Zapis

Facebook HFS
43
2003
43/2003
MM izlog
PULA OFF –VIDEOPUZZLE
(hrvatski eksperimentalni film i video)
Ana Šimičić&Antonia Majača, autorice koncepcije PULA OFF –VIDEOPUZZLE (hrvatski eksperimentalni film i video) 19 – 24. srpnja 2003. Uz ovogodišnju pedesetu obljetnicu pulskoga festivala, formirali smo Videopuzzle - program hrvatskog eksperimentalnog filma i videa, predstavljen u MM centru Luka, vezan također uz program Cinemania(c), tj. niz izložbi, instalacija i performansa koje spajaju film i multimedijalne umjetnosti. Program je koncipiran kolažno i nastojao je funkcionirati kao šaroliki puzzle, u kojem je promatrač aktiviran da spaja i povezuje djela nastala u različitim razdobljima, od šezdesetih do danas, zasnovano na pojedinoj dominantnoj tematskoj, estetsko-vizualnoj ili konceptualnoj podlozi. Ovim programom željelo se učiniti dostupnim djela koja, sama po sebi, redovito ne privlače širu publiku, svojevrsnim preokretom u pristupu i smještajem projekcija u nekonvencionalni prostor gdje velik broj (ponajprije mlađih) ljudi, zainteresiranih za umjetnost, film i glazbu a priori cirkulira. Program je koncipiran tako da je svaka od šest večeri projekcija vezana uz određeni zajednički nazivnik. Iskristaliziralo se nekoliko tema, osnovnih motiva ili karakteristika atmosfere ili vizualnih estetika koje se kao zajednička potka provlače djelima nastalim u različitim razdobljima. Kasne šezdesete vezane su uz pojavu konceptualne umjetnosti. Nove tendencije javljaju se s pojavom novih tehničkih medija: fotografije, filma i videa. Video se kao medij afirmira unutar nove umjetničke prakse i vezan je za happening, performance, environment i dematerijalizaciju umjetničkog objekta. Grupa 6 autora u svojim je akcijama i radovima naglašeno konceptualna s jakim elementima društvene kritike. Materijal s filmovima te umjetničke skupine restaurirao je i pripremio Hrvatski filmski savez i Institut za suvremenu umjetnost iz Zagreba, koji do sada nije 24 dovoljno prezentiran u okviru sličnih pogleda programa, te smo ga stoga smatrali zanimljivim ovom prigodom predstaviti zasebno. Osnova suvremene umjetničke produkcije nalazi se u djelima Sanje Iveković, Dalibora Martinisa, Ivana Ladislava Galete, Gorana Trbuljaka, koji često stvaraju bez interesa za naraciju, koji su dakle primarnokonceptualno usmjereni. Pritom se perceptivni (vizualni) i idejni video neizbježno isprepleću i međusobno utječu. Od samih početaka eksperimentalni film i video-art vezani su na istraživanje i igranje samim medijem – metamedijska istraživanja i analitič-ki, metajezični video ustrojen na istraživanjima mogućnosti videoslike, eksplicitnim referencijama na osnovi karakteristike samog medija, a ponegdje i igranje odnosom doslovno prema samom tejpu. S druge strane, jedna od najeksponiranijih videotema je osoba samog autora, autorska samoreferencijalnost i identitet, te s time u vezi subjektivni doživljaj zbilje. Uz tu je odrednicu vezano autobiografsko, autoironijsko bavljenje sobom, propitivanje vlastite tjelesnosti ili pak kulturno sociološke uvjetovanosti. Također, videoumjetnici na specifičan način često nastavljaju struju body arta ustrajavajući na elementarnoj tjelesnosti, jednostavnu pokretu, govoru tijela putem repetitivnosti ili fizičkih procesa, implicirajući na drugovrsne psiho-fizičke frustracije. Video, kao analizator stvarnosti, unutar vre-mensko-prostornih gabarita ne uspostavlja drugu stvarnost, nego provjerava i propituje postojeću, pri čemu se normalni tijek vremena čini produljenim. Naglašavanjem protoka vremena nostalgija je najčešće natopljena rafiniranim vizualnim identitetom, često istinskim poetskim realizmom pretočenim u sliku. Devedesete dijelom označava utjecaj novih (digitalnih) tehnomitologija. Ta se nova struja, jasna u mlađe generacije autora, oslanja na estetiku videoigara te neglašenom tehnologijom markira ambijentalnost i izgrađuje novu videotektoniku (uporaba elemenata SF-a, zvukova videoigara, tehnoglazbe…). Važna linija, započeta radovima Sanje Iveković u sedamdesetima, videom je propitivana ženska prizma, s početka naglašenije feministički obojena, angažiranija i agresivnija, usmjerena na odnos muškarac-žena, a potom poetičnija s uporištem u specifičnom ženskom senzibilitetu. Također 25 se javlja posve eksplicitna kritika i preispitivanje uloge žene u konzervativnom i tradicionalnom društvu. Te su kategorije dakako iznimno fleksibilne i rastezljive i evidentno je da se određeni rad može posve legitimno smjestiti u više krugova, no pokušale smo iznaći njegovu dominantnu karakteristiku i promišljati je u kontekstu cjeline i radova drugih umjetnika pri čemu su vremenski skokovi namjerni, ponekad ujedinjujući različite vizualne identitete, atmosferu i senzibilitet, sve dok dominantna odrednica ostaje nepomućena. Takva je koncepcija dijelom određena željom zadržavanja interesa raznolike publike, dakle ne isključivo one koja je inače zainteresirana ili uključena u recentnu video i art film produkciju. Primarno, međutim, nastojao se, unutar svakog programa, oblikovati mozaik koji teži upozoriti na veze, utjecaje, koji na prvi pogled možda nisu evidentni, te na ljepotu sličnosti u različitom. 1. 1. GRUPA 6 AUTORA 2. 2. METAMEDIJALNOST 3. 3. TEHNOMITOLOGIJA I NADREALIZAM DEVEDESETIH 4. 4. AUTOREFERENCIJALNOST / TIJELO / IDENTITET 5. 5. LIFE / POETSKI REALIZAM 6. 6. ŽENSKA PRIZMA 1. GRUPA 6 AUTORA (1972- 1980) Boris Demur: Eto, 1975, 8 mm, boja, 3 minute, 45 sekundi Željko Jerman: Moja impresija s premanturskog groblja, 1976, 8 mm, c/b, 3 minute Mladen Stilinović: Bježi, 1973, 8 mm, boja, 6 minuta, 52 sekunde Zidovi, sjene, kaputi, 1975, 8 mm, boja, 6 minuta, 39 sekundi Soba Vlade Marteka, 1976, 8 mm, boja, 13 minuta Sven Stilinović: Početak, 1972, 8 mm, c/b, obojano, 2 minute, 3 sekunde Fedor Vučemilović: Grupa šestorice autora, 1980, 16 mm, c/b, 15 minuta, 45 sekundi Boris Demur: Događanja na filmu, 2 minute, 40 sekundi Željko Jerman: Zabilježeno u vremenu i prostoru, 2 minute, 30 sekundi Vlado Martek: Prije nego počinjem pisati pjesmu trebam pokupiti smeće u ulici, 3 minute Mladen Stilinović: Vrijeme 2, 2 minute, 40 sekundi Sven Stilinović: Svi ljudi teže despotizmu, to je prva želja koju nam priroda potiče Fedor Vučemilović: Između rada i života, 3 minute 2. METAMEDIJALNOST Ivan Martinac: I am Mad, 1967, super 8, boja, zvuk, 5 minuta Mihovil Pansini: K3 ili čisto nebo bez oblaka, 1963, 16 mm, c/b i boja, zvuk, 2 minute Vladimir Petek: Sretanje, 35 mm, c/b, sepia, zvuk, 8 minuta (ili 222, ili Most) Goran Trbuljak: Bez Naziva, 1976, video, c/b, zvuk, 25 sekundi Zlatko Heidler: Karokineza, 1965, 16 mm, boja, 2 minute Ivan Ladislav Galeta: Ping Pong, 1976, video, c/b, zvuk, 2 minute, 4 sekunde Ivan Ladislav Galeta: Pismo, 1995, 4 minute Dalibor Martinis: Open Reel, 1976, open reel-u matic, c/b, zvuk, 3 minute, 40 sekundi Milan Bukovac: Energy of Tape, 1992, S-VHS, boja, zvuk, 7 minuta 3. AUTOPORTRET / AUTOREFERENCIJALNOST Tomislav Gotovac: Tomislav Gotovac, 1996, video, boja, zvuk, 1 minuta, 10 sekundi Ivan Faktor: Autoportret, 1980, S 8, boja 10 minuta Davor Mežak: Autobiografija, 1995, BETA, boja, zvuk, 7 minuta, 41 sekunda Dalibor Martinis: Dalibor Martinis talks to Dalibor Martinis, 1978, Umatic ntsc, boja, zvuk, 25 minuta Tanja Golić: More, 1996, video, boja, 8 minuta, 30 sekundi Ultrazvuk, 1998, VHS, boja, zvuk, 6 minuta, 32 sekunde Ana Šimičić: Emit, 1997, S-VHS, boja, zvuk, 2 minute, 35 sekundi Zdravko Mustać: Bouquet, 1996, VHS, boja, zvuk, 10 minuta Renata Poljak: Utjeha: granice i okviri, 1997, VHS, boja, zvuk, 2 minute, 6 sekundi Skok, 2000, VHS, 4 minute Toni Meštrović: Portret Sandra Sterle: True Stories, 1998, digital betacam, boja, zvuk, 14 minuta, 16 sekundi Alen Floričić: Bez naziva, loop (Češanje noge, WC) Marijan Crtalić: Prayer, 2000, boja, 4 minute Ksenija Turčić: New York, residency Sanja Iveković: Iza ogledala, 1982. 4. TEHNOMITOLOGIJA / NADREALIZAM DEVEDESETIH Igor Kuduz: Perpetuum Mobile, 1992, S-VHS/BETA, boja, zvuk 4 minute, 30 sekundi Welcome to the Peak of Intelligence, 1995, BETA SP, boja, zvuk, 7 minuta, 14 sekundi Simon Bogojević Narath: Hand of the Master, 1995, BETA SP, 6 minuta Milan Bukovac: Multiplications, 1994, S-VHS, U-MATIC / BETA, boja, zvuk, 7 minuta, 36 Sekundi Vladislav Knežević: Convergence, 1997, BETACAM, c/b, boja, zvuk, 6 minuta, 50 sekundi 5. LIFE / POETSKI REALIZAM Ivan Martinac: Avantira, moja gospođa, 1960, 16 mm, 7 minuta Vlado Zrnić: Ave, morituri te salutant, 1995, BETACAM, boja, zvuk, 13 minuta Carinarnica vremena, 1994, S-VHS, boja, zvuk, 13 minuta Ivan Faktor: Osijek, petak 13.9.1991., 1991, S-VHS, boja, zvuk, 13 minuta 26 Ivan Ladislav Galeta: HAND OF THE MASTER Piramidas, 1994. autor: Simon Bogojević-Narath, 1995, boja, Slobodan Jokić (Dan Oki): zvuk, 6 min Dinamis, 1996, BETACAM SP, boja, zvuk, 8 NAVIGATIONS minuta autor: Dan Oki, U-MATIC, 1995, boja, zvuk, 9 Kristijan Kožul: min, 10 sec. Seeds, 1997, S-VHS, c/b, zvuk, 6 minuta Marko Raos: UNTITLED No.1 Nr. 8, 1998, S 8, boja, zvuk, 55 sekundi autor: Kristijan Kožul, Marko Raos, Ana Vedran Šamanović: Šimičić, VHS, c/b, 1996, 4 min, 10 sec. Dani preživjelog ratnika, 1996, 16 mm, boja, BOUQUET zvuk, 1 minuta autor: Zdravko Mustać, BETACAM SP, 1996, Breda Beban, Hrvoje Horvatić: boja, zvuk, 13 min, 48 sec. Geografija, BETACAM SP, boja, zvuk, 9 minuta Sandra Sterle: CONVERGENCE Round Around, 1997, BETACAM SP, boja, autor: Vladislav Knežević, BETACAM SP, zvuk, 8 minuta, 10 sekundi 1997, boja, zvuk, 6 min, 50 sec. Kristina Leko: UTJEHA: GRANICE I OKVIRI I don’t remember his name, VHS, 2001, 7 minu-autor: Renata Poljak, VHS, 1997, boja, zvuk, 2 ta, 10 sekundi min, 6 sec. 7. ŽENSKAPRIZMA ULTRAZVUK Sanja Iveković: autor: Tanja Golić, VHS, 1998, boja, zvuk, 6 Make up - Make down, 1976, Open reel, boja, min, 32 sec. zvuk, 9 minuta MEETING ALICE Tanja Golić: autor: Vedran Šamanović, VHS, 1999, boja, Ultrazvuk, 1998, VHS, boja, zvuk, 6 minuta, 32 zvuk, 9 min, 9 sec. sekunde Renata Poljak: POSLJEDNJI REZ Ja, domaćica, 1996, VHS, boja, zvuk, 5 minu-autor: Marija Prusina, S VHS, 2000, boja, zvuk, ta, 30 sekundi Kristina Leko: Her 25802nd day, 2000, VHS, 11 minuta Ana Šimičić: Faze, 1998, S-VHS, boja, zvuk, 3 minute, 20 4 min, 8 sec. OBAVEZAN SMJER autor: Jelena Nazor, VHS, 2000, boja, zvuk, 3 min, 44 sec. GLENN MILLER 2000 sekundi autor: Tomislav Gotovac, snimatelj Vedran Šamanović, produkcija: Hrvatski filmski savez, HRVATSKI VIDEO DRUGE I Zagreb, 2000, eksperimentalni film; 35 mm, boja, 26 min. TREĆE GENERACIJE NIGREDO Izbornik: Diana Nenadić - Hrvatski filmski savez autor: Zdravko Mustać, snimatelj: Boris Poljak, PERPETUUM MOBILE montaža: Dubravka Turić, uloge: Linda autor: Igor Kuduz, 1991, S VHS, boja, zvuk, 4 Begonja, Dražen Šivak, Olga Pakalović, pro- min, 8 sec. dukcija: Hrvatski filmski savez, Zagreb 2001, ENERGY OF TAPE kratki igrani art film; 35 mm, boja, 26 min. autor: Milan Bukovac, 1992, S VHS, boja, ENDART zvuk, 7 min. AVE (MORITURI TE SALUTANT) autor: Vlado Zrnić, 1995., S VHS, boja, zvuk, 6 min. autor: Ivan Ladislav Galeta, montaža: Darko Vračević, produkcija: Hrvatski filmski savez, Zagreb 2000, eksperimentalni film; 35 mm, boja, 31 min.

SADRŽAJ

ZAPIS