DVD

Facebook HFS
RUBOVIMA GRADA
Autorski filmovi: Nikola Abramović, Ivan Delač, Željko Luković, Nikola Velčić
RUBOVIMA GRADA<br>
Autorski filmovi: Nikola Abramović, Ivan Delač, Željko Luković, Nikola Velčić
Autor
Naslov RUBOVIMA GRADA
Autorski filmovi: Nikola Abramović, Ivan Delač, Željko Luković, Nikola Velčić
Impressum Hrvatski filmski savez, Zagreb, 2010.
Materijalni opis DVD

Iz arhiva Foto-kinokluba Jadran, Rijeka

Filmovi Željka Lukovića

 • ĆAO / CIAO, 1975
 • PODNE / NOON, 1975
 • Modern Times, 1976

Filmovi Nikole Abramovića

 • ZVONČARI / BELLRINGERS, 1975
 • AMATO, 1976
 • MOJ PAS / MY DOG, 1976

Filmovi Ivana Delača

 • KRUH I ZOB / BRAD AND OATS, 1976
 • ČAVRLJANJE / CHATTING, 1977

Filmovi Nikole Velčića

 • RUBOM VELEGRADA / ON THE CITY OUTSKIRTS, 1974
 • ZELENA TRAVA SVIJETA MOG / GREEN GRASS OF MY WORLD, 1974
 • SPASAVANJE / RESCUE, 1974
DVD možete naručiti ili kupiti
Adresa HRVATSKI FILMSKI SAVEZ
Tuškanac 1, HR - 10000 ZAGREB
Telefon/Fax (385 01) 48 48 771, 48 48 764
E-mail iva.harandi@hfs.hr