Zapis

Facebook HFS
50
2005
50/2005
Nova izdanja
VAŽAN PRINOS FILMSKOJ HISTORIOGRAFIJI
David Bordwell, O povijesti filmskoga stila, Hrvatski filmski savez, Zagreb, 2005.
David Bordwell profesor je filmologije na University of Wisconsin u Madisonu, autor je više utjecajnih knjiga s područja teorije i povijesti filma, a njegova knjiga O povijesti filmskoga stila može se uvrstiti među nekoliko djela s najvažnijim prinosom filmskoj historiografiji u razdoblju sama kraja stoljeća, reprezentativna za preokret koji se počeo događati u proučavanju povijesti filma sredinom 1980-ih. Tada se prvi put uočavaju napori oko metodologije proučavanja i interpretiranja događanja u povijesti filma i, drugo, prevladava se pristup povijesti koji se do tada ograničavao uglavnom na ‘velika imena’ (velike redatelje) i ‘velike događaje’ (velike filmove). Takvim nekadašnjim pristupom, ograničavanjem na to dvoje, pisale su se ‘skučene’ povijesti filma, one koje vode računa isključivo o najvažnijim otkrićima iz pionirske faze povijesti filma i najvećim umjetničkim dometima u tim ranijim fazama, čime su se zapostavili fenomeni koji su i dijakronijski i sinkronijski od golema značenja za opstanak, razvoj i proučavanje filma. Ukratko: Bordwell i ostali predstavnici tzv. kognitivne teorije filma usredotočili su se na proučavanje stila u filmu, što je bilo istinski svrhovito. Ponajprije, stil je komponenta kojom se raspoznaju i ostale odrednice njegove pripadnosti jer stil otkriva ne samo najuže estetičke odlike filma (omogućavajući tako njegovu raščlambu i interpretaciju) nego se pokazuje izravno povezan sa svjetonazorskim, društvenim, političkim, proizvodnim i ostalim obilježjima; drugim riječima – proučavanje stila može biti uvodom u proučavanje svega ostaloga u svezi s filmom. Napokon, ustanovljavanje stilskih obilježja filma, elemenata koji konstituiraju stil te razvojnih varijabli pojedinih stilova omogućuje razgraničenja unutar svjetske umjetničke i komercijalne proizvodnje, a kako Bordwell kao polazište najčešće uzima najrasprostranjeniji stil – klasični nijemofilmski i zvučnofilmski fabularni stil - njegov pristup pruža izvanrednu orijentaciju; olakšava uvid u manje poznate ili rasprostranjene stilove kojima Bordwell, inače, također poklanja odgovarajuću pozornost. S obzirom na vremenski raspon, knjiga O povijesti filmskoga stila obuhvaća stilove od razdoblja filmskog tzv. primitivnog stila pa do različitih verzija postmodernizma. Bordwellova knjiga pisana je jasno, s obiljem primjera i funkcionalnih ilustracija, a u terminološkom pogledu ne odudara od nazivlja koje je u uporabi u hrvatskoj filmološkoj literaturi; ta svojstva čine je jednako prihvatljivom krugu specijalista, kao i svima zainteresiranima za pitanja filmske umjetnosti. Posebno je primjerena kao literatura za studente Filozofskog fakulteta (Odsjek za komparativnu književnost) i Akademije dramske umjetnosti. Knjiga će biti čvrsto polazište u stilističkim istraživanjima u našoj sredini, a ukazivat će i na perspektivan pristup povijesti filma. S obzirom na vrstu djela, knjiga O povijesti filmskoga stila može se procijeniti, s jedne strane, kao prijevod koji nas upoznaje s dominantnim filmološkim istraživanjima današnjice, a po rangu to je znanstveno djelo koje može poslužiti kao udžbenik. Knjiga Davida Bordwella može se kupiti u Hrvatskom fimskom savezu. Cijena: 175,00 kuna.

SADRŽAJ

ZAPIS