Članice HFS-a

Facebook HFS

ČLANICE

Kinoklub Karlovac
Karlovac

Web-stranica udruge: http://www.kinoklubkarlovac.hr

Djelatnost udruge:
a) filmsko stvaralaštvo i produkcija
b) edukacija, odnosno rad s djecom i mladima
c) organizacija prezentacija i manifestacija
d) kinoprikazivalaštvo

Kinoklub Karlovac je udruga mladih koja se bavi audiovizualnom djelatnošću te promiče filmsku i video kulturu te srodne umjetnosti. Svojevrsni smisao i strategija djelovanja udruge osmišljeni su najvećim dijelom idejama samih učenika-članova, pri čemu se uloga voditelja svodi na pomoć pri njihovom formuliranju. Primarna djelatnost Kinokluba je rad na vlastitim, autorskim uradcima kao i suradnja s uspješnim lokalnim poslovnim subjektima, karlovačkim udrugama i drugim partnerima upravo u području audiovizualnog stvaralaštva. U okviru edukativne djelatnosti svake godine se održava tečaj filmske umjetnosti za nove članove, koji pruža svu teorijsku, tehničku i organizacijsko-logističku potporu potrebnu filmskim početnicima za daljnji, samostalan rad na vlastitom filmu. Osim tečaja, održavaju se i različite radionice za djecu u osnovnim školama te specijalističke radionice za mlade. Kinoklub je i suorganizator Filmske revije mladeži i Four River Film Festivala, nacionalne, odnosno međunarodne manifestacije posvećene srednjoškolskom filmu te Karlovačkog riječnog kina, jedinstvenog open air kina na obali rijeke Korane. Kinoklub Karlovac otvorio je 2007. godine „Mikrokino“, dvoranu u kojoj se povremeno održava kino program, predavanja te premijere uradaka članova Kinokluba. Također, 2007. godine, u Karlovcu je održana posljednja kino projekcija te je nakon toga Karlovac postao grad bez kina. Nakon brojnih inicijativa i apela za povratak kina u grad, od prosinca 2012. Kinoklub se partnerski pridružio produkcijskoj tvrtki Tabopromocija i Gradu Karlovcu te je zajednički pokrenuto Kino Apolo, projekt kojim se osim samih projekcija filmova organiziraju dodatni sadržaji u vidu radionica, predavanja, gostovanja, programa medijske kulture i sl. Nakon završetka rada Kina Apolo, Kinoklub nastavlja kinotečne programe te je 2013. god. uspješno proveo ciklus projekcija domaćih filmskih naslova Karlovački filmski CROgram te najnoviji program Kino u kazalištu, održan 2014. god. u nekoliko ciklusa u Gradskom kazalištu Zorin dom. Kinoklub Karlovac je i udruga članica suradničke platforme KA-operativa čije djelovanje je usmjereno na unapređenje poloaja organizacija civilnoga društva koje djeluju u području nezavisne kulture.

Predsjednik udruge: Tamara Perković

Kontakt osoba: Ksenija Sanković, Tamara Perković

Kontakt broj telefona: 099 2030 503

Kontakt e-mail: ksenija.sankovic@gmail.com

Kinoklub Karlovac
Kinoklub Karlovac
Kinoklub Karlovac
Kinoklub Karlovac

VEZANE VIJESTI

IZBORNIK

složeno po abecedi