Zapis

Facebook HFS
42
2003
42/2003
Klubovi
SURADNJA HRVATSKOGA FILMSKOG SAVEZA I ODSJEKA ZA POVIJEST UMJETNOSTI FILOZOFSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Dr. Jasna Galjer voditeljica izbornog kolegija Povijest fotografije na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Nakon uspješne suradnje, započete uvođenjem filmskih projekcija (P. Greenaway, Prosperove knjige, L. Riefenstahl, Trijumf volje i L. Bunuel, Andaluzijski pas i Zlatno doba) u nastavni program kolegija Likovna kritika 2001/2002. Suradnja se nastavlja i ove godine. Novi sadržaji, koje obuhvaća tematski raspon izbornoga kolegija Povijest fotografije koji je 2002/2003. uvršten u program studija na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu prvi put, otvaraju niz mogućnosti za suradnju. Posebno s aspekta intermedijalnosti suvremene fotografije, koju bez primjene interdisciplinarnih metoda u nastavnom procesu nije moguće ilustrirati. U tom kontekstu autorski opus Tomislava Gotovca izdvojen je kao primjer kompleksnosti mnogoznačnog odnosa fotografije i filma, intertekstualnosti i intramedijalnosti, alternativnog modela interpretacije popularne i vizualne kulture. S odobrenjem autora Filmski savez ustupio je izbor ovih filmova: Tomislav Gotovac, Ella, Pravac, Kružnica, Plavi jahač i Glenn Miller, koji predstavlja jedan od mogućih retrospektivnih presjeka eksperimentalnoga filmskog stvaralaštva Tomislava Gotovca, koji je posebno aktualan u trenutku objavljivanja monografije i njegovog sudjelovanja na ovogodišnjem Venecijanskom bijenalu. Budući da se nastava izbornog kolegija Povijest fotografije održava na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta i za nastavnič ki smjer ALU, održane su dvije projekcije filmova (obje u četvrtak, 9. travnja 2003). Odziv, zanimanje i reakcije studenata bili su iznimni, što potvrđuje da suradnja s Hrvatskim filmskim savezom znači znatno obogaćivanje nastavnog programa novom kvalitetom sadržaja i prezentacije.

SADRŽAJ

ZAPIS