Zapis

Facebook HFS
36
2001
36/2001
Medijska kultura u nastavi
TKO SU I KAMO IDU KRELJINI NIČIJI
Ovom prigodom skrenula bih pozornost na najnoviji dokumentarni film Petra Krelje Ničiji, snimljen u travnju ove godine, koji će sigurno dobiti mjesto u našem programu. Izazvao je veliko zanimanje i podjednako plijeni pozornost mlađih i starijih gledatelja. Sadržaj mu je vrlo aktualan i primjeren za obradu u višim razredima osnovne škole te u srednjoj, gdje su odgojni problemi najizraženiji. Odlučila sam istaknuti baš taj film zato što je u ovom suvremenom trenutku izuzetno aktualan jer na nenametljiv način pokreće niz odgojnih i egzistencijalnih pitanja koja nam je donijelo ratno i poratno vrijeme. S njima se suočavaju generacije tinejdžera i adolescenata, proživljavaju ih, odupiru im se ili se lome pod njihovim teretom, ali teško i nerado o njima govore. Zahvaljujući primjerenom redateljskom pristupu i iskusnoj snimateljskoj ekipi junaci ovoga filma progovorili su iskreno, iz dubine duše, o najsuptilnijim temama. Takav pristup daje ovom filmu rijetku začudnost i ne ostavlja gledatelja ravnodušnim. Može se obrađivati u VII. i VIII. razredu u tematskim cjelinama koje govore o socijalnim temama (Tuđa djevojčica, H. Borkovcova) ili o odrastanju (Galeb Jonathan Livingstone, R. Bach). Iako okrenut konkretnoj temi, neizvjesnoj budućnosti domskih štićenika, film na neki način zadire u socijalno tkivo društva, kako bi to možda rekao i sam autor, te potiče na razmišljanje i djelovanje. Petar Krelja pronašao je i ovaj put nešto nesvakodnevno, a ipak životno i potresno. Već nakon prvog gledanja znala sam da ovaj film moram pokazati i učenicima. Odlučila sam ga obraditi u korelaciji s dramskim odgojem i nastavom usmenog i pismenog izražavanja kako bi ga učenici dublje doživjeli i aktivnije se postavili prema aktualnim društvenim problemima koje otvara. Moram reći da se ne sjećam da su moji učenici s toliko pozornosti gledali neki dokumentarni film. Za vrijeme projekcije u razredu vladala je potpuna tišina, a prvo što su na kraju izrekli bilo je pitanje: "Je li to istina?" i "Kako je to moguće?" 1. sat – sat filmske kulture: Dokumentarni film Petra Krelje Ničiji Struktura nastavnog sata: 1. Motivacija i priprema za gledanje filma 2. Najava filma, podaci o autorima 3. Gledanje filma 4. Emocionalna pauza 5. Objava doživljaja 6. Zadaci za rad (podjela nastavnih listića) Odgojno-obrazovne zadaće: emocionalno-estetski doživljaj, dokumentarni film sa socijalnom temom, prepoznavanje i uvažavanje osjećaja i doživljaja drugih, suosjećanje s tuđim problemima, kritički odnos prema zapostavljanju mladih i društvenoj nepravdi. 2. sat – sat usmenog i pismenog izražavanja (priprema za školsku zadaću) TKO SU I KAMO IDU KRELJINI NIČIJI (Pravo na dostojanstvenu i sigurnu budućnost) Struktura nastavnog sata: 1. Motivacija (glazbena tema iz filma) 2. Čitanje učeničkih bilježaka (osjećaji, razmišljanja…) 3. Razgovor o junacima filma i tematici 4. Isječak iz filma (sjećanje na tetkine cipele, priča o Kristijanu) 5. Izražajna sredstva u filmu, ideja filma 6. Pismena vježba u 1. licu (Pismo majci koja je napustila dijete – bilježenje tijeka svijesti) 7. Čitanje pismenih radova 8. Završni dio filma - prepoznavanje i opisivanje proživljavanja na temelju izraza lica (krupni planovi) 9. Domaća zadaća: Kako zamišljam pravedno društvo? Hoću li naći svoje mjesto pod suncem? Odgojno-obrazovne zadaće: razvijanje zdravog i objektivnog pogleda na život i probleme društva, razvijanje suosjećanja i brige za druge, razvijanje sposobnosti usmenog i pismenog izražavanja osjećaja, razmišljanja i stavova; otkrivanje umjetničkih vrednota u filmu, ponavljanje i usustavljivanje znanja o dokumentarnom filmu. 3. i 4. Sat – satovi dramskog odgoja (odgojna drama): OPTUŽUJEM Struktura 3. i 4. nastavnog sata 1. Vježbe opuštanja i disanja 2. Vođeno maštanje; Tajanstveno pismo 3. Učitelj u ulozi istražitelja 4. Čitanje pisama upućenog odgajatelju 5. Podjela na skupine (članovi obitelji, prijatelji, odgajatelji, predstavnici vlasti) 6. Utvrđivanje razloga Valentininog nestanka – dogovaranje i istraživanje 7. Rasprava o slučaju i donošenje plana djelovanja 8. Valentinin povratak i optužba (dramska improvizacija) 9. Mjere za ozdravljene zajednice (skupni rad) – likovno, skulpturom, literarno Odgojno-obrazovne zadaće: stvaranje opuštenog i suradničkog raspoloženja, razvijanje osjećaja pripadnosti skupini i usklađivanje stavova i mišljenja, sposobnost maštanja i zamišljanja, kreativno izražavanje literarnim, dramskim i likovnim izrazom, prenošenje i očitavanja verbalnih i neverbalnih poruka, razvijanje suosjećanja i želje za pomaganjem.

SADRŽAJ

ZAPIS