Zapis

Facebook HFS
36
2001
36/2001
Medijska kultura u nastavi
ZA MULTIMEDIJALNU NASTAVU
Dani učiteljske akademije – Zagreb, 8–10. 10. 2001.
Na danima učiteljske akademije svojim su se programima predstavili mnogobrojni znanstvenici i stručnjaci iz područja odgoja i obrazovanja. Ovogodišnji dani popraćeni su mnogobrojnim medijskim istraživanjima prvenstveno Interneta, te brojnim mogućnostima primjene multimedija u nastavi i radu s djecom u osnovnoj školi. Istaknuto je da odgoj i obrazovanje idu u korak s vremenom; pokušavaju pratiti tehnološka dostignuća i primjenjuju multimedije u svim segmentima odgoja i obrazovanja, ne smijemo zaboraviti važnost primjene medija u cjelokupnom obrazovnom sustavu. Činjenica je da živimo u vrijeme kada tehnologija toliko napreduje iz dana u dan da sve ono danas aktualno, sutra je već zastarjelo. Nedavno je na Učiteljskoj akademiji otvorena suvremena internet-učionica, prva takve vrste u Hrvatskoj, a namijenjena je obuci za uporabu interneta, razvoju multimedijskih udžbenika i medioteke, a postoji i mogućnost učenja stranih jezika. Kako je nedavno opremljena i suvremena medijska učionica, osim redovne nastave, za studente predškolskog odgoja i razredne nastave, uvedeni su i neki izborni kolegiji medijskih sadržaja ("Multimedij u nastavi" i dr.) U skoroj budućnosti priprema se izrada prvih CD romova namijenjenih obrazovanju odgojitelja i učitelja, te radu učitelja u nastavi. To bi bio početak izrade prvih multimedijskih udžbenika u Hrvatskoj. Uz najsuvremeniju medijsku potporu veliku pomoć u tom smislu Učiteljskoj akademiji pruža Institut za globalizaciju i interkulturalno učenje (IGI), koji se bavi fundamentalnim znanstvenim i primIjenjenim istraživanjima te istražuje posljedice globalizacije na strukture i procese u području znanosti, odgoja i obrazovanja, medija i interkulturalne komunikacije u multikulturalnim društvima.

SADRŽAJ

ZAPIS