Povijesne stranice

Facebook HFS
18.06.2008.
Poremećeni odnosi
S požutjelih stranica - Osam desetljeća Kinokluba Zagreb

Zbog bitno poremećenih samoupravnih odnosa i teže oštećenih društvenih interesa u Kino-klubu "Zagreb", Predsjedništvo Općinske konferencije Narodne tehnike Medveščak i SIZ-a tehničke kulture općine Medveščak donijelo je zaključak da se osnuje komisija koja će ispitati stanje i probleme Kino-kluba "Zagreb" i koja će izraditi informaciju sa konkretnim mjerama za poboljšanje stanja u klubu.

Tročlana komisija je nakon iscrpnog rada utvrdila da su međuljudski odnosi u klubu izrazito loši. U Predsjedništvu, kao i u Klubu, postoje dvije grupe u stalnom konfliktu. Ovakvi odnosi donijeli su veliku štetu Klubu te je on umjesto da bude mjesto okupljanja kino-amatera, postao poprište sukoba među pojedincima.

Rad Predsjedništva i Skupštine kluba u takvoj situaciji nije se redoviti odvijao. U prvoj polovici ove godine održane su samo tri sjednice Predsjedništva, a Skupština nije održala nijednu.

Nesavjestan i neodgovoran odnos prema radu i osnovnim sredstvima i međusobno poremećeni odnosi osobito su se drastično odrazili na pad kvalitete cjelokupne djelatnosti, osipanje članstva (u klubu ne postoji evidencija članova kluba), čime je znatno narušen ugled koji je Kino-klub imao među kino-amaterima.

Osim toga povezanost kluba sa školama, mjesnim zajednicama i organizacijama udruženog rada je slaba, točnije rečeno nikakva. Predstavnici tih sredina ne dolaze u klub zbog loše situacije u klubu, alkohola i stalnih sukoba.


Svetište

Može se dakle zaključiti da je djelatnost Kino-kluba "Zagreb" u posljednje vrijeme svedena na najniži stupanj tako da ona ne odgovara koncepciji koja je utvrđena Statutom, niti odgovara potrebama Narodne tehnike, a loši međuljudski odnosi onemogućavaju bilo kakvu akciju koja bi vodila sređivanju općeg stanja. Nemoguće je provesti bilo kakvu zajedničku koncepciju rada i jedinstvenog djelovanja. To rezultira gotovo potpunom nemoći i nesposobnosti Kino-kluba "Zagreb" da obavlja svoju osnovnu djelatnost.

Stoga je Komisija predložila da se sazove izvanredna Skupština kluba, da sadašnje Predsjedništvo podnese kolektivnu ostavku, a u novo Predsjedništvo da se izaberu članovi koji svojim radom garantiraju izvođenje Kino.-kluba "Zagreb" iz postojećeg stanja. Nadalje, prijedlog je i da se u prošireno Predsjedništvo uključe delegati OK Narodne tehnike i SIZ-a tehničke kulture zbog zaštite društvenih interesa, da se na svaku sjednicu Predsjedništva poziva stručni suradnik za tehničku kulturu iz Komiteta za društvene djelatnosti općine Medveščak zbog zaštite zakonitosti. Predsjedništvo mora što hitnije donijeti srednjoročni i godišnji program rada i uputiti ga Skupštini kluba na usvajanje. Također treba formirati posebnu grupu za kontrolu financijskog poslovanja kluba u posljednje dvije godine, zabraniti točenje i unošenje alkohola u prostorije kluba, provesti disciplinski postupak protiv članova kluba koji narušavaju rad kluba, te pojedince, ako ne promijene stav, isključiti iz kluba i zabraniti im dolaženje u klub, te utvrditi točnu evidenciju članova Kino-kluba "Zagreb".

Goran Heršak

Objavljeno u listu Medveščak, lipnja 1984.

Povijesne stranice

Autorska večer Mihovila Pansinija

Prvih sedam godina postojanja – od 1928. do 1935. – Kino-klub "Zagreb" je djelovao kao sekcija prije osnovanoga Foto-kluba istoga imena, a sedam godina poslije osamostalio se i uspješno radio sve do... »više

Održan "Šampionat dr. Maksimilijana Paspe"

Tradicionalna smotra svih filmova snimljenih tokom godine u Kino-klubu "Zagreb", što se pod imenom "Šampionat dr. Maksimilijana Paspe" održava za Dan oslobođenja Zagreba, 8. svibnja, ove je godine iz... »više

Neuslišani poziv

Prostorije Kino-kluba "Zagreb" bile su 20. lipnja spremne da prihvate stotinu i pedeset pozvanih društveno-političkih radnika, tajnika i predsjednika općinskih SIZ-ova i kino-amatera iz svih... »više

Kino-klub Zagreb

Prva sekcija kino-amatera, u okviru Foto-kluba Zagreb, osnovana je 1928. godine, a prvi Klub kino-amatera, opet pod imenom Zagreb, osnovan je 20. studenoga 1935. To su preteče današnjega Kino-kluba... »više