Zapis

Facebook HFS
45
2004
45/2004
Natječaji/Festivali/Prijave
2. hrvatski festival svadbenih filmova - Koprivnica 2004.
Turistička zajednica grada Koprivnice Hrvatski filmski savez Foto-kinoklub Drava ******************* (međunarodna priredba) Koprivnica, 3. i 4. srpnja 2004.
UVJETI SUDJELOVANJA 1. 2. hrvatski festival svadbenih filmova organiziraju Turistička zajednica grada Koprivnice, Koprivnica Hrvatski filmski savez, Zagreb Foto-kinoklub Drava, Đurđevac 2. Tema festivala su svadbe.Svi su vjerski obredi ravnopravni. 3. Pravo sudjelovanja na Festivalu imaju svi građani Republike Hrvatske i Hrvati koji žive u drugim zemljama te zainteresirani iz drugih zemalja. 4. Trajanje videoradova nije ograničeno. Organizator festivala jamči da će videofilmovi zbog zaštite privatnosti sudionika svadbene svečanosti biti pregledani i prikazani samo do otvaranja svadbenog plesa mladenaca. 5. Videoradovi mogu biti na VHS-u, S-VHS-u i DVD-u. Na jednoj vrpci smije biti samo jedan videorad, premotan na početak. 6. Ukoliko videoradovi ne budu udovoljavali zahtjevima ovih propozicija, a tehnički pregled ustanovi njihovu neispravnost, neće biti prihvaćeni na natječaj. 7. Videoradovi koji budu prikazani na Festivalu dobit će Diplomu o sudjelovanju, a stručno povjerenstvo Turističke zajednice grada Koprivnice (žiri) nagradit će najbolje radove nagradama, diplomama, plaketama i darovima. Nagrade 1. Nagrada za najljepšu svadbu 1. nagrada: Zlatna jabuka Koprivnice 2. nagrada: Srebrna jabuka Koprivnice 3. nagrada: Brončana jabuka Koprivnice 4. Žiri može dodijeliti do tri pohvale Nagrada se dodjeljuje mladencima. 2. Nagrada za najbolji snimateljski rad 1. Nagrada Diploma Hrvatskog filmskog saveza 2. Nagrada Diploma Hrvatskog filmskog saveza 3. Nagrada Diploma Hrvatskog filmskog saveza 4. Žiri može dodijeliti do tri pohvale. Nagrada se dodjeljuje snimatelju 3. Nagrada za najbolje obrađen tradicijski običaj svadbe 1. Diploma Turističke zajednice grada Koprivnice 2. Diploma Turističke zajednice grada Koprivnice 3. Diploma Turističke zajednice grada Koprivnice 4. Žiri može dodijeliti do tri pohvale. Nagrada se dodjeljuje autoru filma Grand Prix – Velika zlatna jabuka Koprivnice dodjeljuje se filmu koji prikazuje najljepšu svadbu, a snimateljski je rad vrlo dobre kakvoće. Nagrada se dodjeljuje mladencima, a snimatelju pripada diploma Hrvatskoga filmskog saveza 8. Profesionalni filmovi rađeni za televiziju ili za nekog drugog producenta mogu sudjelovati na Festivalu izvan konkurencije. Prema izboru žirija bit će ravnopravno prikazani u okviru festivalskog programa. Film prijavljuje producent. 9. Druge organizacije,institucije, tvrtke i pojedinci mogu dodijeliti nagrade putem svojih stručnih povjerenstava ili putem stručnog povjerenstva Festivala. 10. Nagrade iz prethodnoga članka moraju biti prijavljene Organizacijskom odboru Festivala do 16. lipnja 2004. 11. Filmove treba osobno donijeti ili poslati poštom do 16. lipnja 2004. na adresu selektora 2. hrvatskog festivala svadbenih filmova, 48350 Đurđevac, P.p. 24. Na omotnici kasete ili DVD-a treba čitko navesti: naziv filma, imena i prezimena bračnog para, adresu, telefon i ev. e-mail, ime i prezime snimatelja, adresu snimatelja, tehniku reprodukcije (VHS S/VHS/DVD), trajanje u minutama i godinu snimanja te potpise obaju bračnih drugova. 12. Organizator će stručno i pažljivo rukovati videoradovima, ali ne snosi odgovornost za eventualnu štetu učinjenu u transportu. Videoradovi će se prikazivat u najboljim prostornim i tehničkim uvjetima i vratiti sudionicima u roku od 30 dana po završetku Festivala. Uz svaku videokasetu ili DVD treba priložiti 20,00 kn za pakiranje i poštarinu. 13. Sudionici Festivala sami snose troškove putovanja i boravka. 14. Organizator može iz svakoga prijavljenog filma koristiti do 5 minuta materijala u nekomercijalne svrhe. 15. Žiri će izabrati 90 minuta materijala iz prijavljenih filmova koji će biti prikazan na javnoj otvorenoj projekciji na Trgu bana Josipa Jelačića u Koprovnici. 16. Prijavljivanjem videoradova sudionici prihvaćaju ove propozicije. Organizacijski odbor 2. hrvatskog festivala svadbenih filmova Koprivnica, 1. veljače 2004. Kontakt; 098 483 894 ili krunoslav.heidler@kc.htnet.hr

SADRŽAJ

ZAPIS