Filmske radionice za djecu i mlade

Facebook HFS
Radionički programi

1. OSNOVNOŠKOLSKI UZRAST

a) Radionica za igrani film
Polaznici radionice naučit će što je igrani film, uočiti razlike među filmskim rodovima te usvojiti znanja o obilježjima pojedinih žanrova unutar igranoga filma. Moći će samostalno napraviti osnovnu pripremu za snimanje igranoga filma, odabrat će scenarij i razraditi ga u knjigu snimanja. Na temelju knjige snimanja, moći će izraditi operativni plan snimanja, istražiti i odabrati lokacije, odabrat će glumce, scenografiju i kostimografiju. Znat će praktično primijeniti rasvjetu, tonsko snimanje, montažu, postprodukciju tona i slike. Usvojit će znanja i vještine odabira kadrova za montažu. Razumjet će i moći samostalno snimiti kratki igrani film. Stečena će znanja i vještine moći primijeniti u nastavi medijske kulture, vođenju izvannastavnih aktivnosti, filmskih družina ili kinoklubova.

a) Radionica za animirani film
Polaznici radionice će naučiti različite tehnike animacije, te ih primijeniti u praksi. Radit će samostalno ili u manjim timovima kako bi usvojili što više različitih znanja. Osim tehnika animacije, naučit će snimiti materijal te ga importirati u program za montažu, te smontirati materijal kojeg su samostalno napravili.

2. SREDNJOŠKOLSKI UZRAST

a) Radionica za dokumentarni film
Sudionici će se suočiti kako iz zadane teme pronaći inspiraciju u svakodnevnom okolišu i kako temu učiniti zanimljivom široj publici. Naučit će osnove tehnike snimanja i osnove montaže i spajanja materijala u smislenu cjelinu. Kroz jedinstvenu formu dokumentarnog filma naučit će pratit protagoniste i ovisiti o pridodnim uvjetima kao što su vremenski uvjeti ili osjetljivost ljudskih sudbina. Naučit će snimati zvuk u datim uvjetima i iskoristiti snimljeni materijal na najbolji mogući način.

a) Radionica za eksperimentalni film
Polaznici radionice upoznat će tijek nastajanja eksperimentalnoga filma. Moći će sami organizirati jednostavnija snimanja. Razumjet će vještine i znanja potrebna za profesionalno snimanje i montažu. Usvojit će znanja potrebna za bolje razumijevanje i tumačenje ovoga posebnog područja stvaralaštva. Razvit će kritički odnos prema snimljenom materijalu te znati kako najbolje organizirati snimljen materijal. Moći će svoja stečena znanja primijeniti u izvannastavnim aktivnostima poput videoskupina i filmskih družina ili u nastavi likovne umjetnosti.

VEZANE VIJESTI