Zapis

Facebook HFS
36
2001
36/2001
Revije i festivali
PRIJAVLJENI, PRIKAZANI I NAGRAĐENI RADOVI NA 33. REVIJI
ANOMIJA* / Videodružina gimnazije Karlovac, Karlovac, 2001. – a., sc., t. i an. Vjekoslav Živković. – m. Vjekoslav Živković i Dražen Horvatić. – 6 min, 10 sec, mini DV, animirani. AUTOMOBILI / Dom mladih, Rijeka: 2001. – a. Milan Macut. – sc. Romina Puhalo. – k. Zoran Paulić. – m. Milan Macut. – 3 min. 2 sec, VHS, dokumentarni. AUTORSKI RAD / Videoklub Mursa, Osijek: 2001. – a. Aleksandar Muharemović i Damir Tomić. – 1 min, mini DV, igrani. BAŠKA VODA – POLJUD – OSIJEK / Videoklub Mursa, Osijek: 2001. – a., sc., k. Aleksandar Muharemović i Nataša Dorić. – m. Aleksandar Muharemović. – 15 min. 18 sec, S VHS, dokumentarni. BENEDIKT KOTRULJEVIĆ / Srednja ekonomska škola Benedikta Kotruljevića, Zagreb: 2001. – a., sc. Ivan Vukovinski. – k. Dag Knepr i Dražen Korenika. – m., t.. Dag Knepr. – g. Luca Pinjuh i Martin Ciban. – 10 min, VHS, dokumentarni. BILA SI KOD MUJE / Autorski studio – fotografija, film, video; Zagreb: 2001. – a., sc., gl., g. Zlatan Hrle. – k. Andrej Hanžek. – m. Matija Iveković. – 3 min. 7 sec, DV cam, videospot BOLJI BOLJITAK* / FKVK Zaprešić, Zaprešić: 2001. – a. Ivan Kristijan Majić. – k, m. Davor Klarić. – 9 min. 42 sec, mini DV, dokumentarni. CIVILISATION / Videoklub Mursa, Osijek: 2001. – a., sc., k. Aleksandar Muharemović. – 55 sec, mini DV, žanr. CUKI* / Šikuti machine, Savičenta: 2001. – a. Elvis Lenić. – sc. Darko Pekica. – k., t. Elvis Lenić. – m. Mladen Lučić. – gl. Angelo Badalamenti. – g. Mauro Macan i Darko Pekica. – 10 min, BETACAM SP, dokumentarni. ČOVJEK KOJI JE PREVIŠE ZNAO* / Autorski studio – fotografija, film, video; Zagreb: 2000. – a. Tomislav Topić. – 1 min, VHS, igrani. …DI SU TICE? / Fotokino klub Drava, Đurđevac: 2001. – a., sc., k.., t. Kruno Heidler. – m. Siniša Milašinović. – 1 min, VHS, žanr. DODIR* / Umjetnička akademija, Split: 2001. – a. Jelena Nazor. – 15 min, mini DV, žanr. EKOLOŠKE VIJESTI / Autorski studio – fotografija, film, video; Zagreb: 2001. – grupa autora. – k. Andrej Hanžek. – m. Matija Iveković. – 9 min. 49 sec. – DV cam, igrani. EKO MAN / Autorski studio – fotografija, film, video; Zagreb: 2000. – a., sc., k. Marina Zlatarić, m. Vladimir Suspanc i Matija Iveković. – g. Dražen Pleško. – 55 sec, VHS, igrani. EPISTROPHY (ZAVRŠNA TEMA)* / O.R.D.R., Zagreb: 2001. – a, sc. Tomislav Slavko Šango. – k. Tanja Kljajić. – m. Veljko Segarić. – 1 min, VHS, igrani. FILM / Videoklub Mursa, Osijek: 2001. – a. Aleksandar Muharemović i Damir Tomić. – 54 sec, mini DV, igrani. FREE – DOM 01. / Videoklub Mursa, Osijek: 2001. – a. Aleksandar Muharemović i Damir Tomić. – 55 sec, mini DV, žanr. FRKA / KVK Liburnija-film, Rijeka: 2001. – a. Zlatko Mraović. – 1 min, VHS, igrani. GARBAGE MAFIA / GFR FILM – VIDEO, Požega: 2001. – a. Igor Ivanović, g. Ivan Petar Marjanović. – 1 min, S VHS, igrani. GDJE IMA PLINA IMA I VATRE / Autorski studio – fotografija, film, video; Zagreb: 2001. – autori: Nada Kačar, Velimir Ramljak, Ivan Mutavdžić i Marina Zlatarić. – k. Marina Zlatarić. – m. Vladimir Suspanc – g. Nada Kačar, Velimir Ramljak, Ivana Mutavdžić. – 1 min, VHS, igrani. IDENTITY NUMBER* / Kinoklub Zagreb, Zagreb: 2001. – a., sc. Tomislav Gotovac. – k. Vedran Šamanović. – 1 min, mini DV, žanr. INSTRUMENTALS* / Kinoklub Zagreb, Zagreb: 2001. – a., sc. Matija Kluković. – k., m. Krsto Jaram. – t. Stjepan Mataušić i Matija Kluković. – g. Iva Tkalec, Jana Špoljar, Tomislav Hotko, Nela Katić, Vinka Radošević, Mario Hotko i Stjepan Mataušić. ISKORAK* / Hrvatski filmski savez i Kinoklub Zagreb; Zagreb: 2001. – a. Željko Radivoj. – 16 min. 30 sec, mini DV, dokumentarni. ISTINE I LAŽI* / Video skupina Doma učenika srednjih škola, Bjelovar: 2001. – a. Robert Ahac, Zvonimir Krajina, Zoran Ferenčak i Ivica Širjan. – k. Zvonimir Krajina i Zoran Ferenčak. – m. Dražen Pleško i Dalibor Vukalović. – g. Vladimir Pločkinjić, Danijel Tomas, Dario Pavlović, Marko Božanović, Željko Javorina i Igor Preglej. – 1 min, S-VHS, igrani. I TO SMO MI* / Videoklub Mursa, Osijek: 2001. – a., sc. Čejen Černić i Sven Špehar. – k., m., t. Čejen Černić. – 5 min, mini DV, dokumentarni. IZLAZ* / FKVK Zaprešić, Zaprešić: 2001. – a. Davor Klarić. – 1 min, mini DV, igrani. K 51 EKSPERIMENTALNI FILM / Umjetnička akademija, Split: 2001. – a., sc., k., t., m. Matija Debeljuh. – g. Iva Debeljuh. – 15 min. 25 sec, VHS, žanr. KAKO JE SNIMANA KARTA / Dom mladih, Rijeka: 2000. – a. Danijel Bolić. – sc. Milan Macut. – k. Jojo. – g. Karlo, Roki i Danijel. – 7 min. 13 sec, VHS, igrani. KAKO UBITI VRIJEME* / samostalni autori, Rijeka: 2000. – a., sc. Darko Duda i Vladimir Kariolić. – k, t, m. Vladimir Kariolić. 45 sec, VHS, animirani - žanr. KONSTRUKTIVIZAM U HRVATSKOJ 1950–1975.* / Art film, Zagreb: 2001. – a. Mladen Lučić. – sc. Mladen Lučić i Željka Himbele. – k.: Mladen Lučić, Pavle Vranjican i Dragan Marković. – m. Mladen Lučić. – gl. Davor Rocco. - 35 min. 15 sec, BETACAM SP. – dokumentarni KONTRA ŠUT / Videodružina Centar Dubrava, Zagreb: 2001. – a. Marko Jug. – sc. Stjepan Tvarog. – k. Marko Jug i Marko Varović. – m. Marko Jug. – gl. Stjepan Loina. – g. Stjepan Tvarog, Josip Belošević i Ivica Racetin. – 4 min. 32 sec, VHS, igrani. KOZMIČKI ELEMENTI / Videoklub gimnazije Antuna Vrančića, Šibenik: 2000. – a. Iva Junaković i Antonija Anić. – sc. Jelena Računica. – k., m. Nikica Fakac. – g. Antonija Anić, Vinka Gončin, Maja Brajica i Iva Junaković. – 3 min, VHS, žanr KRATAK SUSRET / Kinoklub Zagreb, Zagreb: 2001. – a. Dragutin Hušman. – 57 sec, BETACAM SP, žanr. KRUH / Autorski studio – fotografija, film, video; Zagreb: 2001. – a. Luka Stamać. – sc. Goran Vrbanić. – k. Andrej Hanžek I Luka Stamać. – m. Matija Iveković. – g. Maja Razvalić, Irena Nemec i Siniša Fočić. – 1 min, DV cam, igrani KRVAVI JOINT / Videodružina Centar Dubrava, Zagreb: 2001. – a. Marko Jug. – sc. Stjepan Tvarog. – k. Marko Jug. – m. Marko Jug I Marko Varović. – g. Josip Belošević, Stjepan Tvarog, Ivica Racetin i Mario Kar. LEOPOLD* / samostalni autor, Zürich: 2001. – a., sc., k., m., g., t. Zoran Zekanović. – g. Fran Joza, Patricija Joza i Ana Sorić. – 9 min. 35 sec, VHS, igrani. LOVE / Kinoklub Zagreb, Zagreb: 2001. – a, sc. Stjepan Mataušić. – k. Matija Kluković. – m. Krsto Jaram. – g. Darko Ceglec I Petra Benko. – 1 min. 16 sec, VHS, igrani. LUDE KRAVE VOLE ROCK / GRF FILM – VIDEO, Požega: 2001. – a. Igor Ivanović. – g. Krešimir Čenić. – 1 min, S VHS, igrani. LJILJA* / Fotokino klub Drava, Đurđevac: 2000. – a. sc. Kruno Heidler. – k. Krešimir Jakupec. – m. Siniša Milašinović. – 12 min. 23 sec, VHS, dokumentarni. MAJSKO JUTRO MATOROG FAUNA* / Hrvatski filmski savez i Kinoklub Zagreb, Zagreb: 2001. – a. G.R.Č. – 53 sec, mini DV, žanr. MASKENBAL / Videoskupina učeničkog doma Dora Pejačević, Zagreb: 2001. – a. Natalija Božičević i Mirela Mučalov. – 5 min, VHS, dokumentarni. MASTER OF THE MOON / Kinoklub Zagreb, Zagreb: 2001. – a, sc, k. Vedran Šamanović. – m. Krsto Jaram. – 1 min, DV cam, žanr. MISSION* / FKVK Zaprešić, Zaprešić: 2001. – a. Ivan Marčec. – 1 min, mini DV, igrani. MITEROPA / Autorski studio – fotografija, film, video; Zagreb: 2001. – a. Velimir Ramljak. – sc. Marko Murat, Velimir Ramljak, Hrvoje Jezavić-Šako. – k. Andrej Hanžek. – t. Tomislav Topić. – m. Matija Iveković. – g. Joško Pavković, Marko Ramljak, Marija Homadžić, Marko Murat, Ivan Mutavdžić, Božica Noršić, Tomislav Zorić, Velimir Ramljak. – rasvjeta Stevo Mišković. – 8 min. 30 sec, DV cam, igrani. MOB + RUŽA = ?! / Videoklub Mursa, Osijek: 2001. – a, sc. m. Katarina Anić, Goran Iljkov i Martina Rabar. – k. Martina Rabar. – g. Katarina Anić i Goran Iljkov. – 7 min. 18 sec, mini DV, igrani. MOBITELOMANIJA / Autorski studio – fotografija, film, video; Zagreb: 2001. – a, sc. Ksenija Kancijan. – k. Andrej Hanžek. – t. Milan Bunčić. – m. Matija Iveković. – g. Marina Zlatarić i Ksenija Kancijan. – 1 min, DV cam, igrani. MOTIV / Videoklub Mursa, Osijek: 2001. – a., sc. Ana Opačak. – k. Saša Duka. – m. Damir Tomić. – g. Senka Majić. – 1 min 25 sec, mini DV, ŽANR. MRAK FILM / GFR FILM – VIDEO, Požega: 2001. – a, sc, k, m. Matko Šperanda i Marko Orešković. – g. Marko Orešković, Danijela Prpić, Dijana Bošnjak i Vjekoslav Šarić. – 52 sec, S VHS, igrani. NEMIR / FKVK Zaprešić, Zaprešić: 2001. – a. Bože Čolak. – 56 sec, mini DV, animirani NEUROTIC DANCERS* / Kinoklub Zagreb, Zagreb: 2001. – a, sc. k, t. Vedran Šamanović. – m Krsto Jaram. – 4 min. 8 sec, mini DV, žanr. NIGHT VISION / Kinoklub Zagreb, Zagreb: 2001. – a, sc, k, t, m. Neven Dužanec. – g. Krešimir Srpak. – 4 min. 12 sec, VHS, igrani. NIJE LAKO BITI TARZAN / Kinoklub Zagreb, Zagreb: 2001. – a, sc. Mladen Burić. – k. Siniša Burić - Dugi. – m. Ema Carić. – t. Zoran Lhotka. – g. Kristijan Jakopanec, Štefanija Zvonarek, Tomica Zvonarek i Ervin Stubić. – 1 min. 40 sec, VHS, igrani. OD 7 DO 22 / Videoskupina učeničkog doma Dora Pejačević, Zagreb: 2001. – a. Natalija Božičević, Mirela Mučalov, Blagica Barešić i Kristina Ribič. – 8 min, VHS, dokumentarni. OD BLATA ZBITA* / Kinoklub Zagreb, Zagreb: 2001. – a, sc, k. Mladen Burić. – gl. teta Elza & Cinkuši "Vuprem oči". – m. Ema Carić. – g. Štefanija Zvonarek i Ivica Zvonarek. - 8 min. 10 sec, VHS, dokumentarni. OPSESIJA* / ŠAF Čakovec: 2001. – a. Petra Vidović. – an. – Petra Vidović, Helena Doering, Tanja Šinko, Ljudmila Burmistrova, Ana Bogdan i Željka Drenški. – gl. Helena Doering. – 4 min. 25 sec, mini DV, animirani. OSJEĆAJ ME PRATI DA SAM FIJU* / Autorski studio – fotografija, film, video; Zagreb: 2001. – a, sc. Renato Đošić - Renn. – gl, g. grupa Korto i Renn. – k. Andrej Hanžek. – m. Matija Iveković. – 5 min, DV cam, videospot. PALAČINKE / Autorski studio – fotografija, film, video; Zagreb: 2001. – a. Vladimir Suspanc. – 1 min, BETACAM SP, dokumentarni PASIVNO STANJE / Autorski studio – fotografija, film, video; Zagreb: 2001. – a, sc, gl, g. Neven Škrgatić. – k, m. Viktor Škrgatić. – 2 min. 45 sec, DV cam, videospot. PLENTING A TREE / Autorski studio – fotografija, film, video, Zagreb; FAGEP Enthusia planck, Samobor: 2001. – a. sc, k. Hrvoje Horvat. – m. Zdenko Bužek. – 5 min, VHS, žanr. POLJIČKA CESTA 25* / Umjetnička akademija, Split: 2001. – a. Goran Čače. – 10 min, VHS, dokumentarni. PRESIDENT'S FUNERAL / samostalni autor, Zagreb: 1999. – a. Dejan Kljajić. – 58 sec, S VHS. PROLJETNE RADOSTI* / FKVK Zaprešić, Zaprešić: 2001. – a. Ivan Škoc. – 53 sec, mini DV, animirani. PROVALA / KVK Liburnija-film, Rijeka: 2001. – a. Mile Zrnić i Koraljka Kirinčić. – 1 min, VHS, igrani. PRVI USPON* / Autorski studio – fotografija, film, video; Zagreb: 2001. – a. Vladimir Suspanc. – 2 min, VHS, dokumentarni. PUTUJ SUZANA* / Autorski studio – fotografija, film, video; Zagreb: 2001. – a., sc. Branko Ištvančić. – k. Ven Jemeršić i Milan Bukovac.– m. Milan Bukovac i Branko Ištvančić. – gl. Krešimir Blažević. – g. Katarina Bistrović-Darvaš, Hrvoje Handl i Boris Festini. – 4 min, BETACAM SP, videospot. RAKU / Fotokino klub Drava, Đurđevac: 1999. – a. sc. Kruno Heidler. – k. Željko Šiptar. – m. S. M. – 1 min. 56 sec, VHS, dokumentarni. REEFRIDGERRATOR / Videoklub Mursa, Osijek: 2001. – a. Zoran Bešlić. – 55 sec, mini DV, dokumentarni. REW* / Kinoklub Zagreb, Zagreb: 2001. – a., sc., t.., k., m. Irena Marković. – g. Antonija Stanišić i Jozsef Mikuška. – 1 min, mini DV, igrani. RIBIČ* / KVK Liburnija - film, Rijeka: 2001. – a, sc, an. Ervin Debeuc. – m. Zoran Vuletin. – 1 min, VHS, animirani. RUN BOBBY RUN* / GFR FILM – VIDEO, Požega: 2001. – a., sc. Željko Balog i Zvonimir Karakatić. – k. Željko Balog. – m., t. Zvonimir Karakatić i Željko Balog. – g. Dario Hak, Ivan Petar Marjanović, Sanja Mraović, Dejan Lehner, Sanja Andrijević i Branislav Stojaković. – 8 min, mini DV, igrani. SAMO MIJENA STALNA JEST* / FKVK Zaprešić, Zaprešić: 2001. – a. Mario Dukić, Ivan Radoš i Darko Fratrić. – k. Mario Dukić i Ivan Radoš. – m. Živko Kaić. – 2 min. 54 sec, mini DV, žanr. SAMO SAN / Videoklub Mursa, Osijek: 2001. – a., sc., k., m. Damir Tomić. – g. Ana Voloder, Iva Voloder, Bernard Jukić i Nikola Kamenko. – 3 min. 50 sec, mini DV, igrani. SAMOZATAJNOST / Autorski studio – fotografija, film, video; Zagreb: 2001. – a. sc. k, m. Tomislav Topić. – gl., t. grupa MOM. – 2 min. 13 sec, BETACAM SP, videospot SIZIF* / FKVK Zaprešić, Zaprešić: 2001. – a. Davor Biruš. – 1 min, mini DV, animirani SLAP 2001.* / Kinoklub Zagreb, Zagreb: 2001. – Matko Dodig. – 55 sec, mini DV, animirani. SNATCH / GFR FILM – VIDEO, Požega: 2001. – a., sc., k. Matko Šperanda. – Marko Orešković. – g. Ivan Bajt i Ivan Petar Marjanović. – 1 min, S VHS, igrani. SOBA BEZ POGLEDA / GFR FILM – VIDEO, Požega: 2001. – a. Željko Balog i Zvonimir Karakatić. – sc., k. Željko Balog. – t. Zvonimir Karakatić. – m. Marko Orešković. – g. Sanja Mraović i Tomislav Pandžić - Toca. 12 min, 30 sec, mini DV, žanr. SOMNAMBUL SERENADE / Kinoklub Zagreb, Zagreb: 2001. – a. Dragutin Hušman. – 56 sec, BETACAM SP, žanr. SORRY / Autorski studio – fotografija, film, video; Zagreb: 2001. – a., sc., gl., g. Renato Đošić - Renn. – m. Matija Iveković. – 4 min. 38 sec, DV cam, videospot STO NA SAT / Videoklub Mursa, Osijek: 2001. – a. Mihela Rikert. – 1 min. 35 sec, mini DV. ŠPINA* / KVK Liburnija-film, Rijeka: 2001. – a. Branko Gržetić. – k. Ervin Debeuc. – 45 sec, VHS, animirani. ŠTO JE ŠKOCU MILO* / FKVK Zaprešić, Zaprešić: 1998. – grupa autora i Lana Marini. – sc. Lana Marini. – k., m. Ivan Škoc i Tomislav Josipović. – g. Mirko Škoc, Mladen Kuhar i drugi. – 6 min. 7 sec, VHS, igrani. TAXI ZA PRIJATELJE* / ADU, Zagreb: 1999–2001. – r. i sc. Tomislav Slavko Šango. – k. Hrvoje Jambrek. – m. Veljko Segarić. – gl. Hrvoje Staničin i Tomislav Slavko Šango. – t. Stjepan Francetić. – g. Srđana Šimunović, Veljko Segarić, Filip Šovagović, Tvrtko Jurić, Robert Vugrina, Robert Bušić. – 25 min, 16 mm, igrani TATTVA – INDIA BOLERO* / GFR FILM – VIDEO, Požega: 2001. – a. Josip Matić. – 4 min, S VHS, dokumentarni. TEARS / Videoklub Mursa, Osijek: 2001. – a., sc. Adrijana Rukavina i Maja Štargl. – k. Maja Štargl. – m. Damir Tomić. – g. Adrijana Rukavina. – 1 min, mini DV, igrani. TESLA OVER THE HILL / Videoklub Mursa, Osijek: 2001. – a. Saša Duka. – 54 sec, mini DV. TIME CODE TRAKOŠĆAN / Videoklub Mursa, Osijek: 2001. – a. Zoran Bešlić. – 2 min. 34 sec, mini DV, videospot. TIMELESS I.* / KVK Liburnija-film, Rijeka: 2001. – a. Andrea Gnjato i Tanja Cotić. – 1 min, VHS, žanr. TIMELESS II. / KVK Liburnija-film, Rijeka: 2001. – a. Adrea Gnjato i Tanja Cotić. – 1 min, VHS, žanr. TIŠINA / Dom mladih, Rijeka: 2001. – a. Milan Macut. – 1 min. 54 sec, VHS, žanr. TITANIC / Videoklub Mursa, Osijek: 2001. – a., sc., k. Aleksandar Muharemović, Damir Tomić, Saša Duka i Damir Jakopiček. – m. Aleksandar Muharemović i Damir Tomić. – g. Vigor band. – 3 min. 50 sec, mini DV, videospot. TO BI BILO COOL / FKVK Zaprešić, Zaprešić: 1999. – grupa autora. – k. Lucija Maleković, Tajana Tolić, Maja Murvić. – m. Neven Milinčić i Goran Ružić. – g. Neven Milinčić i Tajana Tolić. – an. Ivana Bagarić, Lucija Maleković, Dragana Lovrić, Marijana Mamić i Tajana Tolić. – 1 min. 48 sec, VHS, animirani. TO THE TOP* / Videoklub Mursa, Osijek: 2001. – a., sc., m. Damir Tomić. – k. Damir Tomić i Aleksandar Muharemović. – 50 sec, mini DV, žanr. TRAIN 622* / Autorski studio – fotografija, film, video, Zagreb: 2001. – a., sc. Milan Bunčić. – m. Milan Bukovac. – k. Andrej Hanžek i Milan Bunčić. –g. Stjepan Vidaković i Andrej Hanžek. – 1 min, DV cam, igrani. U JEDNU MINUTU / KVK Liburnija-film, Rijeka: 2001. – a. Andreja Gnjato i Tanja Cotić. – 48 sec, VHS. UZALUDNO ČEKANJE / Videoklub, Mursa: 2001. – a., sc., m. Davor Eling. – m. Damir Tomić i Saša Duka. – 52 sec, mini DV, žanr. VALUNSKA TAJNA* / Dom mladih, Rijeka: 2001. – a. Antonija Šarlija. – sc. Hrvoje Davidović, Mario Obrovac i Marino Rakovac. – k. Hrvoje Davidović i Mario Obrovac. – m. Antonija Šarlija. – 5 min. 15 sec, VHS, dokumentarni. VJERAN PAS / KVK Liburnija-film, Rijeka: 2001. – a. Mile Zrnić i Koraljka Kirinčić. – 1 min, VHS, igrani. VLAKOVI SU OTIŠLI / Videoklub Mursa, Osijek: 2001. – a. Damir Tomić i Aleksandar Muharemović. – 3 min. 6 sec, mini DV, igrani. *ZAUVIJEK MOJA / ADU, Zagreb: 2000. – r., sc. Ljubo Lasić. – k. Mario-Marko Krce.– t. Dubravko BožiĆ i Stjepan Francetić. – m. Goran Guberović. – g. Zdravko Bokulić, Bojana Greburić, Branko Meničanin, Jadranka Matković i Kruno Šarić. – 30 min, 16 mm/BETACAM SP, igrani. ZIMSKE RADOSTI* / FKVK Zaprešić, Zaprešić: 2001. – a. Tomislav Josipović. – 43 sec, mini DV, animirani *ZUMZO I FRULA / Video skupina Doma učenika srednjih škola, Bjelovar: 2001. – a. Zvonimir Krajina, Robert Ahac, Zoran Ferenčak, Ivica Širjan i Tomislav Kolar. – k. Zvonimir Krajina i Robart Ahac. – m. Dražen Pleško i Dalibor Vukalović. – 12 min. 40 sec, VHS, dokumentarni. ŽETVA* / Fotokino klub Drava, Đurđevac: 2001. – a. Siniša Milašinović. – sc. Siniša Milašinović i Slavko Čamba. – k., t., m. Siniša Milašinović. – gl. Andrija Maronić – Podravavski ambijenti. – 10 min, VHS, dokumentarni. ŽIVOT* / samostalni autori, Rijeka: 2000. – a. Darko Duda i Vladimir Kariolić. - sc, t, m. Darko Duda. – k. Vladimir Kariolić. – 55 sec, VHS, animirani. ŽIVOT JE SAN / Videoklub Mursa, Osijek: 2001. – a., sc. Ana Vlajčić i Mirela Buljubašić. – k. Ana Vlajčić. – m. Damir Tomić. – g. Mireala Buljubašić. – 5 min. 40 sec, VHS, igrani. Legenda: a. = autor sc. = scenarij k. = kamera t. = ton gl. = glazba g. = glumci m. = montaža an. = animacija *Zvjezdicom su označeni radovi prikazani na Reviji.

SADRŽAJ

ZAPIS