Škola medijske kulture Dr. Ante Peterlić

Facebook HFS
13. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE Dr. ANTE PETERLIĆ
13. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE <i>Dr. ANTE PETERLIĆ</i>
Info

Škola medijske kulture Dr. Ante Peterlića je desetodnevni obrazovni program namijenjen nastavnicima koji u okviru nastave hrvatskoga jezika i izborne nastave provode nastavni program medijske kulture, odgajateljima u predškolskim ustanovama, kao i voditeljima filmskih i videodružina. Prema preporuci Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Škola medijske kulture vrijedan je doprinos razvijanju medijske, posebice filmske kulture, u okviru nastave hrvatskog jezika i književnosti u našim školama.
Jedan od ciljeva Škole jest sudjelovanje u sustavu permanentnog obrazovanja i kao takva otvorena je i svima drugima koji teže steći ili dopuniti medijsko obrazovanje.
Program Škole raspoređen je u devet radnih dana tj. 90 nastavnih sati (cjelodnevni rad) u ovim oblicima rada: predavanja, metodičke radionice, videoradionice (kao samostalni programi), projekcije filmova, skupne rasprave o filmu.

Svrha programa Škole medijske kulture je dati temeljna znanja za provedbu nastave (osnove medijske teorije, osnove filmskoga jezika, temeljne filmske vrste, intermedijske veze, metodičke radionice), a putem radionica omogućiti stjecanje neposrednih stvaralačkih i radnih iskustava korisnih za nastavu te za upućeniji praktični rad s učenicima.

Preporuka Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

Mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEZANE VIJESTI