Zapis

Facebook HFS
43
2003
43/2003
Nova izdanja
VIDEO ART, CLIPS AND CULT: DISTRIBUTION CATALOGUE 2003
Od 1. rujna ove godine moguće je na adresi www.kurzfilmtage.de pronaći novi katalog Međunarodnoga festivala novoga filma Oberhausen, sa 68 naslova iz programa ovogo-dišnjeg, 49. festivala, među kojima su i nagra-đeni radovi Portret Sergeja Loznitsa, Auto Center Drive Bjoerna Melhusa i Manual Christopha Girardeta i Matthiasa Muellera. Tu su i dva programa videoumjetnika Marine Gržinić i Aine Smid, te nekoliko kratkih filmova Klausa Lemkea iz 1960-ih, kao i peti Muvi-Reel sa snimcima prikazanim na MuVi Award 2003. Sve dodatne informacije oko distribucije ovih programa mogu se pronaći na adresi www.kurzfilmtage.de pod Short Film Excange/ Verleih ili kod Melanie Piguel, tel. ++49 (0) 208 825-2652, faks 825-5413, infoŽkurzfilmtage.de press kontakt Sabine Niewalda, niewaldaŽkurzfilmtage.de ili u Presseburo/Press Office, Internationale Kurzfilmtage Oberhausen/International Short Film Festival Oberhausen, Grillostr. 34, 46045 Oberhausen, Germany, tel. ++49 (0) 208 8253073, faks 825-5413.

SADRŽAJ

ZAPIS