Knjige

Facebook HFS
Ilija Barišić
FILMSKA GRAMATIKA VIDEOIGARA
Modaliteti vizualnog izlaganja novih medija
FILMSKA GRAMATIKA VIDEOIGARA<br>Modaliteti vizualnog izlaganja novih medija
Autor Ilija Barišić
Naslov FILMSKA GRAMATIKA VIDEOIGARA
Modaliteti vizualnog izlaganja novih medija
Impressum Hrvatski filmski savez, Zagreb, 2019.
Materijalni opis 327 str; ilustrirana
ISBN ISBN 978-953-7033-59-0
CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 001033286.

Knjiga Ilije Barišića (Zagreb, 1981) i izvan hrvatskih okvira jedan je od pionirskih teorijsko-istraživačkih radova o videoigrama kao “novom” audiovizualnom mediju te o njegovim dodirnim točkama sa “starim” medijem – filmom.

Oslanjajući se na filmološki teorijski okvir, a uzimajući u obzir i nove teorije igara, autor na velikom uzorku popularnih videoigara istražuje sinergijski komunikacijski učinak filmskih i ludičkih izražajnih sredstava te se posebno posvećuje identificiranju načina djelovanja različitih tipova filmskog izlaganja u videoigrama. Kao ključno postavlja pitanje na koji način ono 'filmsko' i ono 'igrivo' zajedno funkcioniraju i kako u tim okolnostima djeluju na kreiranje doživljaja igratelja. Odgovor na to pitanje omogućuje dublje, kompleksnije i potpunije razumijevanje medija videoigre, ali i pruža neke nove perspektive u filmskoj teoriji, osobito u pogledu na rubne, hibridne predjele medija pokretnih slika, te otvara neke nove analitičke perspektive za interaktivne medije.

***

Knjiga Ilije Barišića izvorno je znanstveno djelo na hrvatskom jeziku,  vrijedan doprinos teoriji medija, teoriji filma i humanistici općenito, s jasno postavljenim metodološkim obrascima za kasnija proučavanja videoigara i drugih novijih modusa masovne komunikacije (onih koji se koriste u trenutku nastanka knjige te onih koji će tek nastati).

dr. sc. Nikica Gilić

Iako predstavlja fundamentalno teorijsko istraživanje,  obrazovna primjenjivost ove knjige je velika. Nedvojbeno će biti važna na sada već umnoženim studijima filma i novih medija, moći će poslužiti kao referentna literatura i nastavnicima na nižim razinama obrazovanja, onima koji dodiruju područje medijske pismenosti i medijske kulture (…) a bit će, pretopostavljam, zanimljiva i sve većoj skupini tvoraca videoigara i samih igrača.

dr. sc. Hrvoje Turković

Knjigu možete naručiti ili kupiti
Adresa HRVATSKI FILMSKI SAVEZ
Tuškanac 1, HR - 10000 ZAGREB
Telefon/Fax (385 01) 48 48 771, 48 48 764
E-mail iva.harandi@hfs.hr
Cijena 22,56 EUR (170,00 kn)

Knjige