Zapis

Facebook HFS
43
2003
43/2003
Nova izdanja
COMMUNITY ART
Ivana Keser i Aleksandar Battista Ilić potpisuju publikaciju Community Art, koja je na osam stranica velikoga formata prikupila niz kraćih tekstova popraćenih fotografijama, a posvećenih pitanjima stalne suradnje eksperata iz različitih područja interesa povezanih sa socijalno anga-žiranom umjetnošću suvremene zajednice. Rad je utemeljen na interakciji s okolinom iz koga izvire, kažu uvodno njegovi autori, ali cijeli proces i ne mora nužno završiti proizvodom, jer je važan sam po sebi. Te specifične novine / newspaper / Zeitung objavljene su u listopadu 2002. u Berlinu, a između ostalih tema govore i o seriji rasprava naslovljenih Paradigma konflikta i održanih u listopadu 2002. u zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti, odnosno o projektu Weekend Art: Hallelujah the Hill, 1996 –2000. Ivane Keser i Tomislava Gotovca.

SADRŽAJ

ZAPIS