Zapis

Facebook HFS
Posebni broj
2016
Posebni broj/2016
UVODNIK
Osamnaest godina Škole medijske kulture
Razgovor s Verom Robić-Škaricom, predsjednicom Hrvatskog filmskog saveza

Škola medijske kulture Dr. Ante Peterlić ove godine, u svom osamnaestom izdanju, na neki način postaje punoljetna i ulazi u svojevrsno zrelo razdoblje. Od samog je početka, pa i prije njega, sa Školom bila i jest Vera Robić-Škarica, dugogodišnja tajnica, a danas predsjednica Hrvatskoga filmskoga saveza i svih osamnaest godina voditeljica Škole.

Zašto je i kako Škola nastala?

Škola medijske kulture pokrenuta je kako bi se stvorila edukativna baza za sadašnje i buduće edukatore medijske kulture, prije svega učitelje i profesore u osnovnim i srednjim školama, koji se kao predavači četvrtoga područja hrvatskoga jezika, odnosno medijske kulture, već godinama suočavaju ili s nedostatnim teorijskim znanjima o ovome području ili s manjkavim praktičnim iskustvima. Škola njih i ostale polaznike, studente, učenike ili članove filmskih klubova i druge zainteresirane građane, priprema za samostalno i kreativno bavljenje filmom, ali i za kritičko-analitički odnos prema filmu i drugim medijima i svim audiovizualnim sadržajima, sudjelujući na taj način u njihovu cijeloživotnom obrazovanju.

U mnogobrojnim razgovorima koje smo vodili prije nego je Škola najprije konačno strukturirana, a zatim i praktično prvi put provedena, s prof. dr. Stjepkom Težakom, doktorom filologije, jezikoslovcem, sveučilišnim profesorom metodike nastave jezika i filma, koji se u svom radu sa studentima posebno zauzimao za širenje nastave medijske kulture, istodobno među studentima, ali i učenicima u srednjim i osnovnim školama, a u doba tih razgovora bio je i zamjenik ministra prosvjete i sporta Božidara Pugelnika koji mu je davao potporu, zatim s prof. dr. Antom Peterlićem, predavačem teorije i povijesti filma, autorom mnogobrojnih publikacija o filmu i prvim doktorom filma u nas, utemeljiteljem sveučilišne nastave filmologije, glavnim i odgovornim urednikom Filmske enciklopedije te s dr. sc. Vjekoslavom Majcenom, magistrom informatičkih znanosti i doktorom filmologije, najplodnijim hrvatskim filmskim povjesničarom, koji su kasnije bili i predavači na Školi, slagali smo elemente buduće škole i tako je prije gotovo dva desetljeća i pokrenuta.


Vera Robić-Škarica

Prva je Škola medijske kulture održana 1999. u Šibeniku.

Da, i trajala je pet dana, s dva odvojena programa, seminarom medijske kulture za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika u osnovnim i srednjim školama te s programom videoradionica za igrani, dokumentarni i animirani film.

Idućih su se godina trajanje i sadržaji povećavali.

Već je druga Škola, u Trakošćanu, trajala sedam dana i imala seminar s dva stupnja, a uvedena je i četvrta radionica, za kameru i snimanje. Širenje sadržaja i produljivanje trajanja bili su uvjetovani potrebama i zahtjevima polaznika, a koristila su nam i neka iskustva Ljetne filmske škole koja se 1970-ih i 1980-ih održavala u Crikvenici, odnosno Šibeniku i Trakošćanu.

Konačno se stiglo i do sadašnje koncepcije Škole medijske kulture.

Danas je Škola medijske kulture, koja od 2008. nosi ime dr. Ante Peterlića, desetodnevni obrazovni program ponajprije namijenjen nastavnicima koji u okviru nastave hrvatskoga jezika i izborne nastave provode nastavni program medijske kulture, ali i odgajateljima u predškolskim ustanovama, kao i voditeljima ili članovima filmskih i videodružina i drugim zainteresiranim građanima, a program Škole je raspoređen u devet radnih dana ili 90 nastavnih sati predavanja, metodičkih radionica, videoradionica, projekcija filmova, skupnih rasprava o filmu i ostalih sadržaja. Danas imamo i radionice digitalne fotografije, radijske reportaže, eksperimentalnoga filma, a od ove godine i novi program, radionicu nazvanu Prvi koraci vašeg budućeg kreativnog dokumentarca.

Zadaća je programa Škole medijske kulture tijekom svih osamnaest godina ostala ista: pružiti temeljna znanja za provedbu nastave, od osnova medijske teorije, osnova filmskoga jezika, do temeljnih filmskih vrsta, intermedijskih veza i metodičkih radionica te putem polaznih i specijaliziranih radionica omogućiti stjecanje neposrednih stvaralačkih i radnih iskustava korisnih i za nastavu i za upućeniji praktični rad s učenicima.

Kako se mogu ocijeniti važnost, vrijednost i uspjeh Škole medijske kulture?

Da se u tome izvrsno uspijeva, dokazuje i više od 1600 polaznika u ova nepuna dva desetljeća, od kojih se mnogi stalno vraćaju Školu, bilo na nove sadržaje ili na one na kojima su već sudjelovali, ali žele utvrditi naučeno, a među njima su i mnogobrojni voditelji videodružina pri osnovnim i srednjim školama, koji ono što su naučili i prenijeli svojim učenicima najbolje pokazuju filmskim radovima s kojima sudjeluju na Reviji hrvatskoga filmskoga stvaralaštva djece i Filmskoj reviji mladeži.

Konačno, dio polaznika je zahvaljujući svom radu i rezultatima postao predavačima na Školi medijske kulture Dr. Ante Peterlić, i s punim pravom kažu da su uz svoje fakultete sa Školom završili još jedan, koji im je donio jednako vrijedna i poštovana znanja.

Škola medijske kulture jedinstvena je u nas, a slobodno se može reći i šire.

Škola medijske kulture Dr. Ante Peterlić je najopširniji izvaninstitucionalni filmski obrazovni program Hrvatskoga filmskoga saveza, a na tematskoj sjednici Medijska pismenost za sigurnost djece u svijetu medija i interneta, koja je 11. veljače 2014. na inicijativu pravobraniteljice za djecu održana u Hrvatskome saboru, posebno je istaknuta kao vodeći program koji razvija i usmjerava audiovizualnu pismenost i medijsku kulturu u djece, sve izloženije novim medijima.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (odnosno Ministarstvo prosvjete i sporta) bilo je suorganizator prvih deset Škola medijske kulture s Hrvatskim filmskim savezom, a redovito, pa je tako i ove godine, kada održavamo osamnaestu po redu, daje preporuku i pozitivno mišljenje za održavanje Škole, koje je održavanje "vrijedan doprinos razvijanju medijske, posebice filmske kulture, u okviru nastave hrvatskoga jezika i književnosti u našim školama, što potvrđuje i činjenica da se program Škole održava uz pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje".

SADRŽAJ

ZAPIS