Zapis

Facebook HFS
43
2003
43/2003
Prigode
Godišnja nagrada Ivan Filipović
Slavica Kovač
Godišnja nagrada Ivan Filipović za osnovno školstvo za 2002. godinu dodijeljena je profesorici hrvatskog jezika Slavici Kovač, na prijedlog školskog stručnog vijeća učitelja hrvatskog jezika OŠ Stanovi i ravnateljice škole Jurke Šaban, kao supredlagatelj. Obrazloženje: Profesorica hrvatskog jezika Slavica Kovač istaknuta je pedagoška djelatnica. Ne samo da se ističe kao uzorna učiteljica u radu s učenicima u redovitoj nastavi i u vođenju izvannastavnih aktivnosti nego i u velikom doprinosu na promidžbi ljepote hrvatskog jezika i bogatstva njegovih izričaja. Godinama uspješno prenosi znanje o hrvatskom jeziku mlađim generacijama, razvija im veliko zanimanje za njegovu ljepotu i osebujnost i usađuje ljubav za materinski jezik. Pod njenim vještim mentorskim vodstvom brojni učenici istakli su se kao vrsni novinari, literati i filmaši te kao dobri poznavatelji hrvatskoga jezika. U literarnom i filmskom stvaralaštvu to su pokazali i na međunarodnoj razini. Gotovo da nema natječaja na kojemu se njeni učenici nisu prepoznali po kvalitetnim ostvarenjima. Osnovala je prvu filmsku skupinu u zadarskoj županiji, koja je svojim filmom Barkajol postigla zavidne rezultate, a pokrenula je izdavanje školskog lista Koraci, čija je bila urednica. Veliki doprinos dala je u napredovanju rada stručnog vijeća učitelja hrvatskog jezika u školi, gradu i županiji, a prije i u Aktivu školskih knjižničara općina Zadar, Biograd, Benkovac i Obrovac, čija je voditeljica bila devet godina. Danas to isto, i još više, čini kao voditeljica Stručnog vijeća učitelja hrvatskog jezika zadarske županije. Inicira i organizira obilje-žavanje Dana hrvatskog jezika, organizira učenička natjecanja u poznavanju jezike i provodi školske susrete Lidrano. Organizatorica je seminara i radionica za učitelje. U stručnim časopisima objavljuje članke i osvrte. U svom svestranom zalaganju na unapređenju odgojno-obrazovnog rada i promidžbi hrvatskoga jezika nije zaobišla ni udžbenike, tj. dala je svoj kritički osvrt na kvalitetu čitanki hrvatskoga jezika. Zbog sveobuhvatnog odgojno-obrazovnog rada s učenicima, izvrsne suradnje s učenicima, učiteljima i roditeljima te iznimne kreativnosti i marljivosti profesorica Kovač promaknuta je u zvanje učitelja mentora. Svoje istinsko mentorstvo mnogo puta potvrdila je i u uspješnom uvođenju učitelja pripravnika u odgojno-obra-zovni rad.

SADRŽAJ

ZAPIS