Škola medijske kulture Dr. Ante Peterlić

Facebook HFS
RADIONIČKI PROGRAMI

Polazne radionice

Osnovni radionički program namijenjen je voditeljima filmskih i videodružina (bez obzira na to kojega su nastavnog profila voditelji), nastavnicima koji teže steći i radni uvid u stvaralačku praksu te ostalim polaznicima sa sličnim interesima. Oni praktičnim radom (izradom videodjela) stječu izravno proizvodno iskustvo potrebno za vođenje radionica, odnosno za upućeniju analizu filma u nastavnom procesu. Polaznici mogu na uzastopnim školama upisivati različite radionice kako bi stekli sva specijalizirana iskustva koja one nude. Pretpostavka je upisa u radionice završen prvi seminarski stupanj.

1. Radionica za dokumentrani film
Polaznici radionice usvajat će znanja o karakteristikama i općim odrednicama dokumentarnoga filma (pitanje istinitosti, izvanfilmska zbilja, poetika, žanrovi i vrste, narativna struktura i izlagački postupci), upoznat će se s osnovnom terminologijom te aktivno sudjelovati u kreativnom procesu od ideje do projekcije. Polaznici će samostalno pronaći temu i sugovornike (u dogovoru s voditeljem), odraditi potrebne pripreme za terensko snimanje, organizirati i analizirati snimljeni materijal, komuniciranjem definirati narativnu strukturu filma koja je primjerena temi i idejama koje se u dokumentarnom filmu iznose ili brane.

Voditelj: Tomislav Mršić, filmski redatelj, dipl. politolog

2. Radionica za igrani film
Polaznici će steći osnovno teorijsko znanje o procesu izrade igranoga filma. Razumjet će razlikovne elemente između igranoga filma i ostalih filmskih rodova. Upoznat će se s osnovnom terminologijom važnom za igrani film: sinopsis, scenarij, knjiga snimanja, planiranje, rekviziti, scenografija, kostimografija, šminka, snimanje, rasvjeta, tonsko snimanje, montaža, postprodukcija tona i slike.
Polaznici će nakon usvajanja teorijskih znanja sami voditi kreativni proces stvaranja igranoga filma, a voditelji će biti stručni korektiv. Razvijat će kreativno promišljanje, zaključivanje i kritičko mišljenje.

Voditelj: Daniel Kušan, akad. filmski redatelj

3. Radionica za TV – reportažu
Polaznici radionice usvajat će teorijska znanja o osnovnim obilježjima reportaže, razlikovnim elementima u odnosu na druge žanrove i rodove – osobito u odnosu na dokumentarni film; učit će da se u reportaži sjedinjuju ideja, tekst, slika i zvuk; usvajat će znanja o nastajanju reportaže; odabrat će dvije teme za snimanje reportaže sadržajno orijentirane na kulturu, umjetnost, lokalne zanimljivosti i običaje; raspravljat će, komentirati i kritički promišljati o odabranoj temi; razvijat će komunikacijske vještine. Polaznici će sami obaviti pripremne radnje za snimanje: kontaktirat će moguće sugovornike, objasniti sugovornicima o vrsti reportaže koja se snima, dogovoriti termin snimanja.

Voditelj: Dražen Ilinčić, dipl. anglist i komparatist književnosti, novinar HRT-a, filmski kritičar

4. Radionica za animirani film
Radionica se bazira na osnovama klasičnoga animiranog filma, a polaznici radionice naučit će temeljne principe animacije pomoću videoračunalnog sustava. U praktičnome radu na izradi kratkoga animiranog filma polaznici početnici svladavaju sve korake u nastanku jednostavnijega filmskog djela, a napredni polaznici usavršavaju svoje znanje izradbom složenijih animacijskih zadataka.

Voditelj: Edo Lukman, voditelj Škole animiranog filma u Čakovec

Specijalizirani radionički programi

Specijalizirani radionički program namijenjen je onima koji su završili neku od osnovnih radionica i žele produbiti znanje iz nekoga specifičnog oblika proizvodnje. Pretpostavka su upisa u specijalizirane radionice završena jedna od radionica iz osnovnoga radioničkoga programa te završen prvi seminarski stupanj.

1. Radionica za kameru i snimanje
Polaznici radionice usvojit će teorijska znanja o osnovnim tehničkim osobinama kamere s naglaskom na uporabu manualnih funkcija koje omogućavaju potpunu kontrolu slike (svjetloća, oštrina, boja). Samostalno će snimati kamerom svaku temu prema uputama voditelja i stručnih suradnika radionice; raspravljat će, komentirati i kritički promišljati o svojem i tuđim snimljenim materijalima na skupnim konzultacijama; razvijat će komunikacijske vještine tijekom rada. Polaznici će upoznati različite formate kamera (profesionalne i amaterske). Svi će polaznici proći rad s njima i s kamerama koje najčešće rabe.

Voditelj: Boris Poljak, filmski snimatelj

2. Radionica za montažu
Uz praktičnu nastavu, polaznici će slušati i teorijska predavanja koja obuhvaćaju sljedeća područja: funkcija i cilj filmskog djela, izlagački postupci u montaži (narativni, opisni, poetski), montažni principi prema dominantnim obilježjima kadra (tempo radnje unutar kadra i scene, pravci kretanja u kadru, problem rampe), dužina kadra i filmski ritam, kontinuirani i diskontinuirani montažni prijelazi, problem identifikacije prizora preko montažnoga prijelaza, motivacija reza, montažne spone i njihova značenja.

Voditeljica: Ivana Fumić, akad. filmska montažerka

3. Radionica za radionice za postprodukciju zvuka
Program radionice podijeljen je na teorijsku i praktičnu nastavu. Teorijski dio uključuje uvod u osnove postprodukcije zvuka u filmu, tehničke zakonitosti montaže zvuka (formati, ubacivanje zvučnih efekata i glazbe u projekt, programi za montažu zvuka), uvid u brojne mogućnosti i načine povezivanja slike i zvuka u smislenu cjelinu. Praktični dio radionice uključuje upoznavanje s potrebnom opremom za postprodukciju zvuka, samostalan odabir glazbe i zvučnih efekata, montažu i sinkronizaciju svih elemenata te njihovo dovođenje u dinamički skladan odnos.

Voditeljica: Dubravka Premar, akad. filmski montažer

4. Radionica za digitalnu fotografiju
Polaznici radionice usvajat će tehnološka znanja o fotografiji (fotoaparat, sastavni dijelovi fotoaparata, svjetlo i ekspozicija, digitalni fotoaparat, objektivi, vrste i formati zapisa fotoaparata, elektronska bljeskalica); proširit će stečena znanja o fotografiji; razvijati praktične vještine snimanja i obrade teme; usvajat će vještine korištenja fotografske tehnike; razumjet će principe djelovanja fotografske tehnike.
Polaznici radionice upoznat će suvremenu fotografsku scenu; prezentirat će se monografije, videofilmovi i multimedijalne prezentacije poznatih fotografa; upoznat će autorske stilove i autorske pristupe temi. Polaznici radionice sudjelovat će u organizaciji završne izložbe fotografija s naglaskom na autorski pristup.

Voditelj: Darije Petković, akad. filmski snimatelj i fotograf

5. Radionica za radijsku reportažu
Polaznici radionice za radijsku reportažu učit će osnove novinarskih vrsta, a u središtu pozornosti bit će radijska reportaža, kao kraljica novinarstva koja u sebi sadrži sve elemente ostalih vrsta.
Zajednički će odabrati temu i krenuti u istraživanje, dogovaranje sugovornika, snimanje razgovora i zvukova, naučiti snimljeni materijal montirati na računalu, te zajedno s glazbom napraviti reportažu. Osim te zajedničke reportaže kojom će se čitava grupa na kraju predstaviti, svakodnevno će svatko pojedinačno raditi male priloge o Medijskoj školi koji će biti objavljeni na stranicama HFS i tako mnoge upoznati s radom škole. To i jest prednost radija kao medija, da je brz, aktulan i jednostavan.

Voditeljica: Višnja Biti, prof. komparativne književnosti i filozofije, urednica na HRT-u

6. Radionica za eksperimentalni film
Radionica će se baviti istraživanjem sličnosti i razlika ljudskoga i filmskoga (snimljenoga, odnosno projiciranoga) pokreta. Unaprijed će se pripremiti filmski arhivski materijali plesa, mačevanja i gimnastike te će polaznici zajedno s voditeljem odabrati najbolje dijelove materijala koji su vizualno dojmljivi i koji nude mogućnosti kasnijih optičkih atrakcija.
Teorijska nastava uključuje: specifičnosti eksperimentalnoga filma kao filmskog roda (sličnosti i razlike s ostalim filmskim rodovima), povijesni pregled eksperimentalnoga filma i videoumjetnosti uz poseban naglasak na eksperimentalizam (kojom će se pobliže baviti kroz praktični rad), vrste i osnovne teorije eksperimentalnoga filma te na najutjecajnije autore i radove u Hrvatskoj i svijetu.

Voditelj: Damir Čučić, filmski redatelj

Planirani broj polaznika je 12 POLAZNIKA, osim u radionici za animirani film gdje je moguće primiti do 20 polaznika – u svakom predloženom stupnju po 10 polaznika. Program svake radionice raspoređen je u deset radnih dana (cjelodnevni rad).

VEZANE VIJESTI