2003, samostalni autori, Zagreb 54. JMBG 0812983385073 autorica: Irena Škorić, sc. i t.: I. Škorić, k. i m.:Vinko Kovačić, g.: Petra Kovačić, 1 min., VHS, igrani, 2003, D' Company, Zagreb *55. JOHN @, autor: Ivica Brusić, sc., m. i t.:I. Brusić, k.:Sanjin Srok, g.: Ivica Brusić i Darko Duda, 1 min., VHS, igrani, 2003, samostalni autor, Rijeka *56. KAKO JE KRENUO FILM FESTIVAL U VELOM MISTU 22. RUJNA 2003, autor: Željko Radivoj, 9 min. 22 sec., Mini DV, dokumentarni, 2003, Kinoklub Zagreb – SF, Zagreb 57. KOMUNALNO DRUŠTVO VIŠKOVO – TRAGEDIJA APSURDA U 3 ČINA, autorica: Martina Čip, sc. i m.: M. Čip, k.: Maša Drndić, Andrea Kustić, Marija Maksimović, Sanjin Sabljak, M. Čip, 22 min., Mini DV, dokumentarni, 2003, Filmaktiv – Dom mladih, Rijeka 58. KONTRAPUNKT, autor: Željko Radivoj, 14 min. 26 sec., Mini DV, dokumentarni, sudjeluje: Tomislav Gotovac, 2003, Hrvatski filmski savez i Kinoklub Zagreb – SF, Zagreb *59. 'KO PIJE, 'KO PLAĆA, autorica: Daria Jadreškić, k.:Iva Lukić i Jasmina Kovačić, m.: Jan Hyrat, Leonard Petranović i Daria Jadreškić, 3 min., VHS, dokumentarni, 2003, Dom mladih, Rijeka 60. KORAK MRTVOG ČOVJEKA, autor: Vedran Maslovara, sc., k., m. i t.: V. Maslovara, g.: Nastasja Sailović, 4 min. 38 sec., Mini DV, igrani, 2003, Videoklub Mursa, Osijek 61. KRUH, autorica: Julijana Kosić, sc. i k.:J. Kosić, m.: Aleksandar Muharemović i Mihaela Rikert, 7 min. 25 sec., Mini DV, dokumentarni, 2003, Videoklub Mursa, Osijek 62. KUĆA, autorica: Ana Hušman, 22 min. 28 sec., Mini DV, žanr, 2003, samostalna autorica, Zagreb 63. KURAC OD OVCE, autor: Miljenko Popović, sc.:M. Popović, k.:Amor Feuš, m.: Đuro Mitrić, t.: Branko Kordej, 1 min. 45 sec., VHS, žanr, 2003, K.O.O. Production, Zagreb 64. LAYERS, autor: Aleksandar Muharemović, 6 min. 6 sec., Mini DV, žanr, 2003, Videoklub Mursa, Osijek *65. LIFELINE, autorica: Jelena Bračun, sc., m. i a.: J. Bračun, gl. i t.: Stanko Kovačić, 1 min. 30 sec., VHS, animirani, 2003, samostalna autorica, Zagreb. 66. LIGA PRVAKA, autor: Zoran Pisačić, sc.: Z. Pisačić, k.: Milan Bukovac i Andrej Hanžek, m.: Matija Iveković, t.: A. Hanžek, g.: Luka Bulić, Koraljka Jelić i Kruno Ljubanović, 4 min. 51 sec., DVCAM, igrani, 2002, Autorski studio – FFV, Zagreb 67. LOBOTOMIJA, autori: Maja Mihajlović, Vedran Maslovara, Jovana Mićunović, Marko Todorović, Marijan Malčić i Sandra Šarčević, sc.: M. Mihajlović, V. Maslovara i J. Mićunović, k.: M. Todorović i V. Maslovara, m. i t.: V. Maslovara, g.: V. Maslovara i J. Mićunović, 3 min. 7 sec., Mini DV, igrani, 2003, Videoklub Mursa, Osijek 68. LUKA, autor: Mladen Magdalenić, sc. i m.: Mladen Magdalenić, k.: Mislav Kršulović, g.: Luka Stamać, 1 min., DVCAM, igrani, 2003, Autorski studio – FFV, Zagreb *69. LJEPOTICA I ZVIJERI, autor: Vedran Maslovara, sc., m. i t.: V. Maslovara, k.:V. Maslovara i Sandra Šarčević, g.: S. Šarčević, Nastasja Sailović, Bernard Šarčević i V. Maslovara, 3 min. 51 sec., Mini DV, igrani, 2003, Videoklub Mursa, Osijek *70. MAJMUN PRED OGLEDALOM, autor: Danijel Nožinić, sc. i t.:D. Nožinić, k. i g.: D. Nožinić i Mirna Linčić, m.: Boris Rakamarić, 2 min. 50 sec., VHS, igrani, 2003, KVK Liburnija-film, Rijeka 71. MALIN-PAPRICA-MUKA, autori: Davor Kopajtić i Dario Kopajtić, sc. i m.: Davor Kopajtić i Dario Kopajtić, k.: Davor Kopajtić, gl.: Andrej Baša, t.: Antonija Šarlija, 7 min. 7 sec., VHS, dokumentarni, 2003, Dom mladih, Rijeka *72. MARTA, autor: Dario Juričan, sc., k., m. i t.: D. Juričan, g.:Marta Sinković, 9 min. 27 sec., Mini DV, dokumentarni, 2003, Blank, Zagreb 73. MASTER BAIT, autori: Sandra Šarčević, Marko Todorović, Vedran Maslovara, Maja Mihajlović i Jovana Mićunović, sc.: S. Šarčević, M. Todorović, M. Mihajlović, V. Maslovara i J. Mićunović, k., m. i t.: V. Maslovara, g.: M. Todorović, J. Mićunović, S. Šarčević, V. Maslovara, M. Mihajlović, Martina Filipović i Antonija Ćorić, 5 min. 52 sec., Mini DV, igrani, 2003, Videoklub Mursa, Osijek 74. MOBITELI, autori: Mladen Magdalenić i Luka Stamać, sc. i m.:Mladen Magdalenić, k. i t.: Luka Stamać, g.: ekipa s Jaruna, 1 min., DVCAM, igrani, 2003, Autorski studio – FFV, Zagreb 75. MOJ GALEBE, autor: Neven Dužanec, 1 min. 41 sec., Mini DV, žanr, 2003, Kinoklub Zagreb, Zagreb *76. MOJ NEVIDLJIVI NE PRIJATELJ, autor: Marko Majerski, sc., k. i m.: M. Majerski, g.: Marcijan Mlinarić i Marijan Mlinarić, 1 min. 53 sec., Mini DV, igrani, 2003, Kinoklub Zagreb, Zagreb 77. MOJE OMILJENO JELO, autori: Vedran Maslovara i Dalija Dozet, sc.: V. Maslovara i D. Dozet, k.: Bjanka Dozan i V. Maslovara, m. i t.: V. Maslovara 4 min. 25 sec., Mini DV, igrani, 2003, Videoklub Mursa, Osijek *78. MORSKA BOLEST, autor: Mario Papić, sc. i m.: M. Papić, k.: M. Papić i Krunoslav Ptičar, 19 min. 30 sec., VHS, dokumentarni, 2002, FAG Enthusia Planck, Samobor 79. MOOVES, autorica: Liza Žufić, sc. i m.: L. Žufić, k.: Nikša Rušić, 6 min., Mini DV, žanr, 2002, Samostalna autorica, Split *80. MOVEMENT, autor: Jere Gruić, 3 min. 20 sec., Mini DV, žanr, 2003, Kinoklub Split, Split 81. MUHA KAKI, autor: Vedran Maslovara, sc., m. i a.: V. Maslovara, t.: Nastasja Sailović, 1 min. 4 sec., Mini DV, animirani, 2003, Videoklub Mursa, Osijek *82. NIGHTVISION, autor: Fran Sokolić, 2 min. 50 sec., Mini DV, žanr, 2003, FAG Enthusia Planck, Samobor 83. NIŠTA NE VJERUJEM, autori: Maja Mihajlović i Vedran Maslovara, k.: M. Mihajlović i V. Maslovara, m. i t.: V. Maslovara, 9 min. 38 sec., Mini DV, dokumentarni, 2003, Videoklub Mursa, Osijek 84. NIŠTA NE ZNAM, autori: Maja Mihajlović i Vedran Maslovara, k.:M. Mihajlović i V. Maslovara, m. i t.:V. Maslovara, 3 min. 28 sec., Mini DV, dokumentarni, 2003, Videoklub Mursa, Osijek 85. NO CUT [nokat], autor: Marko Vuković – Chupa, sc.: Marko Vuković – Chupa, k.: Marko Brkan, m.: Josip Petrić, Marko Brkan i Marko Vuković, g.: Marija Soldić, 6 min. 30 sec., Mini DV, žanr, 2003, GFR film-video, Požega 86. NOIR, autor: Vedran Maslovara, 1 min. 22 sec., Mini DV, igrani, 2003, Videoklub Mursa, Osijek *87. ODRŽAVANJE VRSTE, autor: Tomislav Vujić, 1 min., Mini DV, dokumentarni, 2003, ZOO Company, Požega 88. OD TRNJA DO ZVIJEZDE, autor: Mladen Magdalenić sc. i m.:Mladen Magdalenić, k. i t.: Luka Stamać, 6 min. 20 sec., DVCAM, žanr, 2003, Autorski studio – FFV, Zagreb 89. OKO ZA OKOM, PASTA ZA ZUBE, autori: Vedran Maslovara i Nastasja Sailović, sc. i g.: V. Maslovara i N. Sailović, k., m. i t.: V. Maslovara, 59 sec., Mini DV, žanr, 2003, Videoklub Mursa, Osijek 90. OM, autor: Neven Dužanec, sc., m., gl., g. i t.: N. Dužanec. k.: Ana Škugor i N. Dužanec, 4 min. 34 sec., Mini DV, žanr, 2003, Kinoklub Zagreb, Zagreb 91. OTOKULTIVATOR 03, autorica: Ana Hušman, k.: Ana Hušaman, Damir Gamulin i Srđan Kovačević, m.: Ana Hušman, t.: Tomislav Domes, 11 min. 31 sec., VHS, dokumentarni, 2003, samostalna autorica, Zagreb 92. OTUĐENJE, autor: Mladen Burić, sc. i k.: M. Burić, m. i t.: Siniša Burić – Dugi, 14 min. 22 sec., Mini DV, žanr, 2003, Kinoklub Zagreb, Zagreb 93. OVISNOST 2, autorica: Barbara Perše, sc.: B. Perše, k.: Leon Pohilj, m.: Josip Matić, t.: Marko Brkan, g.: B. Perše, 1 min., Mini DV, igrani, 2003, GFR film-video, Požega *94. PAKLENI STROJ, autori: Jan Hyrat i Leonard Petranović, sc. i k.: J. Hyrat, m.: J. Hyrat i L. Petranović, g.: Iva Lukić, Jasmina Kovačić i Daria Jadreškić, 1 min., VHS, igrani, 2003, Dom mladih, Rijeka 95. PAS, autor: Tomislav Vujić, 1 min., Mini DV, dokumentarni, 2003, ZOO Company, Požega 96. personA orestes, autor: Vedran Maslovara, sc., k., m. i t.: V. Maslovara, g.: Nastasja Sailović, 5 min. 18 sec., Mini DV, igrani, 2003, Videoklub Mursa, Osijek 97. PODNE U TOČNO, autor: Mario Papić, 3 min. 23 sec., Mini DV, igrani, 2003, FAG Enthusia Planck, Samobor 98. P.O.J.M.O.V.N.I.K., autori: Vedran Maslovara i Sandra Šarčević, sc., m. i t.: V. Maslovara, k.: V. Maslovara i S. Šarčević, 1 min. 3 sec., Mini DV, žanr, 2003, Videoklub Mursa, Osijek 99. POKRET OPSTAJE, autori: Iva Lukić, Jasmina Kovačić, Daria Jadreškić i Jan Hyrat, sc. i k.:I. Lukić, m.: J. Hyrat, 59 sec., VHS, žanr, 2003, Dom mladih, Rijeka 100. POPREKO PREČE, NAOKOLO BLIŽE, autor: Zvonimir Krajina, sc., k. i m.: Zvonimir Krajina, g.: Ana Dujanović, Filip Đurek, Gordana Mišković, Alen Tomašević, 3 min. 20 sec., VHS, igrani, 2003, Videodružina Bezvizije Zajednice tehničke kulture, Slavonski Brod 101. PORTRET autori: Aleksandar Muharemović i Damir Tomić, sc., k. i m.: A. Muharemović i D. Tomić, t.: Goranka Pavlinić, g.: Đurđica Zarić i Ksenija Kranić , 4 min. 26 sec., Mini DV, igrani, 2003, Videoklub Mursa, Osijek *102. PRAŠĆINA, autor: Elvis Lenić, sc.: Darko Pekica, k. i t.: Elvis Lenić i Sven Stilinović, m.: Mladen Lučić, gl.: Livio Morosin i Dario Marušić, g.: Darko Pekica, Mauro Macan, Srećko Pekica, Ivan Šaina, Anđela Pekica, Ana Sergović, 20 min., VHS, dokumentarni, 2002, Šikuti Machine, Svetvinčenat 103. PREVEDITE KAKO HOĆETE, autori: Vedran Maslovara, Maja Mihajlović, Martina Podboj, Sonja Žarić, Tanja i Vanja Lalić, sc.: M. Podboj i S. Žarić, k., m. i t.: V. Maslovara, g.: M. Mihajlović, M. Podboj, 12 min. 32 sec., Mini DV, igrani, 2003, Videoklub Mursa, Osijek 104. PRIČA IZ 1991., autor: Ivica Božić, sc.: I. Božić, k.: Lovro Vukić, m.: Josip Perica, g.: Tomislav Milutin, Antonela Božić, Josip Velčić, Ante Božić, Leonid Predovan, Robert Predovan i Ante Jordan, 13 min. 9 sec., Mini DV, igrani, 1992-2003, Vrsi film, Vrsi 105. PRIVID, autor: Željko Radivoj, 4 min. 54 sec., Mini DV, žanr, 2003, Hrvatski filmski savez i Kinoklub Zagreb – SF, Zagreb *106. REMI, autor: Jere Gruić, 6 min. 26 sec., Mini DV, dokumentarni, 2003, Kinoklub Split, Split *107. RITAM, autori: Darko Bejić, Marko Bejić, Goran Petreković i Mišel Rašić, 3 min. 21 sec., Mini DV, žanr, 2003, FKVK Zaprešić, Zaprešić. *108. RUKE, autori: Miroslav Klarić i Jadranko Lopatić, 3 min. 27 sec., Mini DV, žanr, 2003, FKVK Zaprešić, Zaprešić *109. SAN, autor: Tomislav Topić, sc. i m.: Tomislav Topić, k.:Andrej Hanžek t.: Tomislav Topić i Andrej Hanžek, gl. i g.: Marin Zadro 13 min. 26 sec., DVCAM, igrani, 2003, Autorski studio – FFV, Zagreb 110. SANJAM, autor: Dragutin Hušman, k.: D. Hušman, m.: Željko Radivoj, 7 min. 25 sec., BETACAM SP, dokumentarni, 2003, Kinoklub Zagreb – SF, Zagreb 111. SEKS, autor: Luka Stamać, sc., k. i a.: Luka Stamać, m.: Mladen Magdalenić, 42 sec., DVCAM, animirani, 2003, Autorski studio – FFV, Zagreb 112. SJAJ I BIJEDA KUME BATINUŠE, autorica: Irena Škorić, sc. i t.: I. Škorić, k.: Vinko Kovačić i Ante Ćaleta, m.: Vinko Kovačić, 17 min. 18 sec., VHS, dokumentarni, 2003, D' Company, Zagreb 113. SRETNO MALO PRASE, autori: Aleksandar Muharemović i Nataša Dorić, sc.: A. Muharemović i N. Dorić, k., m. i t.: A. Muharemović, g.: N. Dorić, 10 min. 7 sec., Mini DV, dokumentarni, 2003, Videoklub Mursa, Osijek 114. STAV NEODOLJIVOSTI, autor: Luka Stamać, sc. i k.: L. Stamać, m.: Tomislav Topić, t.: Alen Bejtović, 15 min. 32 sec., DVCAM, dokumentarni, 2002, Autorski studio – FFV, Zagreb 115. STOLAC, autor: Luka Stamać, sc., k. i a.:L. Stamać, m.: Mladen Magdalenić, 58 sec., DVCAM, žanr, 2003, Autorski studio – FFV, Zagreb 116. STORY ABOUT DREAM WHICH MAY BECOME A NIGHTMARE autorica: Liza Žufić, sc., k. i m.: L. Žufić, autor teksta: Jelena Đanko, g.: Dubravka Brajković i Julia Žufić, 12 min. 30 sec., Mini DV, žanr, 2001. samostalna autorica, Split 117. SUĐENJE JURI autor: Ivica Božić, sc.: Milan Perković, k. i m.: Josip Perica, gl.: Miklos Rozsa, g.: Jašo Milić, Milka Nemarić, Sara Vukić, Leonid Predovan, Eugen Bubić, Gabrijel Božić, Denis Predovan i Mario Milutin. 49 min., Mini DV, igrani, 2003, Vrsi film, Vrsi 118. ŠTO ŽENA MOŽE, autorice: Danijela Prpić i Katarina Starčević, sc.: D. Prpić i K. Starčević, k.: Leon Pohilj, m. i t.: Daniel Franjić, g.: D. Prpić, Emanuel Matijević, Vjekoslav Šarić, Marko Tucaković i Josip Bagarić 1 min., Mini DV, igrani, 2003, GFR film-video, Požega *119. ŠUPLJANJE, autori: Slavica Šafar i Dražen Pleško, sc.: S. Šafar i D. Pleško, k. i t.: D. Pleško, m.: D. Pleško i Milan Bukovac, 9 min. 33 sec., Mini DV, dokumentarni, 2003, Autorski studio – FFV, Zagreb i Dom učenika srednjih škola, Bjelovar 120. TAXI DRIVER, autor: Mario Papić, 1 min., VHS, žanr, 2003, FAG Enthusia Planck, Samobor 121. TEHNICOLOR, autori: Sandra Šarčević i Vedran Maslovara , sc., k. i g.: S. Šarčević i V. Maslovara, m. i t.:V. Maslovara, 3 min. 41 sec., Mini DV, igrani, 2003, Videoklub Mursa, Osijek 122. THE END, autor: Fran Sokolić , 2 min. 50 sec., Mini DV, žanr, 2003, FAG Enthusia Planck, Samobor. 123. THE MAN WITHOUT A NAVEL YET LIVES IN ME, autorice: Azra Svedružić i Helena Scultheis, sc.:A. Svedružić i H. Scultheis, k.: H. Scultheis i Demirel Pašalić, m., t. i gl.:H. Scultheis, g.: Azra Pašalić, Demirel Pašalić, Dinka Visković i Tonko Visković, 4 min. 38 sec., VHS, žanr, 2003, samostalne autorice, Zagreb 124. TIKVICE VS. JABUKE, autori: Vedran Maslovara i Maja Mihajlović, sc.:V. Maslovara i M. Mihajlović, k., m. i t.: V. Maslovara, g.: M. Mihajlović, 4 min. 12 sec., Mini DV, igrani, 2003, Videoklub Mursa, Osijek 125. TIŠINO, MOŽEŠ LI ME ČUTI?, autor: Mario Papić, 5 min. 19 sec., Mini DV, žanr, 2003, FAG Enthusia Planck, Samobor 126. TKO RANO RANI, DVIJE SREĆE GRABI, autori: Vedran Maslovara i Nastasja Sailović, sc.:N. Sailović, k., m. i t.: V. Maslovara, g.: N. Sailović, 2 min. 49 sec., Mini DV, igrani, 2003, Videoklub Mursa, Osijek *127. TOTALNA ŠTETA, autor: Ivica Čotić, sc. i m.:I. Čotić, k.:I. Čotić i Zoran Boban, 8 min. 48 sec., Mini DV, dokumentarni, 2003, Kinoklub Split, Split 128. TRACK 05, autor: Mladen Burić, sc.: M. Burić i Igor Lušić, k.: svi (FAGEP, KKS i KKZ), m.: Igor Lušić, 57 sec., Mini DV, dokumentarni, 2003, zajednički projekt FAGEP-a, KKS-a i KKZ-a *129. TRAŽEĆI IZLAZ U TAMI, autor: Marko Majerski, sc., k., m. i t.: M. Majerski, g.: Seid Ružić, 3 min. 21 sec., Mini DV, igrani, 2003, Kinoklub Zagreb, Zagreb 130. TZE GUAN, autor: Fran Sokolić, 4 min. 6 sec., Mini DV, žanr, 2003, FAG Enthusia Planck, Samobor 131. U BOJ, autor: Zoki Zorić-Zozon, sc., m. i t.: Zoki Zorić-Zozon, k.: Đemaludin Perajić, 1 min., VHS, dokumentarni, 2003, K.O.O. Production, Zagreb 132. UMRI KELTSKI 1, autori: Jan Hyrat i Silvia Vlaše, sc.:J. Hyrat, k.: Blanka Krivičić, J. Hyrat i Saša Stanić, m.: J. Hyrat i S. Vlaše, g.: Matko Cerniar, Diana Dugandžija, Boris Ružić, S. Stanić, Leo Petranović, J. Hyrat, 9 min. 30 sec., VHS, igrani, 2003, Dom mladih, Rijeka *133. URBANIJADA, autor: Mario Papić, 4 min. 55 sec., Mini DV, dokumentarni, 2003, FAG Enthusia Planck, Samobor *134. USPAVANKA (MANTRA), autor: Vedran Maslovara, 4 min. 28 sec., Mini DV, žanr, 2003, Videoklub Mursa, Osijek *135. UTERUS, autorica: Marija Prusina, 9 min. 49 sec., Mini DV, žanr, 2003, Umjetnička akademija, Split *136. U ŽRVNJU, autor: Krunoslav Ptičar, 18 min. 10 sec., Mini DV, žanr, 2003, FAG Enthusia Planck, Samobor. *137. VELIKO IŠČEKIVANJE, autorica: Dijana Bošnjak, sc.: D. Bošnjak k.: Leon Pohilj, m.: Dino Paškvan, g.: Sanja Mraović i Siniša Veir, 1 min., Mini DV, igrani, 2003, GFR film-video, Požega *138. VELIKA OBITELJ, autorica: Marija Ratković, sc. i m.:M. Ratković, k.: Vinko Plazibat i Tatjana Kubinski, t.: Nuša Stanojević, gl.: Goran Katušin i Vedran Rapo, 14 min. 8 sec., Mini DV, dokumentarni, 2003, Kinoklub Karlovac i Videodružina Gimnazije Karlovac, Karlovac *139. VENI, VIDI, VINCIMUS, autor: Željko Balog, sc., k. i t.: Željko Balog, m.:Ž. Balog, Zvonimir Karakatić i Tomislav Vujić, 7 min. 35 sec., Mini DV, dokumentarni, 2003, GFR film-video, Požega 140. VJEŽBA 6. U 5, autor: Tomica Horvat, sc. i t.: Tomica Horvat, k. i m.: Andrej Hanžek, g.: Zoran Pisačić, Tomica Horvat i Marina Zlatarić, 57 sec., DVCAM, žanr, 2003, Autorski studio – FFV, Zagreb *141. VODA, autorica: Dina Zjača, sc.:D. Zjača, k.: Nataša Borčić, m.: Marija Ratković, t.: Tatjana Kubinski, gl.: Goran Katušin, 6 min., Mini DV, dokumentarni, 2003, Kinoklub Karlovac i Videodružina Gimnazije Karlovac, Karlovac 142. ZADOVOLJSTVO U PUTOVANJU, autorica : Marija Ratković, sc. i m.:M. Ratković, k.: Vedran Rapo, t.: Nuša Stanojević i Sanja Zanki, 4 min. 42 sec., Mini DV, žanr, 2002. Kinoklub Karlovac i Videodružina Gimnazije Karlovac, Karlovac 143. ZA SVA VREMENA…, autori: Vedran Maslovara i Sandra Šarčević, sc., k., m. i t.: V. Maslovara, g.: Darija Fabijanac, Nastasja Sailović, Ivan Lovro – Sabo …, 10 min. 38 sec., Mini DV, dokumentarni, 2003, Videoklub Mursa, Osijek *144. ZAŽMIRI, UMRIJET ĆU, autori: Jasmina Kovačić, Daria Jadreškić, Iva Lukić i Jan Hyrat, sc., k. i m.: J. Kovačić, g.: D. Jadreškić i Iva Lukić, 7 min. 34 sec., VHS, igrani, 2003, Dom mladih, Rijeka 145. ZDRAVA HRANA SVAKOG DANA, autorica: Iva Kelentrić, sc.: I. Kelentrić, k.: I. Kelentrić, Ana Kutleša, Radmila Ristić i Loredana Simčić, m.:R. Ristić i Iva Kelentrić, 7 min. 35 sec., Mini DV, dokumentarni, 2003, Filmaktiv – Dom mladih, Rijeka *146. ZLATNI PIR, autor: Milan Bunčić, sc.: M. Bunčić, k. i m.: Milan Bukovac, t.: M. Bunčić i Siniša Škokić, g.: Marija Javornik i Stjepan Vidaković, 1 min. 24 sec., DVCAM, igrani, 2003, Autorski studio – FFV, Zagreb *147. ŽORŽ, autor: Mario Papić, sc., k., m. i t.: Mario Papić, g.:Tomislav Jazvić, 5 min. 1 sec., VHS, igrani, 2003, FAG Enthusia Planck, Samobor 148. YOU'VE GOT MAIL, autor: Zoran Pisačić, sc.:Z. Pisačić, k.: Milan Bukovac i Z. Pisačić, m.: M. Bukovac, g.: Siniša Škokić i Milan Bunčić, 1 min. 12 sec., DVCAM, igrani, 2003, Autorski studio – FFV, Zagreb 149. YOUNG – OLD? (SPRF), autor: Vedran Maslovara, 40 sec., Mini DV, žanr, 2002, Videoklub Mursa, Osijek 150. W-R, autor: Goran Lehpamer, sc. i t.: G. Lehpamer, m.: G. Lehpamer i Fran Sokolić, 2 min. 45 sec., VHS, žanr, 2003, FAG Enthusia Planck, Samobor 151. W W W, autor: Mario Papić, 1 min., Mini DV, žanr, 2003, FAG Enthusia Planck, Samobor *152. WELCOME TO SPLIT, autori: Zoran Erceg i Jere Gruić, k. i t.:Z. Erceg i J. Gruić, m.:J. Gruić, 17 min. 9 sec., Mini DV, dokumentarni, 2003, Kinoklub Split, Split

SADRŽAJ

ZAPIS