Škola medijske kulture Dr. Ante Peterlić

Facebook HFS
SEMINARSKI PROGRAMI

Prvi stupanj

Prvi stupanj (osnovni) seminarskog programa pruža temeljna znanja, a namijenjen je nastavnicima i drugim polaznicima koji ta znanja nisu mogli steći u okviru svoga studija ili koji ta znanja trebaju utvrditi. U podjednakom omjeru teorije i prakse steći ćeš osnovna znanja koja kasnije možeš nadograđivati na ostalim programima.

Drugi stupanj

Na drugom stupnju seminarskog programa pružamo dodatna, specijalizirana znanja nastavnicima u osnovnim i srednjim školama te drugim zainteresiranim pojedincima. Svake se godine biraju nove teme koje se podjednako odnose na tendencije u suvremenom filmu i medijima te na relevantne i manje poznate fenomene iz povijesti filma, ali i na produbljivanje teorijskih znanja i analitičkih umijeća iz područja filma i medija. Drugi stupanj seminarskog programa time omogućuje cjeloživotno obrazovanje nastavnika i drugih polaznika.

VEZANE VIJESTI