Knjige

Facebook HFS
Jelena Vlašić Duić
U ABESINIJU ZA FONETIČARA
Govor u hrvatskome filmu
U ABESINIJU ZA FONETIČARA<br>Govor u hrvatskome filmu
Autor Jelena Vlašić Duić
Naslov U ABESINIJU ZA FONETIČARA
Govor u hrvatskome filmu
Impressum Hrvatski filmski savez; FF Press – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013
Biblioteka: Rakurs – br. 7
Materijalni opis 318 stranica; ilustrirana
ISBN ISBN FF 978-953-175-457-6
ISBN HFS 978-953-7033-39-2 (meki uvez)
CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 6164121.

Premda se film definira kao audiovizualni medij s realističkim afinitetima, fotografski zapis vanjskoga svijeta proučavateljima filma uvijek je bio zanimljiviji od fonografskog. Tako je i filmski govor, jedno od temeljnih filmskih izražajnih sredstava, kao predmet analize izmicao čak i onim filmolozima koji su se posebno usmjeravali na auditivna svojstva filma.

Interdisciplinarna studija fonetičarke Jelene Vlašić Duić jedan je od rijetkih pothvata takve vrste: način uporabe i funkcije govora u filmu istražuju se općenito i na primjeru hrvatskoga filma iz druge polovice 20. stoljeća, kojemu se često prigovaralo da „govori“ neprirodno i  ne iskorištava bogatstvo hrvatskih govora.

Od jedanaest analiziranih filmova (Koncert, Martin u oblacima, Imam dvije mame i dva tate, Kad čuješ zvona, Tko pjeva zlo ne misli, Razmeđa, Mećava, Izgubljeni zavičaj, Glembajevi, Kako je počeo rat na mom otoku, Blagajnica hoće ići na more) čak osam ih jenastalo prema književnim predlošcima, pa se u prvom dijelu razmatra odnos pisane i govorene riječi. Posebna se pozornost posvećuje uporabi standardnog jezika i dijalekata (kajkavskoga, čakavskoga i štokavskoga), funkcijama govora u filmu, te filmskom govoru kao indikatoru vremena, odnosno društvenih i kulturnih odnosa.

Knjigu možete naručiti ili kupiti
Adresa HRVATSKI FILMSKI SAVEZ
Tuškanac 1, HR - 10000 ZAGREB
Telefon/Fax (385 01) 48 48 771, 48 48 764
E-mail iva.harandi@hfs.hr
Cijena 14,60 EUR (110,00 kn)

Knjige