Zapis

Facebook HFS
36
2001
36/2001
Medijska kultura u nastavi
HRVATSKA U EUROPSKOJ UDRUZI MEDIJSKIH PEDAGOGA
Na sastanku europskih medijskih pedagoga u Pragu u srpnju ove godine izabran je prof. Krešimir Mikić sa Učiteljske akademije iz Zagreba predsjednikom te strukovne udruge na rok od četiri godine, počevši od 1. prosinca 2001. godine. Sjedište Europske udruge medijskih pedagoga (EAMP) je u Münchenu. Ovaj izbor to je značajniji što Hrvatska nije članica Europske unije, a kao kandidati za mjesto predsjednika bili su istaknuti sveučilišni profesori iz Austrije i Francuske. Zadaci udruge su izučavanje medija u nastavi, organizacija tematskih savjetovanja, kongresa i sl., izdavanje stručnih knjiga i drugih publikacija o medijima, o utjecaju medija na djecu i mladež, snimanje obrazovnih filmova i televizijskih emisija iz ovog područja, organizacija eksperimentalnih radionica u radu sa djecom, izrada računalnih programa, izrada CD-a i drugo. Poštujući rad profesora Mikića na ovom području, udruga u budućem izdavačkom programu želi objaviti upravo tiskani udžbenik Krešimira Mikića Film u nastavi medijske kulture, za studente učiteljskih studija, na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku. Sve to je najbolja potvrda sustavnih nastojanja na planu medijske kulture koji u Hrvatskoj bilježe višegodišnje uspjehe.

SADRŽAJ

ZAPIS