Povijesne stranice

Facebook HFS
02.07.2008.
Na zdravije noge
S požutjelih stranica - Osam desetljeća Kinokluba Zagreb

Nedostatak aktivnosti i osipanje članstva doveli su do toga da je Klub sada neophodno sanirati

U protekle dvije godine rad Kino-kluba «Zagreb» bio je veoma loš, pa su izostali i neki veći rezultati. Nesavjestan odnos prema Klubu i njegovoj imovini, opadanje kvalitete djelatnosti i uopće nedostatak bilo kakve aktivnosti, osipanje članstva, naveli su Općinsku konferenciju Narodne tehnike, SIZ tehničke kulture općine Medveščak, Kino savez Hrvatske i zdrave snage unutar Kino-kluba «Zagreb» da pokrenu akciju za saniranje stanja u klubu.

Izvjesno poboljšanje već je ostvareno, a da bi se tako nastavilo neophodno je da se redovno održavaju sastanci organa upravljanja Kluba. Osim toga, treba osigurati društvenu podršku programu rada i sanaciji stanja, te novac za normalno poslovanje i nabavku neophodne tehnike. U rad organa upravljanja Kluba treba uključiti predstavnike Komiteta za društvene djelatnosti, OKNT, SIZ-a tehničke kulture općine Medveščak, te Kino saveza Hrvatske, kao i predstavnike SSOH, SSRNH, SKH i ostalih društvenih snaga koje mogu pomoći izlasku iz dosadašnje situacije.

Stupanjem na snagu Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana (Narodne novine broj 7/82) klub se morao preregistrirati do 1. siječnja 1983. godine. Budući da Klub do danas nije registriran, a stara registracija je brisana, pravno klub od 1. siječnja 1983. ne postoji, a rad mu je ilegalan. Stoga treba Klub što prije registrirati po postojećim propisima, kako bi se rad mogao legalno i nesmetano nastaviti.


Fotografias misteriosas

U Kino-klubu «Zagreb» ne postoji evidencija članova, nema klupskih iskaznica kao ni evidencije o plaćanju članarine. Stoga treba evidencije početi voditi redovito i uvesti redovno plaćanje članarine, jer je to jedan od izvora prihoda Kluba, a i pokazatelj stvarne zainteresiranosti za rad.

O aktivnostima Kluba teško je dobiti cjelovitu sliku, jer nema nikakve dokumentacije o radu. Zapisnici sastanaka vođeni su loše ili uopće nisu vođeni.

Klupska tehnika izdavana je bez evidentiranja, pa je teško utvrditi što je čije i da li su neke stvari kod članova Kluba.

Nije vođena ni evidencija izdane trake. O radu pojedinih sekcija dostavljeni su prilično generalizirani izvještaji tako da je na osnovu njih moguće dobiti tek površnu sliku o djelatnostima Kino-kluba «Zagreb».

U toku 1985. godine klub planira snimiti deset amaterskih filmova u ukupnom trajanju od dva sata, te dva animirana filma od po deset minuta. Planira se i održavanje dva tečaja sa 80 polaznika, a poseban za učenike osnovnih škola. Za građanstvo će biti održano četrdeset projekcija filmova. Bit će održan «Šampionat dr. Maksimilijana Paspe» na Dan oslobođenja Zagreba, a najuspješniji filmovi sudjelovat će na smotrama filmskih amatera u zemlji i inozemstvu.

Video-sekcija najmlađa je u klubu i djeluje od 1981. godine. Zadatak je sekcije širenje video kulture, što se ostvaruje organiziranjem tečajeva, projekcija (u 1985. ih treba biti 40) i razgovora o videu, razmjenom kazeta i opreme i drugim oblicima rada. Sekcija je dosad radila s privatnom opremom članova, pa se nije mogla djelatnost održavati kontinuirano. Stoga Klub planira nabaviti vlastitu video opremu.

U prostorijama kluba održavat će se i izložbe umjetničke fotografije, likovnih stvaralaca i ostalih oblika umjetničkog izražavanja.

Goran Heršak

Objavljeno u listu Medveščak, siječnja 1985.

Povijesne stranice

Poremećeni odnosi

Zbog bitno poremećenih samoupravnih odnosa i teže oštećenih društvenih interesa u Kino-klubu "Zagreb", Predsjedništvo Općinske konferencije Narodne tehnike Medveščak i SIZ-a... »više

Autorska večer Mihovila Pansinija

Prvih sedam godina postojanja – od 1928. do 1935. – Kino-klub "Zagreb" je djelovao kao sekcija prije osnovanoga Foto-kluba istoga imena, a sedam godina poslije osamostalio se i uspješno radio sve do... »više

Održan "Šampionat dr. Maksimilijana Paspe"

Tradicionalna smotra svih filmova snimljenih tokom godine u Kino-klubu "Zagreb", što se pod imenom "Šampionat dr. Maksimilijana Paspe" održava za Dan oslobođenja Zagreba, 8. svibnja, ove je godine iz... »više

Neuslišani poziv

Prostorije Kino-kluba "Zagreb" bile su 20. lipnja spremne da prihvate stotinu i pedeset pozvanih društveno-političkih radnika, tajnika i predsjednika općinskih SIZ-ova i kino-amatera iz svih... »više