Zapis

Facebook HFS
37
2002
37/2002
Medijska kultura u nastavi
MEDIJI U VRTIĆU (I)
Kad govorimo o medijima i djeci, nekako je uobičajeno da se misli na školsku populaciju, a ne na predškolsku dob. To je međutim pogrešno, a posebice danas kad se djeca s medijima susreću od najranijih dana. Stoga smo odlučili u sljedećih nekoliko nastavaka pisati o toj i te kako značajnoj temi. Uvod Od dječjih vrtića očekuje se zaista puno. Djeca se trebaju igrati, biti kreativna, učiti…Oni trebaju svirati, crtati, međusobno se družiti, ostati pri tom zdrava i sretna. K svemu tome sada dolaze i medijski pedagozi koji žele da djeca budu pripremljena i na medije, da budu, kako se to danas kaže ''medijski kompetentni''. S pravom se možemo pitati je li time pređena granica naših zahtjeva prema djeci u vrtiću. Žele li i mogu li odgajatelji uopće provesti sva ta očekivanja? Iako je dječji svijet danas i te kako obilježen elektroničkim medijima, kod djece predškolske dobi ipak ne bi trebalo govoriti o medijskom djetinjstvu. Kod njih se javlja potrebitost upoznavanja okoline i prirode, druženja s drugom djecom, a roditelji, braća i sestre te odgajatelji predstavljaju u njihovom životu najvažnije osobe. Usprkos svim ovim zapažanjima i realnosti, medijski odgoj mora postati sastavnim dijelom rada u vrtiću. Danas već djeca dobi tri do šest godina žive s radio i televizijskim prijemnikom, kasetofonima, videom, a neka već imaju i iskustva glede računala. Njihovi doživljaji i spoznaje medija su sastavni dio svakodnevnice i u vrtiću se o tome često razgovara. Prije svega moramo naša razmatranja temeljiti na činjenici da će u budućnosti dječji svijet biti još više obilježen medijima, pa je stoga nuždan pedagoški zadatak pripremiti ih za to vrijeme. Ovaj relativno nov pojam medijske kompetencije sadrži poimanje sposobnosti i spremnosti pojedinca da može samostalno i kompetentno rabiti medije kako praktički tako i teorijski. Ako želimo da djeca nauče smisleno i odgovorno rabiti medije svih vrsta, a posebice ove novije elektroničke i digitalne, tada moramo razvijati ne samo odgovarajuće didaktičke modele, već im valja ponuditi brojne načine kako bi medije praktično upoznali i tako prikupili konkretna iskustva. Kako to činiti? To ćemo nastojati predstaviti ovom serijom članaka. Pogledajmo o kojim temama će biti riječi. Iako je televizija još i danas vodeći medij u životu većine djece, to mjesto očito preuzima računalo, posebice kao sredstvo za računalne igre. S tim u svezi pojavljuju se dvije bitne teme, kao izravna posljedica rabljenja medija: nasilje i reklama. Svaki roditelj, kao i medijski pedagog vrlo dobro zna što one predstavljaju. Bitno je međutim spoznati koliko nasilje u medijima ima značaj na mišljenje i ponašanje djece i kako biva percipirano s dječje strane. Tema reklama je medijsko pedagoški posebice važna. Dijete je danas gledajući televizijski program, ali i u javnom životu konfrontirano s raznim oblicima pojavnosti promidžbe. Kako djeca doživljavaju i koliko razumiju reklame, koliki je njihov utjecaj na dječje poimanje svijeta i želja, pokušati ćemo objasniti. Ništa manje značajno pitanje nije ni ono kako bi morala izgledati prava dječja televizija, odnosno točnije televizija za djecu. Pri tom je bitno odgovoriti na pitanje po kojim kriterijima bi ona trebala funkcionirati i u kojem opsegu bi ju djeca mogla konzumirati. Osnov svega je međutim kako u vrtiću rabiti medije, kako bi to djeci koristilo za njihov razvoj, za proširenje njihovih sposobnosti, kako bi viđeno i doživljeno mogli preraditi za svoje životne potrebe. K tome je bitno postaviti i jedno praktično pitanje: kako su vrtići danas opremljeni i koje uopće mogućnosti postoje da bi se mediji mogli upoznati, poglavito kroz igru. Važno je upoznati još u predškolskoj dobi njihovu zabavnu i korisnu stranu, ali ujedno i mane i granice kako bi ih kasnije mogli procjenjivati na drugačiji način, oslobođeni stanovite mistifikacije medija. Pokušamo li rezimirati teme kojima ćemo se baviti u seriji članaka Mediji u vrtiću, bile bi sljedeće: - Mediji i dječja svakidašnjica - Medijski odgoj u vrtiću - Dječje razumijevanje medija - Nasilje u medijima i dječji doživljaj reklama - Televizija za djecu - Značaj računala i računalnih igara - Internet kao novi prozor u svijet - Praktični savjeti odgajateljima, medijskim pedagozima i roditeljima (U sljedećem nastavku: Mediji i dječja svakidašnjica, Medijski odgoj u vrtiću)

SADRŽAJ

ZAPIS