Zapis

Facebook HFS
43
2003
43/2003
Odjeci
ODRŽAN SASTANAK KOMITETA UNICA-e
Sastanak Komiteta UNICA-e održan je počet-kom svibnja u Veitshochheimu, u blizini Wurzburga, gdje će se iduće godine održati svjetski festival i kongres svjetske filmske i videoorganizacije UNICA. Na dnevnom redu bilo je petnaest točaka. Prihvaćen je zapisnik s prošlog sastanka Komiteta, koji je održan u Samoboru i ocijenjen kao vrlo uspješan, te izvještaj o pristiglim dopisima u kojima nacionalni savezi pozivaju na suradnju, daju prijedloge i izvještaje o svojim aktivnostima. Blagajnik G. Stampehl izvijestio je o nacionalnim savezima koji uredno ne podmiruju članarinu UNICA-e. Pravilo je da Savez koji to ne učini dvije godine gubi status člana UNICA-e. Hrvatska primjerno i pravovremeno izvršava tu obvezu svake godine. Još se oče-kuju potvrde predloženih nacionalnih saveza o članovima Ocjenjivačkog suda na festivalu u Varšavi 2003. Rasprava da li poslije projekcija o filmovima trebaju govoriti članovi Ocjenjivač-kog suda ili možda na drugi način angažirani stručnjaci bila je dugotrajna i burna. Zaključak je da se predloži da to u Varšavi rade na smjenu pojedini članovi Ocjenjivačkog suda, a sljedeće godine u Njemačkoj stručnjaci koji nisu članovi toga suda. Ovo je godina izbora i zbog osobnih ili zdravstvenih razloga ima prijedloga za zamjene tajnika UNICA-e, odnosno jedne članice Komiteta, iako treba pričekati do Kongresa, jer se praktično to tada mogu javiti i drugi kandidati. Zbog kadrovskih promjena u Belgiji došlo je do promjene mjesta održavanja festivala i kongresa i to bi trebao biti Blankenberge, a za sljedeću godinu kandidat je Južna Koreja. Raspravljalo se o problemu da pojedini članovi Ocjenjivačkih sudova ponekad na nezadovol-javajući način govore jednim od tri službena jezika, što stvara velike probleme. UNICA NEWS je glasilo UNICA-e s dva urednika i generalno je u redu. Ponekad su neke stvari nedorečene jer se zbog nedostatka kvalitetnih informacija iz nacionalnih saveza moraju popuniti stranice manje važnim informacijama. Problem autorskih prava, posebno glazbenih, razlog je da će se još pričekati s postavljanjem filmova na web stranice UNICA-e. Za webmastera izabran je Arie De Jong, dosa-dašnji tajnik UNICA-e. Predstavnik UNICA 2003 u Varšavi govorio je o tehničkim i ostalim uvjetima za ovogodišnji festival u Varšavi i još jedanput su usuglašeni tehnički zahtjevi za što bolju sliku. Predloženo je da će se od iduće godine i za svjetski Jednominutni kup prijavljivati filmovi na DV kasetama, što do sada nije bilo moguće. Sljedeći sastanak komiteta, nakon kongresa u Varšavi, održat će se u Švicarskoj početkom studenog 2003. Poludnevnim izletom članovi Komiteta obišli su mjesta i lokacije na kojima će se održati festival i kongres 2004. i ustanovili da su prire-đivači sve temeljito isplanirali i pripremili kako bi manifestacija bila što uspješnija.

SADRŽAJ

ZAPIS